Objawy CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO przyczny. Czym jest życia płodowego. Dzieje się w kilku, kolejno.

Czy pomocne?

Choroby układu moczowego leczenie

Definicja CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO: Rozwój układu moczowego rozpoczyna się ok. 3. tygodnia życia płodowego. Dzieje się w kilku, kolejno następujących po sobie, etapach i jest bardzo złożony. Ostatnie stadium rozwoju nerek zaczyna się w 32.-36. tygodniu i trwa do osiągnięcia poprzez człowieka wieku dojrzałego. Z racji na to istnieje sposobność częstszego, w porównaniu do innych układów, występowania wad rozwojowych układu moczowego.Zaburzenia rozwoju nerek mogą przejawiać się nieprawidłowościami ich położenia i budowy (na przykładagenezja, nerka podkowiasta, wielotorbielowatość nerek) i nieprawidłowym składem enzymatycznym nabłonka cewek nerkowych (tubulopatie). Niektóre ciężkie wady są powodem obumarcia płodu, inne mogą nie dawać jakichkolwiek symptomów, niektóre zaś zwiększają sposobność występowania ((na przykład zakażeń układu moczowego, kamicy, nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego. Dlatego także w razie wystąpienia infekcji układu moczowego u niemowląt albo małych dzieci należy wykonać sporo badań dodatkowych, w celu wykrycia ewentualnych wad rozwojowych i wczesnego wykorzystania właściwego leczenia. Zakażenia mogą obejmować różne odcinki układu moczowego (zapalenie pęcherza i cewki moczowej, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie gruczołu krokowego). Zasadniczym symptomem, pozwalającym na rozpoznanie zakażeń, jest tak zwany bakteriuria znamienna. Zakażenia mogą przebiegać bezobjawowo. Niekiedy zaś stan chorych jest na tyle ciężki, iż niezbędne jest leczenie w warunkach szpitalnych. poprzez całe życie nerki narażone są na rozwój chorób o etiologii immunologicznej. W najwyższym stopniu typowym odpowiednikiem tego rodzaju schorzeń są pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek. W ich przebiegu dochodzi do uszkodzenia kłębuszków nerkowych, co może prowadzić do pojawienia się między innymi białkomoczu, krwinkomoczu, nadciśnienia tętniczego i upośledzenia przesączania kłębuszkowego. Niektóre typy kłębuszkowych zapaleń nerek przebiegają z tak zwany zespołem nerczycowym, inne już po kilku miesiącach (w konsekwencji zniszczenia wszystkich struktur nerek) prowadzą do wystąpienia klinicznych i biochemicznych symptomów schyłkowej niewydolności nerek, tak zwany mocznicy przewlekłej; są i takie, których przebieg jest skryty, a rozpoznanie określa się dopiero po wielu latach, w momencie przewlekłej niewydolności nerek. Kłębuszki nerkowe i inne struktury nerek mogą zostać uszkodzone również w tych schorzeniach ogólnoustrojowych, jak cukrzyca, toczeń trzewny i skrobiawica ( tak zwany nefropatia cukrzycowa, toczniowa i skrobiawicza). sporo stanów chorobowych może powodować ostrą niewydolność nerek. Wyróżnia się trzy postacie tej niewydolności: przednerkową, nerkową i pozanerkową (zaporową). W każdym wieku istnieje ryzyko rozwoju nowotworów układu moczowego. Rak nerki stanowi 2-3% nowotworów złośliwych u dorosłych i występuje zwykle pomiędzy 5. a 7. dekadą życia. Nowotwory ( między innymi raki, gruczolaki, brodawczaki) mogą powstawać w każdym odcinku układu moczowego, (((na przykład w miedniczce nerkowej, moczowodach, pęcherzu i cewce moczowej. Podstawowymi symptomami nowotworów są bóle, niekiedy typu kolki nerkowej, i zmiany w moczu (krwiomocz). W miarę regularnie guzy nerek wykrywa się "przypadkowo" badaniem ultrasonograficznym wykonywanym w celu diagnostyki ((((na przykład układu pokarmowego.Jedną z najczęstszych przyczyn bardzo mocnych bólów ("kolka" nerkowa) jest kamica układu moczowego. Występuje najczęściej u osób zamieszkujących strefy umiarkowane i tropikalne. Towarzyszy ona człowiekowi od zarania dziejów. Złogi wykrywano (((((na przykład u mumii egipskich. Wielu chorobom układu moczowego towarzyszy nadciśnienie tętnicze. Dlatego także w każdym przypadku nadciśnienia należy wykonać chociaż fundamentalne badania, których wyniki pozwolą na wykluczenie albo potwierdzenie "nerkowego" pochodzenia nadciśnienia tętniczego. Typowym odpowiednikiem jest ( tak zwany nadciśnienie naczyniowo-nerkowe. Jego powodem jest hemodynamicznie ważne zwężenie tętnic nerkowych.U większości mężczyzn po 50. roku życia dochodzi do łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. W każdym jednak przypadku należy wykluczyć nowotwór złośliwy stercza. Tak jak w wielu nowotworach innych narządów jedynie inicjalne rozpoznanie pozwala na całkowite wyleczenie.symptomy niektórych chorób układu moczowego są tak charakterystyczne, iż sam pacjent wiąże je z tym narządem, inne mogą być na tyle nietypowe, iż dopiero szczegółowo przeprowadzone badanie lekarskie i wyniki wielu badań dodatkowych pozwalają ustalić właściwe rozpoznanie. Nierzadko choroby są na tyle intensywne, iż zmuszają do szukania rady lekarskiej, bez względu na porę doby. odpowiednikiem jest napad kolki nerkowej. Są również dolegliwości przebiegające podstępnie i skrycie. Niekiedy dopiero po wielu miesiącach, a nawet latach od ich stworzenia pacjent dowiaduje się, iż dolegliwość nerek jest przewlekła i nieodwracalna, a nerki są niewydolne, zaś jedyną sposobem skutecznego leczenia pozostaje dializoterapia (hemodializa, dializa otrzewnowa) albo przeszczepienie nerki

Lekarza zaleca: Choroby układu moczowego

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.