Objawy ARYTMIA SERCA przyczny. Czym jest serca. Słodka pomoc - Miód w chorobach serca i sercowa.

Czy pomocne?

Arytmia serca leczenie

Definicja ARYTMIA SERCA: Najogólniej mówiąc występują dwa typy zaburzeń rytmu pracy serca. Słodka pomoc - Miód w chorobach serca i sercowa zmora - Tłuszcze a dolegliwości serca Pierwszy - to niemiarowa bądź przyspieszona robota serca wywołana patologiczną nadpobudliwością mięśnia sercowego (arytmia). Drugi - to zwolnienie czynności serca wywołane niewydolnością węzła zatokowego albo blokami przewodzenia (bradykardia). W tym artykule zajmiemy się omówieniem zaburzeń pierwszego typu. Co tj. arytmia? Wielu pacjentów cierpiących na różnorodne schorzenia serca ma arytmię.Arytmia, a więc zaburzenia rytmu serca, nie jest chorobą sama w sobie, ale symptomem różnych czynnościowych albo organicznych zmian w sercu, lub zaburzeń ogólnoustrojowych. Warto przeczytać: dolegliwości układu krążenia, Symptomy chorób serca I tak do arytmii może prowadzić: miażdżyca naczyń wieńcowych z wszystkimi jej konsekwencjami (na przykład zawałem serca, niewydolnością krążenia i tak dalej), zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawkowe, pierwotne dolegliwości mięśnia serca (tak zwany kardiomiopatie), nadciśnienie tętnicze, lecz również zaburzenia gospodarki mineralnej (niedobór potasu, magnezu, wapnia albo podwyższony poziom tych pierwiastków we krwi i płynach ustrojowych), nadczynność tarczycy, gorączka, różne substancje chemiczne, w tym sporo leków, a nawet wzmożone napięcie nerwowe spowodowane stresem.Podobnie jak różnorodne są powody arytmii, tak rozmaite bywa ich znaczenie kliniczne i wpływ na dalsze losy pacjenta. Bardzo regularnie zresztą o rokowaniach decyduje nie rodzaj zaburzeń rytmu, lecz dolegliwość podstawowa, w której są one jednym z symptomów. Jak pracuje serce? Rytmiczna robota serca, a więc skurcz przedsionków i następujący po nim skurcz komór zależą od pobudzania mięśnia poprzez impulsy elektryczne.Serce ma swoją "elektrownię" wytwarzającą prąd. Jest nią ((tak zwany węzeł zatokowy, maleńki region w prawym przedsionku, w którym są zgrupowane komórki mające umiejętność spontanicznego (bez bodźca z zewnątrz) wytwarzania impulsu elektrycznego.Z tego węzła prąd elektryczny ( (((tak zwany fala pobudzenia) rozprzestrzenia się na cały mięsień serca, ogarniając na początku przedsionki, a następnie docierając z pewnym opóźnieniem do komór poprzez specjalne komórki przewodzące prąd, a tworzące ko- lejno: ( ((((tak zwany węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa i odnogi pęczka Hisa - prawą i lewą.Opóźnienie w dotarciu prądu do komór pozwala na zachowanie naprzemiennej pracy przedsionków i komór, dzięki czemu komory są napełniane krwią z przedsionków, a następnie kurcząc się wyrzucają tę krew do sporych naczyń: lewa do aorty, a prawa do pnia płucnego.W warunkach poprawnych serce pobudzane poprzez węzeł zatokowy pracuje miarowo, bijąc z częstością 60 - 80/min. W nocy robota serca może być mniej intensywna, ponieważ cały organizm odpoczywa: częstotliwość skurczów serca minimalizuje się do 60 - 40/min.w okresie wysiłku albo emocji robota serca przyspiesza się do 90 - 120/min. Bardzo forsowny wysiłek może przyspieszać serce znacząco bardziej, nawet do 170 - 180 uderzeń na minutę.jeśli miarowa robota serca zostanie zakłócona, mówimy o arytmii.Arytmia nie zawsze jest zjawiskiem patologicznym. Tak zwana niemiarowość oddechowa występuje u zdrowych dzieci i ludzi młodych; bazuje na przyspieszaniu się tętna ..w okresie wdechu, a zwalnianiu ...w okresie wydechu.Zaburzenia rytmu nie muszą powodować niemiarowości. W wielu typach ( (((((tak zwany częstoskurczów jest zachowana miarowość pracy serca. Kiedy dochodzi do zaburzeń rytmu serca? W uproszczeniu można to wyjaśnić w następujący sposób: zamiast węzła zatokowego kontrolę nad robotą serca przejmują w pewnych przypadkach inne struktury tego organu. Czasami to są komórki wyspecjalizowane w wytwarzaniu i przewodzeniu prądu, a więc te zgrupowane w węźle przedsionkowo-komorowym, pęczku Hisa i odnogach, a czasami komórki robocze mięśnia, które w zdrowym sercu wykonują tylko pracę mechaniczną - kurczą się.Z punktu widzenia pacjenta głównym zagadnieniem jest obraz kliniczny arytmii..jeśli chory ma sporadyczne skurcze dodatkowe, to może w ogóle o tym nie wiedzieć, ponieważ regularnie nie odczuwa jakichkolwiek choroby. Czasem czuje szarpnięcia w rejonie serca, "przewracanie się czegoś" za mostkiem, potrzebę kaszlu, dławienie w klatce piersiowej, nie mniej jednak sensacje te są krótkotrwałe, same ustępują, aczkolwiek zazwyczaj nawracają. regularnie pojawiające się skurcze dodatkowe są powodem odczuwanego poprzez pacjenta dyskomfortu.Skurcze dodatkowe mogą występować gromadnie, mogą "łączyć się" w błyskawiczny rytm określany mianem częstoskurczu. Ten rodzaj arytmii ma większą rangę kliniczną. Skutkuje różne choroby: uczucie dławienia, duszność, zawroty głowy, bóle wieńcowe, a nawet zasłabnięcia i utratę przytomności.Oczywiście prawie każdy częstoskurcz jest tak groźny. sporo zależy od tego, gdzie powstało niepoprawne ognisko wytwarzania bodźców elektrycznych (w przedsionku - lepiej, w komorze - gorzej), jak błyskawiczny jest rytm (((na przykład 120/min to znacząco lepiej niż 180/min), jaki jest ogólny stan zdrowia pacjenta i stan jego układu krążenia (u ludzi z niewydolnością serca częstoskurcz bardzo nasila jej symptomy, u osób z miażdżycą tętnic wieńcowych wyzwala ból wieńcowy, a długo utrzymująca się arytmia może doprowadzić do martwicy mięśnia serca, a więc zawału). Co tj. migotanie komór i migotanie przedsionków? Szczególne formy częstoskurczu to migotanie przedsionków i migotanie komór.Migotanie jest powiązane z rozpętaniem istnej burzy elektrycznej w mięśniu serca w wyniku uaktywnienia się licznych patologicznych ognisk wysyłających impulsy elektryczne i krążenia fali pobudzenia w wielu fragmentach mięśnia przedsionków albo komór.Mimo podobnej nazwy te dwa rodzaje arytmii bardzo się od siebie różnią. Migotanie komór skutkuje zatrzymanie pracy serca i śmierć kliniczną. Jedynym ratunkiem jest natychmiast podjęta reanimacja i zlikwidowanie migotania komór poprzez wykonanie zabiegu ( ((((((tak zwany defibrylacji elektrycznej dzięki odpowiedniego urządzenia (defibrylatora). Migotanie przedsionków skutkuje ustanie skurczu przedsionków, lecz prąd produkowany w wielu miejscach przedsionków jest przewodzony do komór, które zatem pracują "normalnie". Trzeba zaznaczyć, iż to ostatnie stwierdzenie nie jest całkiem prawdziwe: komory pracują faktycznie normalnie, gdy są "porządnie" dopełnione krwią ....w okresie skurczu przedsionków, a tego elementu brakuje w tym typie arytmii; ponadto ten rodzaj częstoskurczu jest powodem całkowitej niemiarowości pracy serca, które bije to wolno, to znów bardzo błyskawicznie. Chwilami szybka robota serca staje się nieefektywna - do aorty i pnia płucnego wyrzucana jest bardzo mała porcja krwi. Przewlekłe migotanie przedsionków jest na ogół nieźle znoszone poprzez chorego - serce adaptuje się do niemiarowości, a rekomendowane poprzez lekarza leki pozwalają uregulować częstość skurczów serca tak, aby nie była ona zbyt spora i wynosiła około 80 - 90/min. Z kolei napad migotania przedsionków jest zazwyczaj źle tolerowany. Chory zwykle szuka (i słusznie!) pomocy lekarskiej. Co poradzić pacjentom? W pierwszej kolejności trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż arytmia jest jednym z bardziej niepokojących symptomów w schorzeniach serca. Zawsze niezbędne jest wyjaśnienie rodzaju zaburzeń rytmu, ich nasilenia, powody i stopnia zagrożenia dla chorego.Każdy, kto czuje niemiarową albo zbyt szybką pracę serca, powinien zgłosić się do lekarza.Medycyna dysponuje różnymi "narzędziami" diagnostyki, umożliwiającymi rozstrzygnięcie wymienionych wyżej kwestii.Pierwszym, fundamentalnym, jest osłuchanie serca pacjenta i zbadanie tętna, kolejnym - badanie ekg. ..jeśli zaburzenia rytmu występują niezbyt regularnie i doktor nie uchwyci ich w czasie badania, zleca 24-godzinną rejestrację ekg sposobem Holtera. Badanie holterowskie jest "nieinwazyjne" i można je powtórzyć nawet wielokrotnie. Pozwala ono zliczyć skurcze dodatkowe pojawiające się pośrodku całej doby, sprawdzić, czy zdarzyły się pobudzenia gromadne albo częstoskurcze.W pewnych szczególnych przypadkach można wyjaśnić rodzaj i podłoże zaburzeń rytmu, wykonując badanie elektrofizjologiczne. Robią to tylko wyspecjalizowane ośrodki, a badanie takie wiąże się z cewnikowaniem serca i pomiarem potencjałów wewnątrzsercowych. doktor ma ułatwione zadanie, jeżeli chory zgłosi się do niego w czasie trwania zaburzeń rytmu. jeżeli ich powód jest nieznana, musi zaplanować diagnostykę (czasami w warunkach szpitalnych), lecz może doraźnie wykorzystać leczenie objawowe.Takie leczenie jest szczególnie wskazane, jeżeli tą arytmią jest jakaś forma częstoskurczu, w tym migotanie przedsionków. W leczeniu stosuje się leki antyarytmiczne albo ( (((((((tak zwany kardiowersję elektryczną specjalnym urządzeniem (kardiowerterem). Zabieg wykonuje się w krótkotrwałej narkozie i chory nie ma przykrych doznań związanych z umiarowieniem dzięki prądu elektrycznego.Specjalnego wyjaśnienia wymaga poważniejsza forma arytmii - napad migotania przedsionków. W jego trakcie ustaje czynność skurczowa przedsionków - mięsień przedsionków "drży", "migocze", lecz nie jest w stanie kurczyć się synchronicznie, tak aby dopełnić komory przed ich skurczem.W zalegającej w przedsionkach krwi mogą powstawać skrzepliny. jeżeli przywróci się poprawny rytm serca i powróci skurcz przedsionków, to takie skrzepliny zostaną wepchnięte do komory i popłyną do tętnic powodując zatory (w tętnicach mózgu, obwodowych, czy tętnicy płucnej). Ryzyko powikłań zatorowych pojawia się przeważnie po 48 godzinach od początku napadu migotania przedsionków. Zrozumiałe jest więc, iż po tym czasie nie można wykonać kardiowersji (farmakologicznej czy elektrycznej) bez uprzedniego przygotowania (wielotygodniowego!) lekiem przeciwkrzepliwym. Niektórzy pacjenci mają przeciwwskazania do takiego leczenia (groźba powikłań krwotocznych, ((((na przykład w czynnej chorobie wrzodowej); u nich pozostawia się migotanie przedsionków i nie podejmuje pró aby umiarowienia. Nie doszłoby do tego, gdyby w porę zgłosili się do szpitala.Piszę o tym, ponieważ aż nadto regularnie zdarza się, iż chorzy odczuwając arytmię czekają, aż sama ustąpi i zgłaszają się do lekarza po upływie tych 48 godz., .....w okresie których można było ich wyleczyć bez większego ryzyka. Dlatego także niezbędny jest apel o jak najszybszy kontakt z lekarzem. Najlepiej zwyczajnie stawić się w izbie przyjęć rejonowego oddziału chorób wewnętrznych. Koniecznie także trzeba wiedzieć, iż im krócej trwa migotanie, tym łatwiej je opanować
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.