Do czego jest Allupol lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: allopurynol (Allopurinol) tabl. 100.

Czy pomocne?

Lek Allupol

Lekarstwo ALLUPOL: Allupol
Producent leku:
Polfa-Grodzisk
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
allopurynol (Allopurinol)
tabl. 100 mg 50 szt.,
--,-- zł
Dna moczanowa (Podagra),
Przejdź do dolegliwości 'Dna moczanowa (Podagra)'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Dna moczanowa (Podagra)'.
Kamica nerkowa,
Przejdź do dolegliwości 'Kamica nerkowa'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Kamica nerkowa'.
Zespół Lescha-Nyhana
Przejdź do dolegliwości 'Zespół Lescha-Nyhana'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Zespół Lescha-Nyhana'.
aktywność,
Szukaj leków z wyrazem 'aktywność'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'aktywność'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'aktywność'.
allopurynol,
Szukaj leków z wyrazem 'allopurynol'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'allopurynol'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'allopurynol'.
allupol,
Szukaj leków z wyrazem 'allupol'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'allupol'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'allupol'.
analog,
Szukaj leków z wyrazem 'analog'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'analog'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'analog'.
artretyzm,
Szukaj leków z wyrazem 'artretyzm'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'artretyzm'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'artretyzm'.
chemioterapia,
Szukaj leków z wyrazem 'chemioterapia'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'chemioterapia'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'chemioterapia'.
dna,
Szukaj leków z wyrazem 'dna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'dna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'dna'.
hamuje,
Szukaj leków z wyrazem 'hamuje'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'hamuje'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'hamuje'.
hiperurykemia,
Szukaj leków z wyrazem 'hiperurykemia'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'hiperurykemia'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'hiperurykemia'.
hipoksantyna,
Szukaj leków z wyrazem 'hipoksantyna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'hipoksantyna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'hipoksantyna'.
kamica ,
Szukaj leków z wyrazem 'kamica '.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'kamica '.
Szukaj artykułów z wyrazem 'kamica '.
krew,
Szukaj leków z wyrazem 'krew'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'krew'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'krew'.
ksantynowej,
Szukaj leków z wyrazem 'ksantynowej'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'ksantynowej'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'ksantynowej'.
kwas,
Szukaj leków z wyrazem 'kwas'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'kwas'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'kwas'.
kwasu,
Szukaj leków z wyrazem 'kwasu'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'kwasu'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'kwasu'.
lesch-nyhana,
Szukaj leków z wyrazem 'lesch-nyhana'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'lesch-nyhana'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'lesch-nyhana'.
mocz,
Szukaj leków z wyrazem 'mocz'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'mocz'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'mocz'.
moczanowa,
Szukaj leków z wyrazem 'moczanowa'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'moczanowa'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'moczanowa'.
moczanów,
Szukaj leków z wyrazem 'moczanów'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'moczanów'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'moczanów'.
moczany,
Szukaj leków z wyrazem 'moczany'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'moczany'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'moczany'.
moczowa,
Szukaj leków z wyrazem 'moczowa'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'moczowa'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'moczowa'.
moczowego,
Szukaj leków z wyrazem 'moczowego'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'moczowego'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'moczowego'.
moczowy,
Szukaj leków z wyrazem 'moczowy'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'moczowy'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'moczowy'.
nerkowa,
Szukaj leków z wyrazem 'nerkowa'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nerkowa'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nerkowa'.
nowotwory,
Szukaj leków z wyrazem 'nowotwory'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nowotwory'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nowotwory'.
oksydazy,
Szukaj leków z wyrazem 'oksydazy'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'oksydazy'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'oksydazy'.
pierwotna,
Szukaj leków z wyrazem 'pierwotna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'pierwotna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'pierwotna'.
podagra,
Szukaj leków z wyrazem 'podagra'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'podagra'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'podagra'.
purynowa,
Szukaj leków z wyrazem 'purynowa'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'purynowa'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'purynowa'.
radioterapia,
Szukaj leków z wyrazem 'radioterapia'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'radioterapia'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'radioterapia'.
skaza,
Szukaj leków z wyrazem 'skaza'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'skaza'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'skaza'.
stężenie,
Szukaj leków z wyrazem 'stężenie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'stężenie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'stężenie'.
strukturalny,
Szukaj leków z wyrazem 'strukturalny'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'strukturalny'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'strukturalny'.
wtórna,
Szukaj leków z wyrazem 'wtórna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'wtórna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'wtórna'.
wytwarzanie,
Szukaj leków z wyrazem 'wytwarzanie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'wytwarzanie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'wytwarzanie'.
zasada,
Szukaj leków z wyrazem 'zasada'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'zasada'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'zasada'.
zespół,
Szukaj leków z wyrazem 'zespół'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'zespół'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'zespół'.
zmiejsza,
Szukaj leków z wyrazem 'zmiejsza'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'zmiejsza'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'zmiejsza'.
powiększone
Szukaj leków z wyrazem 'powiększone'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'powiększone'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'powiększone'.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Zyloric
Milurit
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Leczenie pacjentów z symptomami pierwotnej albo wtórnej dny uwarunkowanej zwiększeniem stężenia kwasu moczowego/moczanów we krwi i w moczu. Leczenie pacjentów z wtórną hiperurykemią występującą w trakcie chemioterapii i radioterapii nowotworów. Lek ma także wykorzystanie w leczeniu nawracającej kamicy moczanowej, w zespole Lesch-Nyhana.
Działanie
Lek zmniejszający wytwarzanie kwasu moczowego przez hamowanie aktywności oksydazy ksantynowej - enzymu odpowiedzialnego za przekształcenie hipoksantyny do ksantyny i ksantyny do kwasu moczowego. Allopurinol jest strukturalnym analogiem naturalnej zasady purynowej - hipoksantyny. Zapobiega odkładaniu się złogów moczanów w mięśniach i w cewkach i tkance śródmiąższowej nerki. Hamuje tworzenie kamieni szczawianowych w drogach moczowych. Po podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego w 80%. Max. stężenie we krwi występuje po upływie 1-6 h od podania leku. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (poniżej 5%). W wątrobie jest metabolizowany do oksypurinolu, który także jest inhibitorem oksydazy. T0,5 wynosi dla allopurinolu ok. 2-3 h, z kolei dla oksypurinolu - 18-30 h. Oba związki wydalane są raczej z moczem. Ok. 20% allopurinolu jest wydalane z kałem w formie nie zmienionej. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek albo zmniejszonym klirensem moczanów moment półtrwania oksypurinolu we krwi jest bardzo wydłużony, oksypurinol może być kumulowany w organizmie.
Działania niepożądane
W startowym okresie leczenia napadu dny, podany bez kolchicyny, może prowokować jego wystąpienie albo nasilenie. Ciężkim symptomem reakcji alergicznej jest wysypka skórna, po której mogą wystąpić ciężkie symptomy nadwrażliwości: łuszczenie skóry, zmiany plamicowe, zespół Stevensa-Johnsona, zapalenie naczyń krwionośnych, uszkodzenie miąższu wątroby. Częstość występowania wysypek skórnych może być powiększona w razie niewydolności nerek, a również u pacjentów leczonych jednocześnie ampicyliną albo amoksycyliną. Bardzo rzadko opisywano wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego. Opisywano rzadkie przypadki limfadenopatii angioimmunoblastycznej po dokonaniu biopsji na skutek uogólnionego zwiększenia węzłów chłonnych (zmiany z reguły ustępują po odstawieniu preparatu). Sporadycznie opisywano zaburzenia czynności wątroby od bezobjawowego powiększenia aktywności enzymów wątrobowych do zapalenia w tym martwicy i ziarniakowego zapalenia wątroby. Ze strony przewodu pokarmowego obserwowano nudności i wymioty, rzadko opisywano nawracające krwawe wymioty i biegunki tłuszczowe. Opisano pojedyncze przypadki wystąpienia małopłytkowości, agranulocytozy i niedokrwistości aplastycznej, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek i/albo wątroby. Ponadto odnotowano pojedyncze przypadki gorączki, ogólnego złego samopoczucia, osłabienia, bólu i zawrotów głowy, ataksji, senności, depresji, porażeń, parestezji, neuropatii, zaburzeń widzenia, zaćmy, zmian w obszarze plamki żółtej, zaburzeń smaku, zapalenia j. ustnej, zmian częstości wypróżnień, niepłodności, impotencji, cukrzycy, hiperlipidemii, czyraczności, łysienia, odbarwienia włosów, dusznicy, nadciśnienia tętniczego, bradykardii, mocznicy, krwiomoczu, obrzęku naczynioruchowego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na allopurinol albo pozostałe składniki preparatu. Lek jest przeciwwskazany u dzieci z wyjątkiem wtórnej hiperurykemii występującej w czasie intensywnego leczenia przeciwnowotworowego.
Interakcje
Allopurinol nasila działanie 6-merkaptopuryny i azatiopryny - w chwili włączania do leczenia allopurinolu należy zmniejszyć dawki tych leków do 1/4 dawek poprzednio podawanych. Wydłuża moment półtrwania leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, powodując nasilenie ich działania (należy kontrolować czas protrombinowy). Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego/moczanów takie jak probenecyd albo salicylany służące w sporych dawkach mogą przyspieszyć wydalanie oksypurynolu, prowadząc do osłabienia działania allopurynolu. Równoczesne wykorzystywanie z ampicyliną albo amoksycyliną, kaptoprilem powiększa ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Tiazydowe leki moczopędne osłabiają działanie allopurinolu, co powiększa ryzyko toksycznego działania allopurinolu na nerki. W okresie równoczesnego leczenia allopurinolem i cyklosporyną może nasilić się toksyczne działanie cyklosporyny. Nasila mielotoksyczne działanie cyklofosfamidu i jego pochodnych. Może zwiększać stężenie teofiliny we krwi. Wzmaga hipoglikemizujące działanie chlorpropamidu, w szczególności przy współistniejącej niewydolności nerek. Probenecyd osłabia działanie allopurinolu. Nie stosować allopurinolu w połączeniu z solami żelaza. W czasie terapii nie należy stosować witaminy C ani alkoholu.
Dawkowanie
Doustnie. Min. dawka lecznicza u dorosłych wynosi 100 mg na dobę. W łagodnej postaci dny stosuje się dawkę 100-200 mg na dobę. U pacjentów ze średnio ciężką postacią dny stosuje się dawki 300-600 mg na dobę. W ciężkich postaciach dny stosuje się max. dawkę 700-900 mg na dobę w dawkach podzielonych. Nie należy podawać pojedynczej dawki większej niż 300 mg. W celu pomniejszenia ryzyka wystąpienia ostrego nawrotu dny zaleca się zaczynać leczenie od podawania małych dawek (100 mg) i etapowo je zwiększać w odstępach tygodniowych o 100 mg. W razie terapii pacjentów z dną w czasie chemioterapii i/albo radioterapii przeciwnowotworowej zaleca się wykorzystywanie dawek 600-800 mg na dobę w dawkach podzielonych poprzez 2-3 dni poprzedzające leczenie dolegliwości nowotworowej, a następnie dawkę należy dostosować opierając się na wyników stężenia kwasu moczowego i kontynuować podawanie allopurinolu do czasu regresji nowotworu. Wskazane jest podawanie sporych ilości płynów (nie mniej niż 2,5 litra na dobę) i alkalizacja moczu w celu powiększenia rozpuszczalności moczanów. W razie nawrotowej kamicy szczawianowo-wapniowej i hiperurykozurii zaleca się podawać 200-300 mg allopurinolu na dobę w dawkach podzielonych albo pojedynczej dawce dobowej. U tych pacjentów należy stosować dietę o małej zawartości białka z ograniczeniem podaży szczawianów i wapnia. Należy podawać sporą liczba płynów i pokarmy zawierające włóknik. W niewydolności nerek dawkowanie dostosowuje się do klirensu kreatyniny: przy klirensie poniżej 10 ml/min nie należy przekraczać dobowej dawki 100 mg, przy klirensie poniżej poniżej 3 ml/min niezbędne jest wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami 100 mg. U dzieci w wieku 6-10 lat z hiperurykemią wtórną w przebiegu dolegliwości nowotworowej stosuje się dawkę 300 mg na dobę w dawkach podzielonych, a u dzieci w wieku poniżej 6 lat - 150 mg na dobę w dawkach podzielonych.
Ciąża i karmienie piersią
Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży nie zostało ustalone - lek może być służący jedynie w razie, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Należy zachować szczególną ostrożność w momencie karmienia piersią.
Uwagi
Allupol prawie w całej postaci przenika z przewodu pokarmowego po ustnym zażyciu. Po upływie blisko 1-6 godz. od momentu przyjęcia, lek osiąga najwyższe stężenie we krwi. Rozkładowi ulega w wątrobie, a wydalanie dzieje się w pierwszej kolejności z moczem.
Lek należy odstawić w razie wystąpienia wysypki albo innych objawów nadwrażliwości. Allopurinolu nie należy stosować jednocześnie z solami żelaza. Allupurinol podaje się regularnie łącznie ze środkami moczopędnymi, a również lekami na schorzenia stawów. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby albo nerek. Allupol można wykorzystać w leczeniu hiperurykemii (wtórnej, występującej w trakcie chemio- i radioterapii nowotworów) - stanu chorobowego charakteryzującego się podwyższonym poziomem kwasu moczowego we krwi.
Preparat przydzielony do stosowania doustnego. Dawkę i częstotliwość stosowania określa doktor. Tabletki najlepiej zażywać w czasie jedzenia w celu uniknięcia zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. By zapobiec wystąpieniu albo nasileniu objawów dny, należy zacząć leczenie od najmniejszej dawki, którą należy później systematycznie (co najmniej w odstępie 7-dniowym) zwiększać o 1 tabletkę. Jednokrotnie nie powinno się zażywać więcej niż 3 tabletki.
Dzieciom lek podawany jest tylko w wyjątkowych sytuacjach (wtórna hiperurykemia występująca w czasie intensywnego leczenia przeciwnowotworowego). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym albo niewydolnością serca, leczonych na przykład diuretykami albo inhibitorami konwertazy angiotensyny należy zachować ostrożność. U pacjentów z niewydolnością nerek albo wątroby należy stosować mniejsze dawki leku. Nie należy zaczynać leczenia allupurynolem w trakcie ostrego napadu dny. Z uwagi na wystąpienie ostrego dnawego zapalenia stawów w startowym okresie stosowania allopurynolu, zaleca się profilaktyczne wykorzystywanie odpowiedniego leku przeciwzapalnego albo kolchicyny poprzez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu leczenia allopurynolem.
W stanach zwiększonego wytwarzania moczanów (na przykład w chorobach nowotworowych i w trakcie ich leczenia, w zespole Lesch-Nyhana) niezbędne jest zapewnienie właściwego nawodnienia pacjentowi w celu uzyskania optymalnego rozcieńczenia moczu. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być służący u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp albo zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
W leczeniu preparatem ksantyna, będąca półproduktem kwasu moczowego, może gromadzić się w organizmie. By unikać gromadzenia się tej substancji w drogach moczowych, należy wiele pić (co najmniej 2,5 litra płynów na dzień). Wskazana jest aktualizacja moczu (w celu powiększenia rozpuszczalności moczanów).
Należy poinformować lekarza o nadwrażliwości na allopurinol albo pozostałe składniki preparatu. Podobne postępowanie zaleca się w przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych z gatunku kumaryny, tiazydowych leków moczopędnych, teofiliny, ampicyliny albo amoksycyliny, preparatów żelaza, cyklosporyny, cyklofosfamidu, chlorpropamidu, probenecydu.
W czasie terapii nie należy stosować witaminy C ani alkoholu. Podaż płynów jest zależna od rodzaju schorzenia i stanu klinicznego pacjenta. W trakcie leczenia należy dbać, by oczyn moczu był bez zaangażowania albo lekko alkaliczny. W okresie leczenia allopurynolem należy oznaczać stężenie moczanów w surowicy i w moczu i kwasu moczowego w moczu, w celu dostosowania dawki leku. Występowanie po zażyciu leku takich działań niepożądanych, jak na przykład senność, zawroty głowy, może stwarzać niebezpieczeństwo powiązane z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.
Podobne leki
Zyloric
Milurit

Informacje Allupol znaczenie w Słownik leków A .

Dodaj opinię o Allupol, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Allupol, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.