Przyczyny alergia polekowa, leki wywołujące alergie objawy. Co znaczy Alergie polekowe definicja.

Przyczyny Alergie polekowe objawy

Objawy ALERGIE POLEKOWE:

U podłoża alergii polekowych leżą reakcje antygen - przeciwciało związanej z zażywanym lekiem.

Przyczyny występowania ALERGIE POLEKOWE:

Większość leków nie wywołuje w organizmie produkcji przeciwciał. Właściwości alergiczne leki zyskują dopiero w wyniku wiązania się ich metabolitów z białkami organizmu.

ALERGIE POLEKOWE Rozpoznanie:

Alergiczna reakcja na leki objawia się reakcjami ogólnoustrojowymi (wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza, gorączka) lub narządowymi (alergiczne zapalenie mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych, napad astmy oskrzelowej, alergiczne zapalenie płuc, alergiczny nieżyt przewodu pokarmowego, zapalenie wątroby, nerek, skóry, zmiany w układzie krwiotwórczym: niedokrwistości hemolityczne, agranulocytoza, trombocytopenia).

Kliniczne zmiany chorobowe skóry mogą być bardzo różnorodne i mogą odpowiadać wypryskowi, pokrzywce lub rumieńcom, a żadna z nich nie jest swoista dla alergii polekowej. Wystąpienie objawów zapalnych skóry w przebiegu farmakoterapii powinno jednak zawsze nasuwać podejrzenie alergii na leki. Wykwitom skórnym często towarzyszą zmiany w narządach wewnętrznych.

 

Diagnoza alergii na leki:

1) objawy reakcji nie pozostają w wyraźnym związku z działaniem farmakologicznym leku;

2) występują one po minimalnej dawce leku;

3) od chwili pierwszego podania leku do wystąpienia objawów mija co najmniej okres 5-7 dni;

4) część objawów odpowiada spotykanym w klasycznych reakcjach alergicznych, wywołanych przez antygeny wielkocząsteczkowe (np. pokrzywka);

5) powtórne podanie leku wywołuje szybki nawrót objawów klinicznych;

6) reakcje zwykle mogą być indukowane u osoby uczulonej przez leki o podobnej strukturze chemicznej.

ALERGIE POLEKOWE Leczenie:

Leczenie reakcji alergicznej na leki w większości przypadków polega na odstawieniu leku wywołującego reakcję.

Leczenie w domu ALERGIE POLEKOWE:

Odstawieniu leku wywołującego reakcję.

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.