Objawy ALERGIA przyczny. Czym jest różnych obcych substancji, określanych mianem alergenów. W.

Czy pomocne?

Alergia leczenie

Definicja ALERGIA: Alergia jest zmienioną reaktywnością organizmu na wpływ różnych obcych substancji, określanych mianem alergenów. W reakcjach alergicznych uczestniczy układ immunologiczny, jego komórki, na przykład limfocyty (w szczególności z podgrupy Th2), granulocyty kwasochłonne (eozynofile) i komórki tuczne (mastocyty). Ważną rolę w alergicznych odczynach odgrywają przeciwciała - immunoglobuliny klasy E (IgE). Definicja alergii wprowadził do języka medycznego Clemens Freiherr von Pirquet w 1906 roku. Pojęcie von Pirqueta obejmowała jednak definicje odporności i alergii. Współcześnie uważane jest, iż alergia jest nieprawidłowym przejawem odporności, charakteryzującym się uszkodzeniem własnych tkanek wskutek typowej reakcji odpornościowej.Najczęstszymi przejawami alergii są: sezonowy katar sienny, całoroczny nieżyt nosa, astma, pokrzywka i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, uczulenia na pokarmy, uczulenia na żądła pszczół i os, anafilaksja (wstrząs anafilaktyczny). Alergia jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym. To prawdziwa dolegliwość XX wieku, cały czas nasila się, szczególnie w państwach rozwiniętych. Co piąta osoba ma katar sienny, co piąte dziecko w wieku szkolnym ma astmę, co szóste - choruje na alergiczne zmiany skórne, co dwudziesta osoba ma napady pokrzywki. Alergie pokarmowe są jeszcze wciąż dość rzadkie (w wiekszości wypadków rozpoznać trzeba raczej tak zwany nietolerancję pokarmową, a nie alergię, która jest jednym tylko, dość rzadkim rodzajem nietolerancji). Powody alergii Alergia ma podłoże genetyczne, bardzo regularnie występuje rodzinnie. Gen alergii kontrolujący wytwarzanie immunoglobuliny IgE znajduje się na piątym chromosomie. tak aby jednak doszło do ujawnienia się alergii, predysponowana dziedzicznie (rodzinnie) do niej osoba musi się bardzo inicjalnie, jeszcze w wieku niemowlęcym, zetknąć z substancją uczulającą - alergenem, i to w odpowiednio sporym stężeniu.Podkreśla się bardzo spory (narastający) udział czynników środowiskowych w rozwoju alergii. Bardzo charakterystyczny jest przyrost zapadalności na różne alergie mieszkańców Europy środkowo-wschodniej, którzy w ostatnim dziesięcioleciu błyskawicznie przyjęli zachodni styl życia. Wielką rolę odgrywają współczesne zanieczyszczenia, szczególnie atmosfery. Wyziewy z elektrowni, silników, szczególnie dieslowskich, z całą pewnościa nasilają symptomy u chorych na astmę i katar sienny, sezonowy i całoroczny. Szczególnie niebezpieczna jest mieszanka składająca się z dwutlenku siarki, tlenków azotu i drobnych cząsteczek emitowanych poprzez silniki Diesla. Niebagatelną rolę w nasilaniu się alergii odgrywają zanieczyszczenia domowe: kurz, preparaty czyszczące, rozpuszczalniki, aerozole, kosmetyki, wyziewy z kuchni, palenie papierosów.w najwyższym stopniu pospolitymi alergenami są: odchody roztoczy kurzu domowego - astma, katar sienny, pyłki traw i drzew - katar sienny, astma, zarodniki pleśni - katar sienny, astma, składniki sierści zwierząt domowych - katar sienny, astma, zmiany skórne, produkty mleczne, jaja, ryby, orzeszki ziemne, owoce ( na przykład truskawki), a również leki (( na przykład penicyliny) - symptomy żołądkowo-jelitowe, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, anafilaksja, jady os i pszczół (pokrzywka, anafilaksja). Niektóre alergie ujawniają się częściej w wieku niemowlęcym (alergie pokarmowe, zapalenia skóry), inne w dziecięcym (astma), jeszcze inne u nastolatków (katar sienny) albo u osób dorosłych (pokrzywka, uczulenie na jady, wyprysk alergiczny). System odczynu alergicznego System odczynu alergicznego jest złożony. Związany jest on najczęściej z oddziaływaniem immunoglobulin E, wytworzonych poprzez limfocyty Th2 wskutek kontaktu osoby uczulonej z alergenem, na komórki tuczne rozmieszczone w różnych częściach ciała (w błonie śluzowej dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, skórze). To wpływ prowadzi do uwolnienia z komórek tucznych mediatorów reakcji alergicznej, w pierwszej kolejności histaminy i leukotrienów. Pośrodku krótkiego czasu, liczonego zazwyczaj w minutach, dochodzi do wystąpienia symptomów: pokrzywki, rumienia, bąbli na skórze, gwałtownego wycieku z nosa, zatkania nosa, pieczenia i łzawienia spojówek, kaszlu, świstów, duszności, spadku ciśnienia i wstrząsu. Oczywiście nie jest tak, iż wszystkie te symptomy występują równocześnie u tej samej osoby, aczkolwiek zdarza się, iż cierpiący na katar sienny doznaje niekiedy ataków astmy, osoby z pokrzywką, będącą przejawem alergii pokarmowej, mogą niekiedy wskutek następnego kontaktu z alergenem zacząć kaszleć, odczuwać duszność, a czasami nawet stracić przytomność wskutek raptownego obniżenia się ciśnienia tętniczego.Uwolniona z komórek tucznych histamina skutkuje poszerzenie światła naczyń krwionośnych, czego słowem jest zaczerwienienie skóry, a również spadek ciśnienia tętniczego, skurcz mięśni w drogach oddechowych i powiększenie w nich lepkiej wydzieliny, które wywołują kaszel, duszność i świsty, nasilenie perystaltyki jelitowej i zwiększonego wydzielania wody do światła jelit, czego słowem są bóle brzucha, wzdęcia i biegunka. Typowy dla alergii jest obrzęk naczyniowy, który bazuje na głębokim obrzmieniu dobrze unaczynionych tkanek. Obrzęk nosa w katarze siennym nie jest spory, z kolei jest większy i niemal zawsze się zdarza w niesezonowym alergicznym nieżycie nosa. Nagły obrzęk w jamie ustnej, szczególnie zaś obrzęk języka i krtani prowadzić może do raptownego zatkania dróg oddechowych i niebezpiecznego dla życia duszenia się.Alergia z sporą aktywnością immunoglobulin IgE jest nieprawidłowym odczynem typu szybkiego albo natychmiastowego. Są także inne typy odczynów alergicznych, (( na przykład odczyn Arthusa, w którym istotną rolę odgrywają immunoglobuliny IgG, krążący we krwi komplement i granulocyty, a również tak zwany odczyn późny, zapalny, w którym uczestniczą komórki zapalne, między innymi - granulocyty kwasochłonne (eozynofile). Jest on charakterystyczny dla rozpowszechnionego we współczesnych społeczeństwach wyprysku skórnego (egzemy) i eozynofilowego zapalenia dróg oddechowych, typowego dla przewlekłej astmy. Diagnostyka alergii Alergię nietrudno rozpoznać, jeżeli symptomy występują błyskawicznie po zadziałaniu poznanego alergenu. Napad kichania, wycieku z nosa, łzawienia i swędzenia spojówek w słoneczny dzień - to bez wątpienia katar sienny. Nocny napad kaszlu, duszności, świszczącego oddechu u młodej osoby to niemal pewna astma. Zaczerwienienie skóry, świąd i bąble po zjedzeniu truskawek czy orzeszków ziemnych - to nic innego jak tylko alergia pokarmowa. Bolesny obrzęk skóry, nasilona pokrzywka po użądleniu osy to także bez wątpienia alergia.Potwierdzenie rozpoznania alergii uzyskuje się dzięki stosowaniu różnych badań, (( na przykład testów skórnych (punktowych i płatkowych), które polegają na wprowadzeniu do skóry albo nałożeniu na nią alergenów w bardzo niskim stężeniu. Pojawienie się w miejscu kontaktu alergenu ze skórą zaczerwienionego krążka wskazuje na uczulenie na dany alergen. Można także badać stężenie immunoglobuliny IgE we krwi. Do tego służy test radioalergosorpcji (RAST) albo jego modyfikacja - test fluorescencyjny CAP-RAST.W alergii pokarmowej w celu wykrycia alergenu stosuje się diety eliminacyjne, opierające na wykluczaniu z diety podejrzanych potraw. Dlatego można wspólnie z pacjentem ustalić, który z następnych eliminowanych wytwórów był sprawcą symptomów alergii.Do rozpoznania astmy wystarczają badania spirometryczne, opierające na pomiarach ilościowych wdychanego i wydychanego powietrza, statycznych i dynamicznych, uwzględniających szybkość przepływu powietrza w drogach oddechowych. W astmie charakterystyczne jest pomniejszenie ilości powietrza wydychanego z maksymalnym natężeniem pośrodku jednej sekundy, a również spora zmienność szybkości wydychanego powietrza pośrodku jednego dnia (ponad 20%) i znacząca poprawa szybkości po wykorzystaniu leków rozszerzających oskrzela. Czasem stosuje się wziewne testy prowokacyjne powodujące skurcz oskrzeli i obrzęk śluzówek nosa.Osoby mające problemy z alergią spotykają się czasem z propozycjami przeprowadzenia innych "testów", (( na przykład testu leukocytotoksycznego, testu Vega, biorezonansu, analizy włosów, testu uszno-sercowego. To są testy nie mające podstaw naukowych i wobec tego nie są sugerowane. Leczenie Leczenie alergii jest wielokierunkowe. Główne jest rozpoznanie alergenu i - o ile to możliwe - unikanie go. W razie alergii pokarmowej czy alergii na jady owadów to jest w pełni możliwe. jeżeli ktoś jest uczulony na pyłki roślin, to mało może zrobić, aczkolwiek oczywiście powinien unikać miejsc o sporym stężeniu pyłków w powietrzu (należy słuchać komunikatów na ten temat w mediach). Małe dzieci, szczególnie niemowlęta z rodzin alergicznych, powinny być chronione przed znanymi alergenami, (w szczególności przed roztoczami kurzu domowego i alergenami zwierząt domowych. W mieszkaniach alergików nie powinno się trzymać mebli tapicerowanych, dywanów, pościel powinna być bardzo regularnie zmieniana, mieszkania wietrzone, nie powinno się w nich palić papierosów, kuchnie powinny być widne z wyciągami. Nie powino się stosować klimatyzacji. Zamiana powietrza powinna być jak najczęstsza. Nie powinno się mieć w domu zwierząt.Do leczenia kataru siennego idealnie nadają się leki przeciwobrzękowe, takie jak ksylometazolina albo leki przeciwhistaminowe, jak cetryzyna czy laratydyna. W astmie - leki te nie są skuteczne. Trzeba podać środki rozszerzające oskrzela i leki przeciwzapalne - kromony i glikokortykosteroidy. w razie bardzo błyskawicznie rozwijającego się rumienia skóry, któremu towarzyszy uczucie duszności, zawrót głowy, osłabienie - należy jak najszybciej wstrzyknąć pod skórę adreanalinę. Osoby cierpiące na poważne odczyny alergiczne na pokarm powinny nosić ze sobą strzykawki z adrenaliną. Dzieci ze skłonością do uczuleń powinny mieć na ubrankach naszywki informujące o chorobie.nadzwyczajnie istotna jest nauka pacjentów, szczególnie dzieci i młodzieży. Powiększa ona szanse ograniczenia tak dramatycznie rozprzestrzeniającej się plagi XX wieku, jaką jest alergia
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.