Przyczny Układ pokarmowy objawy. Co to jest poprzez całe ciało i związanej funkcjonalnie z licznymi.

Czy pomocne?

Układ pokarmowy leczenie

Co to znaczy UKŁAD POKARMOWY:

Układ pokarmowy złożona jest z długiej "rury" prowadzącej poprzez całe ciało i związanej funkcjonalnie z licznymi narządami jak wątroba, pęcherzyk żółciowy i trzustka. Układ ten w procesie trawienia rozkłada pokarmy na proste substancje. Organizm może następnie wchłaniać te substancje i wykorzystywać je do uzyskania energii i do podtrzymania czynności ciała.

Układ pokarmowy przekształca złożone substancje odżywcze w proste związki, które mogą być przyswajane poprzez organizm. Pokarm ulega rozdrobnieniu w okresie gryzienia i żucia. Następnie działają nań substancje trawienne - enzymy. Przemieszcza się on w układzie pokarmowym dzięki ruchom mięśni zwanym perystaltyką. Po strawieniu pokarmu użyteczne związki zostają wchłonięte do krwi.

Pokarm trakcie żucia w jamie ustnej zostaje zwilżony poprzez ślinę. Po rozdrobnieniu na odpowiednio małe i wilgotne kawałeczki jest wtłaczany do gardła i połykany. Mięśnie ścian przełyku dzięki fali perystaltycznej przesuwają kęs pokarmu do żołądka. W żołądku pokarm zostaje zmieszany z kwaśnymi sokami trawiennymi produkowanymi poprzez ściany żołądka. Mięśnie ściany żołądka kurcząc się, także rozdrabniają i rozcierają pokarm. Następnie przechodzi on poprzez jelito cienkie, gdzie substancje trawienne - enzymy kończą rozpoczęty mechanizm trawienia. Użyteczne substancje pokarmowe docierają do krwi, w procesie zwanym wchłanianiem. Później jelito grube odprowadza na zewnątrz pokarm, który nie został strawiony w jelicie cienkim. Stosunkowo przechodzenia poprzez jelito grube z resztek pokarmowych etapowo odciągana jest woda, a resztki przesuwając się w kierunku odbytnicy formowane są w kał. Kał zbiera się w odbytnicy, zanim zostanie wydalony na zewnątrz poprzez odbyt

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.