Objawy CHOROBA ALZHEIMERA - INFORMACJE przyczny. Czym jest precyzyjnie znana. Wiadomo, iż to jest.

Czy pomocne?

Choroba Alzheimera - informacje leczenie

Definicja CHOROBA ALZHEIMERA - INFORMACJE: Powód dolegliwości Alzheimera do chwili obecnej nie jest precyzyjnie znana. Wiadomo, iż to jest postępujące zwyrodnienie ośrodkowego układu nerwowego z narastaniem zespołu otępiennego i zespołu zaburzeń poznawczych. Dochodzi do nieodwracalnych zmian, o nieznanym pochodzeniu, w tkance mózgowej.stosunkowo rozwoju dolegliwości etapowo zanikają różne wyuczone funkcje, następują zaburzenia pamięci, kłopoty z mową, z koordynacją ruchową i z wykonywaniem codziennych czynności. W ostatnim etapie chory kompletnie traci pamięć i nie kontroluje swoich zachowań ani czynności fizjologicznych.właściwością charakterystyczną, różniącą chorobę Alzheimera od innych chorób wieku podeszłego, jest gwałtowna zmienność nastrojów i brak świadomości pacjenta, iż spotykające go kłopoty wynikają z jego dolegliwości - przypisuje je domownikom i otoczeniu.Najczęściej chorzy i jego rodzina (opiekunowie) nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem. Poniżej podajemy adresy fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji, które w różny sposób mogą pomóc.21.IX. - Światowy Dzień dolegliwości AlzheimeraFundacje i Stowarzyszenia 1. Polska Fundacja Alzheimerowska 00-023 Warszawa, ul. Widok 10, tel. (0-22) 827 35 86, fax. (0-22) 826 40 34Fundacja powstała w 1991 r. Wspiera ruch opieki nad chorymi z zespołami otępiennymi - szczególnie chorobą Alzheimera i ich rodzinami. Prowadzi szkolenia dla opiekunów i poradnictwo medyczne. Zbiera środki finansowe na tworzenie nowych placówek leczniczo-rehabilitacyjnych. Wspiera działalność Stowarzyszeń Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Współpracuje z podobnymi instytucjami na świecie (ADI - Alzheimer Disease International i Alzheimer Europe). Prowadzi dom dziennego pobytu. Dom Dziennego Pobytu 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 12 (parafia Św.Tomasza Apostoła) tel. (0-22) 641 07 062. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 00-682 Warszawa, ul. Hoża 54 lok. 1 (0-22) 622 11 22 (wtorek, czwartek 15.00-17.00) Stowarzyszenie powstało w 1992 r., utrzymywane jest z dobrowolnych składek i pomocy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Socjalnej. Działalność Stowarzyszenia bazuje na: szerzeniu wiedzy o tej chorobie (organizowanie imprez charytatywnych, publikacji naukowych i tym podobne), prowadzeniu badań związanych z powodami jej powstawania i leczenia, pomocy rodzinom opiekującym się chorymi. Wydaje kwartalnik "Bliżej Alzheimera". Członkowstwo w organizacjach międzynarodowych: Alzheimer Europe (od 1992 roku), Alzheimer's Disease International (od 1997 roku).3. Wojewódzkie Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Podlegają Polskiemu Stowarzyszeniu i z nim współpracują. Każde Stowarzyszenie zapewnia: - przeszkolenie w opiece nad chorym, - wsparcie psychologiczne i duchowe dla chorego, - wsparcie psychologiczne i duchowe dla opiekunów, - opiekę pielęgniarsko-społeczną, - dostęp do adresów: domów dziennego pobytu, hospicjów i fundacji działających na rzecz osób dotkniętych Chorobą Alzheimera. Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym - Oddział Psychiatryczny, 42-200 Częstochowa, ul. PCK 1 Dolnośląskie Stowarzyszenie Rodzin Osób z Chorobą Alzheimera, 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 25 Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 82-300 Elbląg, ul. Lubraniecka 14a m 3, Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 94, Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Nowa 5, Katowickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - przy Szpitalu Geriatrycznym, 40-353 Katowice, ul. Morawa 31, Krakowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 31-501 Kraków, ul.Kopernika 21a Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 18-400 Łomża, ul. Szeroka 7 Łódzkie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, Olsztyńska Ekipa Wsparcia - przy Stowarzyszeniu Pomocy Nerwowo i Psychicznie Chorym, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35, Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - przy ośrodku Pomocy Socjalnej w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. ul. 3 Maja 12, Rzeszowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 35 - 325 Rzeszów, ul. Warzywna 3, Siedleckie Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 08-110 Siedlce, ul. Kurpiowska 3, Szczecińskie Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - przy Centrum Zdrowia Psychicznego, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 55, Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 87-100 Toruń, ul. Rakowicza 91/76, Warszawskie Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 54 lok. 1, Na terenie Warszawy wszyscy, których bliscy chorują na chorobę Alzheimera, mogą szukać wsparcia pod tymi adresami:1. Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Malczewskiego 27 (wejście od ul. Smoluchowskiego), Warszawa, tel. (0-22) 857-90-81, tel. zaufania (0-22) 857-90-82, 5-10 czerwca 2000 - promocyjne ceny2. Przychodnia Neurologiczny, ul. Racławicka 146/55 (III klatka), Warszawa, tel. (0-22) 823-96-14, 0-601 97 72 53, pierwsza wizyta bezpłatna3. WILMED, ul. Lentza 35, Warszawa, tel. (0-22) 651-98-60, 651-98-61, bezpłatne badanie sprawności pamięci4. Poradnia Alzheimerowska SCK AM, ul. Banacha 1a, Warszawa tel. (0-22) 823-64-11 wew. 1050 - rejestracja 1316 - przychodnia, wymagane skierowanie od lekarza I kontaktu5. Klinika Neurologiczna IPIN, ul. Sobieskiego 1/9, Warszawa, tel. (0-22) 642-53-75, 642-66-11 wew. 248, kompleksowa diagnostyka zaburzeń pamięci6. Poradnia Zaburzeń Pamięci IPIN, ul. Sobieskiego 1/9, Warszawa, tel. (0-22) 842-40-12, wymagane skierowanie od lekarza I kontaktu7. przychodnia Lekarski "SYNAPSA", ul. Sienkiewicza 34, Grodzisk Mazowicki, tel. (0-22) 729-11-29, bezpłatne badanie sprawności pamięci8. Poradnia Zaburzeń Pamięci - przychodnia prywatny , ul. Gruzińska 6 (Saska Kępa), Warszawa, tel. (0-22) 617-56-82 (zapisy telefoniczne każdego dnia)9. przychodnia Neurologiczny - przychodnia prywatny, ul. Wodzicka 35, Warszawa10. przychodnia Neurologiczny - przychodnia prywatny, ul. Sasina 6, Warszawa (Wołomin), tel. (0-22) 787-88-78, wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00 (zapisy telefoniczne)Inne organizacje i instytucje, stanowiące formę wzajemnej pomocy i wspierania się rodzin osób dotkniętych chorobą.1. Alzheimerowska Ekipa Wsparcia przy Fundacji CITON, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,2. Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera - Katedra Psychiatrii CMUJ, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 21 A,3. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, 00-224 Warszawa, ul. Wójtowicza 13,prowadzi : Dom Pomocy Socjalnej, 02-766 Warszawa, ul. Nowoursynowska 216,Dom przeznaczony jest dla 106 osób przewlekle chorych i dotkniętych chorobą Alzheimera, z czego 55 miejsc jest dla kobiet i 51 dla mężczyzn. Zapewnienia całodobową opiekę i zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zdrowotnych, edukacyjnych i religijnych. Zakres i poziom świadczeń jest dostosowany do możliwości mieszkańców i budżetu Domu. Dom przyjmuje osoby, które dostały skierowanie z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.Stowarzyszenia alzheimerowskie na świecie1. Alzheimer's Disease International - ADI, 45/46 Lower Marsh, London SE17RGUnited KingdomAlzheimer's Disease International jest federacją 50 organizacji alzheimerowskich działających w poszczególnych państwach na całym świecie. Została założona w 1984 roku. ADI ma formalne kontakty ze Światową Organizacją Zdrowia. Prezydentem ADI jest księżniczka Yasmin Aga Khan, której matka Rita Hayworth zmarła na skutek dolegliwości Alzheimera. Przewodniczącą ADI jest dr Nori Graham z W. Brytanii.2. Alzheimer EuropeAlzheimer Europe jest organizacją pozarzadową, której celem jest podnoszenie i rozwijanie świadomości na temat różnych form demencji przez koordynację i współdziałanie między organizacjami alzheimerowskimi w Europie, jak również organizowanie wsparcia dla osób cierpiących na tę chorobę i ich opiekunów
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.