Przyczny Teoria membranowa (pompa sodowo - potasowa) objawy. Co to jest elektryczna niosą.

Czy pomocne?

Teoria membranowa (pompa sodowo - potasowa) leczenie

Co to znaczy TEORIA MEMBRANOWA (POMPA SODOWO - POTASOWA):

produkowane w ustalonych receptorach wyładowania elektryczna niosą informację na temat bodźca, o jego natężeniu czy amplitudzie. Im większe jest jego natężenie, tym większa powinna być częstotliwość ustalonych impulsów nerwowych w receptorze (które muszą wędrować wzdłuż następnych neuronów).

Fundamentalną rolę w przewodzeniu tych impulsów ma błona komórkowa neuronów. W niepobudzonym stanie błona komórkowa wykazuje polaryzację spoczynkową (utrzymywaną dzięki nieustannej aktywności białek przenoszących jony poprzez błonę, a źródłem energii do tego procesu jest hydroliza ATP do ADP i Pi), a więc wstępny stan gotowości neuronu do reagowania.

Polaryzacja błony wynika z nierównomiernego rozmieszczenia jonów sodu (na zewnątrz) i potasu (wewnątrz) na jej powierzchni, pod nią i w cytoplazmie. Różnica potencjałów (potencjał spoczynkowy) pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnia błony wynosi -70 mV. Gdy błona neuronu chwilowo zmieni własne właściwości elektryczne (na skutek lokalnego otwarcia się białkowych kanałów jonowych poprzez mocny impuls), jony sody gwałtownie wnikają do wnętrza komórki a jony potasu na zewnątrz. Następuje wtedy depolaryzacja o potencjale +40 mV. Ten mechanizm trwa bardzo krótko, a po nim natychmiast błona wraca do stanu poprzedniego dzięki jej repolaryzacji. Taka lokalna depolaryzacja może przemieścić się wzdłuż błony jako fala depolaryzacyjna (we włóknach dwuosłonkowych ma ona bardzo sporą szybkość ((na skutek przeskakiwania do następnych przewężeń Ranviera, a we włóknach bezosłonkowych ma ona charakter ciągły i małą szybkość). Pojedyncze włókno nerwowe przewodzi impulsy nerwowe, lub ich nie przewodzi. Przewodzenie to dzieje się bez strat i sygnały nie zanikają

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.