Objawy CELIAKIA przyczny. Czym jest glutenu są odpowiedzialne rozpuszczalne w alkoholu frakcje.

Czy pomocne?

Celiakia leczenie

Definicja CELIAKIA: Za wywołanie dolegliwości trzewnej czy nietolerancji glutenu są odpowiedzialne rozpuszczalne w alkoholu frakcje białka. pszenicy - gliadyna, żyta - sekalina, jęczmienia - hordeina, owsa - awenina. Frakcje te noszą wspólną nazwę glutenu. Różne mechanizmy technologicznej obróbki zbóż niestety nie są w stanie znieść niekorzystnego działania glutenu na chorych. Szkodliwość glutenu zależy gdyż od jego struktury, a więc od sekwencji zawartych aminokwasów. Dolegliwość trzewna, a więc celiakia W najpoważniejszej chorobie wywołanej glutenem, chorobie trzewnej - celiakii - symptomy dolegliwości (nieżyt żołądkowo-jelitowy) i zanik kosmków jelitowych pojawiają się po wprowadzeniu do diety glutenu. W Polsce liczba zachorowań na tę chorobę jest oceniana na 1:15 000 urodzonych dzieci. dolegliwość trzewna jest schorzeniem o nie ustalonej etiologii, a jej wystąpienie tłumaczy kilka hipotez tłumaczących system prowadzący do uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego. teoria toksyczna Zakłada istnienie dysenzymatozy (zaburzeń enzymatycznych) odpowiedzialnej za niepoprawne trawienie glutenu, który w formie nie rozłożonej działa toksycznie na komórki jelitowe - enterocyty.O immunologicznych mechanizmach leżących u podłoża dolegliwości przemawia fakt produkcji poprzez organizm przeciwciał przeciwgliadynowych (wykrywanych w badaniu krwi), obecność w błonie śluzowej jelita cienkiego nacieków limfocytarnych z przewagą komórek T (potwierdzonych w biopsji jelita). teoria schorzenia z autoagresji Schorzenie to ma również pewne cechy schorzeń autoagresyjnych, o czym świadczą wykrywane w surowicy specyficzne przeciwciała, na przykład IgAEMA, IgAARA, współistnienie z innymi chorobami o autoagresyjnym podłożu, na przykład z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, toczniem układowym, sarkoidozą.U chorych na celiakię regularnie obserwuje się również wysokie wartości przeciwciał skierowanych przeciwko różnym antygenom pokarmowym, na przykład przeciwko białkom mleka krowiego, albuminie jaja kurzego. Obecność tych przeciwciał wydaje się zjawiskiem wtórnym, będącym rezultatem zwiększonej absorbcji antygenów poprzez uszkodzoną błonę śluzową jelita. teoria dziedziczna Wykazano istnienie ścisłego związku dolegliwości trzewnej z antygenami zgodności tkankowej HLA-DR3 i/albo DR7, DC3, HLA-B8 oznaczonymi dzięki przeciwciał monoklonalnych. Wydaje się również, iż istnieje genetyczna predyspozycja do dolegliwości trzewnej.W ostatnim czasie obraz kliniczny dolegliwości uległ znacznym zmianom. Klasyczna jelitowa postać ustępuje miejsca postaci niepełnoobjawowej pozajelitowej.wymienia się również wiek jej rozpoznawania. Dotychczas był to 9.-18. miesiąc, aktualnie chorobę wykrywa się pomiędzy 2.-4. rokiem życia, a nawet później. Za fakty te odpowiedzialne są prowadzone działania prewencyjne, jest to promocja karmienia naturalnego czy wprowadzanie glutenu do diety po 9. miesiącu życia. Trzy formy dolegliwości Charakter symptomów klinicznych, dynamika procesu chorobowego i stopień uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego stanowią kryterium podziału tej dolegliwości na trzy jej fundamentalne formy. Regulacja ta jest oczywiście umowna. Aktywna, klasyczna . dolegliwość trzewna: pełnoobjawowa (kwitnąca), monosymptomatyczna, atypowa - z przewagą symptomów spoza przewodu pokarmowego. W obrazie klinicznym dominują: strata apetytu, niedożywienie, a nawet wyniszczenie, biegunka, zwiększenie obwodu brzucha, zmiana zachowania dziecka. Konsekwencją zaburzeń we wchłanianiu i trawieniu są: niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedobory białka, kwasu foliowego, niedobory witamin, wtórna nietolerancja dwucukrów czy alergia na pokarmy.Późno //albo niesystematycznie leczona celiakia daje symptomy przewlekłego niedożywienia, jest to niedobór wzrostu, opóźnienie wieku kostnego, skrzywienia kręgosłupa, krzywica, niedokrwistość niedobarwliwa, zanikowy nieżyt żołądka, zmiany skórne, opóźnienie pokwitania, zaburzenia emocjonalne (drażliwość, trudności w skupieniu, czy wręcz apatia).Klasyczna postać stanowi aktualnie tylko 30% wszystkich przypadków schorzenia. Postać niema jest rozpoznawana u tych chorych, u których przy braku symptomów klinicznych ///albo przy objawach bardzo dyskretnych, w badaniu laboratoryjnym błony śluzowej jelita cienkiego stwierdza się typowe dla schorzenia zmiany zanikowe.wykorzystanie diety bezglutenowej prowadzi do ustąpienia symptomów klinicznych (o ile występują) i do regeneracji błony śluzowej jelita.Wskazaniami do wykonania badania przesiewowego w kierunku utajonej postaci dolegliwości trzewnej są: symptomy brzuszne (bóle brzucha, wzdęcia, luźne stolce), opóźnienie rozwoju somatycznego, dolegliwości przewlekłe: cukrzyca typu 1, dolegliwości tarczycy, hipoplazja szkliwa zębowego, nawrotowe owrzodzenia j. ustnej (afty), zaburzenia psychiczne, na przykład schizofrenia, nowotwory jelita cienkiego, głównie chłoniaki. Postać ukryta, późno ujawniająca się to stan, w którym . dolegliwość trzewna potencjalnie istnieje, lecz w badaniu chorego brak jest zarówno symptomów klinicznych, jak i zmian w obrębie błony śluzowej jelita cienkiego. W niesprzyjających okolicznościach, takich jak na przykład zakażenie przewodu pokarmowego, ciąża, stres, przyrost spożycia glutenu, może jednak dojść do ujawnienia się dolegliwości. Tę postać regularnie obserwuje się u dzieci z opryszczkowym zapaleniem skóry.w momencie wyciszenia symptomów rozpoznaje się ją na podstawie obecności nacieku z limfocytów T w obrębie błony śluzowej jelita cienkiego, testów serologicznych i badań genetycznych. Diagnostyka poprzez długi czas do rozpoznania dolegliwości trzewnej było niezbędne wykonanie trzech biopsji jelita cienkiego wykazujących: zanik kosmków jelita przed wprowadzeniem leczenia dietetycznego (pierwsza biopsja) i po prowokacji glutenem (trzecia biopsja) i regenerację kosmków w okresie ścisłego przestrzegania diety bezglutenowej (druga biopsja). aktualnie wedle nowymi zaleceniami do rozpoznania dolegliwości nie jest bezwzględnie niezbędne spełnienie powyższych warunków. Zmiana ta była wywołana wprowadzeniem do diagnostyki badań serologicznych. Badaniami tymi są: przeciwciała przeciwretikulinowe (ARA) w klasie IgA i IgG, przeciwciała przeciwgliadynowe (AGA) w klasie IgA i IgG, przeciwciała przeciwko endomysium (EMA) również w klasie IgA i IgG, uważane za bardzo czuły (100%) i swoisty (99%) marker dolegliwości, wykryte w ostatnim czasie przeciwciała w klasie IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej. Przejściowa nietolerancja glutenu i alergia Tak jak w trwałej nietolerancji - a więc chorobie trzewnej - tak i w takich schorzeniach za niepożądane reakcje (zaburzenia żołądkowo-jelitowe) odpowiedzialny jest gluten. ..wykorzystanie diety bezglutenowej w razie tych chorób przynosi z reguły dość szybką poprawę.Zalecanym czasem stosowania leczenia dietetycznego w przejściowej nietolerancji glutenu są 2 lata. Po tym okresie ponowne wprowadzenie do diety wytwórów zawierających gluten zwykle nie skutkuje nawrotu niepożądanych reakcji klinicznych i nie prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego.W odróżnieniu od dolegliwości trzewnej w nietolerancji glutenu nie stwierdza się obecności wspomnianych przedtem markerów serologicznych dolegliwości. w razie alergii na gluten postępowaniem terapeutycznym z wyboru jest również dieta eliminacyjna - bezglutenowa. Czas jej stosowania jest zawsze dobierany indywidualnie.Zaniedbana alergia z kolei prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej jelita, powiększenia przepuszczalności bariery jelitowej dla makrocząsteczek, sprzyja także wtórnym alergizacjom. Dieta bezglutenowa Jej przestrzeganie skutkuje regenerację kosmków jelitowych, tym samym ustępowanie niepożądanych symptomów klinicznych. U dzieci z ostrym procesem chorobowym regularnie w pierwszej fazie leczenia jest niezbędne ...wykorzystanie w okolicy diety bezglutenowej również bezmlecznej, hipoalergicznej. Produktami bezglutenowymi są ryż, soja, kukurydza, proso, skrobia pszenna. aktualnie na naszym rynku jest cała gama wytwórów na bazie tych składników.Problemem z kolei może być nieświadome spożywanie glutenu w produktach nim zanieczyszczonych. niezbędne są więc rutynowe badania wytwórów dietetycznych na jego zawartość.Chorzy na celiakię wykazują indywidualną wrażliwość na gluten, która zależy od wieku, etapy dolegliwości, dawki glutenu. Największą wrażliwość na gluten wykazują dzieci. Dieta bezglutenowa w celiakii powinna być jednak przestrzegana poprzez całe życie
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.