Przyczny Stadia przebiegu boreliozy objawy. Co to jest pierwsze przebiegu boreliozy Stadium I.

Czy pomocne?

Stadia przebiegu boreliozy leczenie

Co to znaczy STADIA PRZEBIEGU BORELIOZY:

W przebiegu boreliozy można wyróżnić 3 stadia.

Stadium pierwsze przebiegu boreliozy

Stadium I przebiegu boreliozy trwa zwykle od kilku dni do kilku tygodni i charakteryzuje się zmianą skórną EM (rumień wędrujący – erythema migrans) pojawiającą się w miejscu ugryzienia poprzez kleszcza. Rumień przybiera zazwyczaj postać czerwonej pierścieniowatej zmiany z jaśniejszym centrum. Jego występowaniu mogą towarzyszyć symptomy grypopodobne, zmęczenie, bóle głowy, mięśni i stawów. We inicjalnym stadium dolegliwości może także pojawić się chłoniak limfocytowy skóry (Lymphadenosis benigna Curtis - LBC). Występuje on najczęściej w rejonie twarzy, brodawek sutkowych, a również na mosznie.

Stadium drugie przebiegu boreliozy

Stadium II przebiegu boreliozy charakteryzuje się uogólnieniem infekcji; w wyniku migracji bakterii dochodzi do zajęcia skóry, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (neuroborelioza), układu naczyniowo-sercowego i układu kostno-stawowego. Może także dojść do zapalenia siatkówki albo naczyniówki oka w wyniku kolonizacji poprzez krętki narządu wzroku, a również do uszkodzenia wątroby, jelit, śledziony czy jąder. Rumień wędrujący mnogi (erythema migrans multiplex) i przewlekły rumień wędrujący ECM (erythema chronicum migrans) występują najczęściej na tułowiu i na kończynach.

Krętki występujące w mięśniu sercowym mogą powodować blok przedsionkowo-komorowy, zaburzenia rytmu serca czy także zapalenie osierdzia. Zmiany w układzie kostno-stawowym najczęściej dotyczą stawów kolanowych, skokowych czy biodrowych. Zapaleniu stawów może towarzyszyć zapalenie mięśni. Zmiany w układzie nerwowym w startowym okresie charakteryzują się występowaniem senności i dużego zmęczenia. Charakterystycznym symptomem wczesnej neuroboreliozy jest porażenie nerwu twarzowego, natomiast późna postać dolegliwości to zmiany demielinizacyjne i zaburzenia psychiczne. U ok. 1% zakażonych osób może wystąpić zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego.

Stadium trzecie przebiegu boreliozy

Stadium III przebiegu boreliozy może rozwijać się po wielu miesiącach a nawet latach od zakażenia. Pojawić się może przewlekłe zapalenia stawów i przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn ACA (acrodermatitis chronica atrophicans), które zaczyna się sinymi przebarwieniami skóry a kończy postępującą atrofią. W trzecim stadium może także wystąpić późna postać neuroboreliozy między innymi z przewlekłym zapaleniem mózgu i przewlekłymi zespołami psychiatrycznymi.

Pomimo takiego zróżnicowania i natężenia objawów boreliozy z Lyme istnieje także bezobjawowa postać dolegliwości
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.