Objawy ANTYBIOTYKI przyczny. Czym jest medycyny w 1945 r. poprzez S. Waksmana dla produkowanych.

Czy pomocne?

Antybiotyki leczenie

Definicja ANTYBIOTYKI: Definicja "antybiotyk" zostało wprowadzone do współczesnej medycyny w 1945 r. poprzez S. Waksmana dla produkowanych poprzez mikroorganizmy związków, które hamują rozmnażanie albo zabijają inne drobnoustroje (bakterie, mykoplazmy, grzyby i pierwotniaki). Pierwszy antybiotyk został odkryty w 1929 r. poprzez A. Fleminga, który zaobserwował hamujący wpływ grzyba Penicillium notatumna bakterie gatunku Staphylococcus.Era antybiotyków w medycynie rozpoczęła się przed II wojną światową, a w kolejnych latach wyizolowano następne antybiotyki. Aktualnie około 100 preparatów ma ważne wykorzystanie w lecznictwie. Początkowo antybiotyki odniosły ogromny efekt, przynosząc ratunek wielu chorym, efektywnie zwalczając różne zakażenia. Oporne bakterie Szerokie wykorzystywanie leków przeciwbakteryjnych skutkuje jednak powstawanie oporności wśród bakterii, które dzięki bardzo szybkiemu rozmnażaniu się wykazują wielkie umiejętności przystosowania do warunków środowiska. By to zrozumieć, wystarczy zdać sobie sprawę z faktu, że liczba nowych pokoleń w życiu kolonii bakterii, które pojawiają się pośrodku jednego dnia, odpowiada setkom lat w życiu populacji ludzkiej. Dlatego także zmiany ewolucyjne i przystosowawcze wśród bakterii zachodzą znacząco szybciej niż u człowieka. Gdyż w każdej populacji bakteryjnej mogą znajdować się komórki oporne na lek, to gdy po jego podaniu przewarzająca część wrażliwych komórek bakteryjnych zostaje zabita, komórki oporne mają swobodną drogę do rozwoju. W konsekwencji takiej selekcji doszło najprawdopodobniej do rozwoju i dominacji szczepów Neisseria gonorrhoeae(wywołujących rzeżączkę) opornych na sulfonamidy czy gronkowców opornych na penicylinę.Nabyta oporność na antybiotyki powstaje na drodze przypadkowych zmian w kodzie genetycznym, a więc tak zwany mutacji. Dodatkowo problem komplikuje umiejętność bakterii do zamiany materiału genetycznego (regularnie nawet pomiędzy odległymi gatunkami) zawierającego wiadomości o oporności na leki.w momencie obecnej na całym świecie obserwuje się masowe narastanie częstości występowania zakażeń wywoływanych poprzez bakterie oporne na sporo leków, co może w perspektywie kilku czy kilkunastu lat wywołać powrót do sytuacji podobnej do ery przedantybiotykowej, kiedy śmiertelność na skutek zakażeń była bardzo wysoka. Już dziś w szpitalach obserwuje się ciężkie zakażenia, w których leczenie jest możliwa tylko jednym albo dwoma lekami przeciwbakteryjnymi. Jednak wkrótce może nie być żadnego wyboru.Zahamowanie zjawiska oporności na leki nie jest możliwe, z kolei na pewno można ograniczyć jego rozmiary i tempo narastania. Jak wynika z przytoczonych danych, wykorzystywanie antybiotyków wymaga od lekarza i pacjenta dużej rozwagi, gdyż szeroki zakres i siła ich działania stwarzają sprzyjającą sytuację do ich nadużywania i niekontrolowanego użycia. Jednym z głownych obiektów takiego postępowania jest racjonalna antybiotykoterapia polegająca pomiędzy innymi na tym, iż antybiotyku nie stosuje się "w ciemno", lecz określa się plan leczenia na podstawie tak zwany antybiogramu, który umożliwia wykrycie czynnika wywołującego chorobę. Antybiogram to jest ocena wrażliwości danego gatunku drobnoustroju na działanie ustalonych antybiotyków przeprowadzona w laboratorium (na płytce). Rezultat badania sugeruje lekarzowi wybór antybiotyków przydatnych w terapii zakażenia. Pamiętaj o zasadach! W trakcie leczenia zarówno doktor, jak i pacjent powinni więc pamiętać o pięciu podstawowych zasadach racjonalnego stosowania antybiotyków: Nie ma antybiotyku uniwersalnego działającego na wszystkie rodzaje bakterii. Antybiotykiem nie leczymy przeziębienia ani grypy. Antybiotyku nie można stosować "na ślepo". Należy w każdym przypadku wykryć czynnik wywołujący chorobę, izolować go, wykonać antybiogram, a na jego podstawie ustalić plan leczenia. Jeżeli stosujemy antybiotyk, niezbędne jest przestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i długości leczenia. Niedopuszczalne jest poprzednie odstawienie leku po poprawie samopoczucia. Nie wolno stosować antybiotyków w ramach tak zwany samoleczenia i wykorzystywać leków, które pozostały w domowej apteczce z wcześniejszych kuracji. Warto dodać, iż jeśli będziemy rzadko ( albo umiarkowanie) stosowali antybiotyki, mamy szansę uniknąć stworzenia oporności wśród bakterii aktualnych w naszym organizmie. Toksyczne czy nie Ponadto należy pamiętać o tym, iż oprócz działania na bakterie antybiotyki mogą mieć niepożądane działanie na organizm. Toksyczność antybiotyków wynika z ich działania na układy enzymatyczne, które są podobne do występujących w drobnoustrojach. W najwyższym stopniu toksyczne są te antybiotyki, których system działania bazuje na hamowaniu biosyntezy kwasów nukleinowych (antybiotyki polienowe, polipeptydowe).Antybiotykami o umiarkowanej toksyczności dla ludzi są tetracykliny, makrolidy, aminoglikozydy i rifamycyny. system ich działania na komórkę drobnoustrojów bazuje na hamowaniu biosyntezy białka, która u człowieka przebiega w nieco inny sposób. Najmniejszą toksyczność dla ludzi wykazują te antybiotyki, które hamują biosyntezę ściany komórki bakteryjnej (penicyliny i cefalosporyny).W następnych artykułach przybliżymy problemy wynikające ze stosowania antybiotyków i ich negatywne działanie na organizm człowieka
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.