Objawy CZAS NARODZIN przyczny. Czym jest rodziny.Dobrze więc się stało, iż oddziały położnicze mają.

Czy pomocne?

Czas narodzin leczenie

Definicja CZAS NARODZIN: Czas narodzin dziecka jest bardzo istotnym momentem w życiu rodziny.Dobrze więc się stało, iż oddziały położnicze mają coraz szerszą ofertę dla młodych rodziców.Panie Doktorze, w ostatnim dziesięcioleciu szczególnego znaczenia nabrały porody rodzinne. Niektórzy uważają, iż to jest idealny sposób przywitania potomka w rodzinie. Czy to jest rzeczywiście idealna forma porodu?Nigdy nie uważałem, iż porody rodzinne są bezwzględnie najwspanialszym rodzajem porodu. Wszystko zależy przecież od konkretnego małżeństwa. Dla jednych gdyż wspólne przeżycie porodu jest czymś istotnym i pozytywnym, dla innych może się okazać zbyt mocnym przeżyciem. Różna jest przecież wrażliwość współmałżonków, różne są ich potrzeby i oczekiwania. Narodziny dziecka są bezsprzecznie bardzo ważnym wydarzeniem życiowym, istotnym momentem rodzinnym. Określenie wzorca w wyborze porodu jest jednak niemożliwe.Zresztą to zróżnicowanie potrzeb widać w naszym szpitalu - ok. 50% porodów dzieje się właśnie przy obecności męża albo ojca dziecka. Dobrze się więc stało, iż mamy sposobność wyboru. Niedawna tradycja, jeszcze w latach 80., była taka, iż kobieta, czy chciała, czy nie, rodziła sama - dopiero po porodzie, przy wyjściu ze szpitala tata mógł powitać dziecko. To była krańcowość, która szczęśliwie należy już do przeszłości.Dla kobiety obecność kogoś bliskiego jest gdyż szczególnie istotna. W zupełnie obcym środowisku minimalizuje trochę stres, a tym samym ułatwia poród. W nasilonym stresie kobieta bardziej cierpi, czuje się zagrożona, a to odbija się negatywnie na przebiegu porodu.Nie wspomniał Pan Lekarz o tym, iż poród dla rodziny daje kobiecie większe środki i możliwości. Ma ona do dyspozycji własną indywidualną salę, dodatkowe przyrządy ułatwiające poród...Nie wspomniałem, ponieważ to nie tędy przebiega linia podziału. Różnica, jeżeli chodzi o wyposażenie sali, dotyczy gdyż porodu w warunkach standardowych i w sali jednoosobowej. Poród standardowy dzieje się w skromniejszych warunkach bez dodatkowego oprzyrządowania, jedynie za parawanem czy przepierzeniem. Tu oczywiście trudne jest wprowadzenie męża czy rodziny.Podwyższony standard z kolei to jednoosobowa sala z wanną, drabinkami, piłkami, muzyką - bez względu na to, czy poród dzieje się z mężem, czy bez. To są jednak usługi dodatkowo płatne - by z nich skorzystać, wystarczy dopiero w chwili przyjęcia do szpitala zgłosić chęć wykupienia takiego podwyższonego standardu.sporo sprzeciwu wśród kobiet budziło zawsze golenie krocza, nacinanie, wykonywanie lewatywy przed porodem. Czy zniesiono już te praktyki? Czy również zależy to od formy porodu?Te trzy kategorie są różnie traktowane. Aktualnie już nie goli się krocza, nie robi się lewatywy, z kolei tam, gdzie są wskazania medyczne krocze jest nacinane. W razie Szpitala św. Zofii to jest ok. 60% porodów - porównywalnie do rezultatów większości państwoów. Ta decyzja jest gdyż podyktowana tylko i wyłącznie względami medycznymi. Zapada w czasie porodu w chwili ukazywania się główki dziecka. Nie jest więc traktowane jako standardowe przygotowanie do porodu. Decyzja, czy jest niezbędne nacięcie krocza, czy można rodzić z ochroną krocza, zawsze zależy od indywidualnych wskazań - wielkości główki dziecka i rozciągliwości, podatności krocza na rozwarcie. Zwykle odbywa się tak, iż wieloródka, a więc kobieta, która rodzi drugie i następne dziecko, znacząco rzadziej niż pierwiastka (rodząca pierwsze dziecko) ma nacinane krocze. Wg mnie czasem wręcz niewielkie pęknięcie krocza jest lepszym rozwiązaniem niż jego nacięcie. Nie jest z kolei prawdą opinia, która była powszechna parę czy paręnaście lat temu, iż poród z ochroną krocza ma ważny wpływ na stan narządu rodnego - jego obniżenie, wypadanie...sporo ostatnio mówi się na temat znieczulania porodu - nowego podejścia kobiet do bólu porodowego i świadomego wybierania poprzez nie znieczulenia. Jakie jest zdanie specjalistów na temat znieczulania porodu? Czy rzeczywiście przeważają same zalety?W tym zakresie dokonuje się rewolucja w moim szpitalu, tak gdyż określiłbym ponadtrzykrotne (z 5% do 15% porodów) powiększenie liczby znieczuleń zewnątrzoponowych realizowanych w okresie porodu pośrodku ostatnich 3-4 lat. Nie to jest jakiś wielki odsetek, z kolei rzeczywiście sygnalizuje zmianę filozofii, wskazuje na nowe podejście wielu kobiet do bólu związnego z porodem.sposób ta ma jednak wady i zalety. Do zalet można zaliczyć generalnie mniejszy ból (tym samym znieczuleniem można zmniejszyć ból związany z szyciem naciętego krocza), mniejszy stres, również lepszą współpracę pacjentki z personelem - można aby rzec nawet - większe bezpieczeństwo dziecka. W części przypadków znieczulenie pomaga czy przyspiesza rozwieranie się szyjki macicy, lecz należy zaznaczyć, iż znieczulenia nie można rozpocząć, zanim nie nastąpi rozwarcie szyjki ok. 3-4 centymetrów. Nie można więc wyeliminować bólu najpierw - zbyt inicjalne podanie środka znieczulającego może zatrzymać akcję porodową, skomplikować dalszy jego przebieg...A jeżeli chodzi o wady...W części przypadków po podaniu znieczulenia może dochodzić do przedłużenia porodu. Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć indywidualnej wrażliwości na podawane dawki leków. Czasem ta wrażliwość jest o ....sporo większa, nie dochodzi więc do rozluźnienia, relaksacji mięśni, a poprzez to może nawet dojść do zahamownia akcji porodowej. Wtedy jest niezbędne znowu podawanie oksytocyny przyspieszającej czynność macicy.Znieczulanie wiąże się ponadto z dodatkową zapłatą i obecnością lekarza anestezjologa. W znieczuleniu zewnątrzoponowym pacjentka musi być stale monitorowana. Cewnik gdyż jest zakładany do przestrzeni zewnątrzoponowej i sukcesywnie co kilka godz. (od 1 do 3) jest podawany środek znieczulający.Niekiedy, jednak częściej niż przy porodach bez znieczulenia, jest wymagane również w końcowej fazie porodu założenie próżniociągu czy kleszczy, gdyż pod wpływem rozluźnienia mięśni macicy nie zawsze dziecko dokonuje poprawnych zwrotów i jest niezbędna pomoc z zewnątrz. Nie ma wtedy możliwości urodzenia spontanicznego.Generalnie porody zabiegowe są rzadkie w razie porodów znieczulanych zewnątrzoponowo. Zdarzają się jedynie 2-3 razy na 100 porodów znieczulanych, tzn. tylko o jakiś ułamek procentu więcej niż w standardowym porodzie. Niemniej to jest pewien sygnał statystyczny.W kilkuprocentowym odsetku przypadków zdarzają się również po porodzie znieczulanym uporczywe bóle głowy, co wymaga podawania leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych.z racji na istniejące wady i zalety tej sposoby byłoby dobrze, by decyzja o przyjmowaniu znieczulenia była świadoma - zawczasu przedyskutowana w szkole rodzenia lub wraz z prowadzącym lekarzem, z indywidualnym rozpatrywaniem zalet, jak i wad czy powikłań wynikających z tej inwazyjnej sposoby wspomagania porodu.Zdarza się również, iż w trakcie poprawnie przebiegającego porodu jest podejmowana decyzja o rozpoczęciu cesarskiego cięcia. W jakich sytuacjach występuje taka konieczność?Odsetek cięć cesarskich bardzo wzrasta w ostatnich latach i to głównie w razie cięć realizowanych w trybie nagłym, w czasie porodu. Myślę, iż przyrost cięć cesarskich wiąże się z coraz lepszą diagnostyką - wspólnie z technicyzacją rozszerza się zakres monitoringu stanu dziecka.Wskazaniem do cięcia jest najczęściej zagrożenie zdrowia czy życia dziecka. Nierzadko zaleceniami, które zdarzają się w czasie przebiegu porodu, są nieprawidłowości w tętnie dziecka, które na szczęście w większości przypadków po wykonaniu cięcia okazują się nieistotne. Dziecko pomimo przejściowych problemów rodzi się w bardzo dobrym stanie zdrowia.Dość częstym wskazaniem do cięcia cesarskiego w trybie nagłym jest zagrażająca wewnątrzmaciczna martwica czy brak postępu porodu. Może to być wywołane dysproporcją pomiędzy wielkością dziecka i wymiarami kanału rodnego. Tego niestety nie da się w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć odmiennie niż poprzez próbę porodu drogami natury. Może to być również sprawa niepodatności szyjki macicy mimo silnej czynności skurczowej. Przedłużający się poród zagraża zakażeniem śródmacicznym, szczególnie w razie pęknięcia pęcherza płodowego najpierw porodu, kiedy dziecko jest narażone na penetrację drobnoustrojów aktualnych w pochwie.w wypadku przedłużania się porodu również istnieje narastające zagrożenie dla dziecka. w razie symptomów, takich jak przyrost temperatury ciała matki czy przyspieszenie tętna, również podejmuje się interwencję operacyjną. znacząco rzadziej wskazaniami do nagłych cięć cesarskich, jednak bardziej dramatycznymi, są na przykład krwawienia wynikające z odklejenia się łożyska. Wtedy liczy się każda minuta i .....sporo zależy od sprawności zespołu położniczego, który powinien zorganizować pośrodku 2-3 min. cięcie cesarskie - aby ratować dziecko, które w tym momencie może być pozbawione możliwości oddychania, i matkę, której zagraża krwotok.Kilka lat temu bardzo popularne były porody w domu. Jak należałoby przygotować się do takiego porodu? Czy wystarczy zwyczajnie zamówić położną i powiadomić lekarza?Porody domowe stanowią wciąż trudny temat, który nie ma dobrego rozwiązania w Polsce. Poród w domu nie jest również dobrze przyjmowany poprzez służbę zdrowia pracującą w szpitalach.Jak mówią mi swoje doświadczenia lat 80., kiedy sam uczestniczyłem w wielu takich porodach, poród w domu, co najmniej wówczas, był społecznym buntem przeciwko temu, co miały do zaproponowania państwowe szpitale. To była potrzeba pewnego środowiska kobiet, które nie godziły się na obowiązujące wówczas praktyki oddziałów położniczych.Dzisiaj, mimo zmiany sytuacji w szpitalach, pewna liczba kobiet (trudno mi powiedziać jaka, ponieważ nie ma formalnych danych) również decyduje się na poród w domu. Podejmuje taką decyzję, umawiając się, czy to wyłącznie z położną, czy także z położną i lekarzem. W większości przypadków kobiety starają się również zapewnić sobie miejsce w szpitalu na wszelaki wypadek, chociaż nie zawsze informują szpital o tym, iż zamierzają rodzić w domu, a tylko gdyby coś się działo, chcą skorzystać z pomocy szpitala.Uważam jednak, iż porody domowe nie dają takiego bezpieczeństwa fachowej opieki jak porody w szpitalu. Nie ma gdyż możliwości współpracy pomiędzy personelem, szansy konsultacji lekarskiej, regularnie nie ma również możliwości zorganizowania sprawnego transportu. to jest również dość kosztowne - kasa chorych z pewnością nie będzie opłacać takich porodów, aczkolwiek można się spodziewać, iż w prywatnych klinikach będzie istniała taka oferta dla młodych rodzin.Wraz ze zmianami w służbie zdrowia powszechnie pojawiły się szkoły rodzenia dla młodych matek przygotowujące do porodu. Czy faktycznie ich rola jest tak istotna w przygotowaniu kobiet do porodu? Czy nie to są instytucje czysto komercyjne?Jestem gorącym zwolennikiem szkół rodzenia. ok. 60% naszych pacjentek przeszło szkołę rodzenia, i to widać, jak współpracują z lekarzami i położnymi w trakcie porodu.Gorąco polecam uczestnictwo w tych zajęciach - niekoniecznie jednak przed każdym porodem. Uważam, iż wystarczyłoby przejść taki kurs przed pierwszym porodem, by poznać dobrze reakcje własnego organizmu.Tym bardziej iż, jak sądzę, szkoła rodzenia z samej nazwy jest zawężeniem naprawdę omawianej tam tematyki. W zajęciach szkoły są nie tylko zajęcia teoretyczne traktujące o ostatnim okresie ciąży i przebiegu porodu, nie tylko ćwiczenia gimnastyczne, które mają ułatwić oddychanie, jak i przygotować do wysiłku fizycznego, jakim jest poród. Są tam również zajęcia uczące karmienia piersią, pielęgnacji noworodka czy wybiegające poza pobyt w szpitalu, a więc praktyczne zajęcia dla tatusiów z zakresu kąpania dziecka. Są również poruszane sprawy powrotu płodności po porodzie. Mówi się o problemach stosunku pomiędzy małżonkami po porodzie, o nowej sytuacji psychologicznej. Uważam, iż szkoła rodzenia jest istotnym etapem przygotowania się do porodu i rodzicielstwa. Jakie tendencje daje się zauważyć na świecie w położnictwie? Czy w najbliższym stuleciu będziemy rodzić odmiennie niż dotychczas?Bardzo trudno sprowadzić do wspólnego mianownika świat. Np. w stanach zjednoczonych ameryki obserwuje się odwrót od cięć cesarskich. W niektórych ośrodkach amerykańskich ich odsetek osiągnął 40-50%. Stwierdzono, iż nie ma wystarczających wskazań medycznych do takiego postępowania, po drugie, to kosztuje więcej niż poród drogami natury. We Francji z kolei obserwuje się stale rosnącą liczbę porodów znieczulanych, w Holandii przeważają zaś porody domowe. Już z tych bardzo zdawkowych informacji widać, iż nie zauważa się jakiś kolosalnych zmian w przyjmowaniu porodu. W coraz większej liczbie opracowań i publikacji pojawiają się z kolei sygnały istotne dla położników, iż regularnie zbyt pochopnie przypisują oni przebiegowi porodu późniejsze komplikacje w rozwoju dziecka. W znacząco większej liczbie przypadków - niż sądziliśmy - punktem wyjścia do komplikacji w rozwoju mogą być zdarzenia z ostatnich kilku tygodni czy miesięcy poprzedzających poród. to jest więc istotny sygnał, i dla lekarzy, i dla rodziców, tak aby moment ciąży był czasem wzmożonej obserwacji i nielekceważenia nawet błahych infekcji czy problemów z ciążą. Dziękuję za rozmowę. *** Tradycja szkół rodzenia Inicjatorką stworzenia szkół rodzenia w Polsce była dr Jadwiga Beaupre (były żołnierz AK). Za swoje środki podróżowała do Paryża i Londynu, by poznać zasady naturalnego, świadomego porodu, w którym propagowała udział ojca.Ta idea została rozwinięta poprzez prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, który w kwietniu 1957 r. zainicjował w Łodzi ruch szkół naturalnego rodzenia. Uczył kobiety teorii, a również gimnastyki i oddechu łagodzącego ból porodu. Naturalne karmienie Polska przoduje w Europie Środkowej pod względem propagowania naturalnego karmienia piersią. Powyżej 20 szpitalom nadano odznaki i tytuł "Przyjaznych dziecku" za wypełnianie rygorystycznych tak zwany dziesięciu kroków do udanego karmienia piersią. Znaczy to, iż wyróżnione placówki robią wszystko, by zachęcić kobiety do wyłącznego karmienia piersią co najmniej do szóstego miesiąca życia dziecka.To miano dostał również Szpital św. Zofii, którego dyrektorem jest dr Wojciech Puzyna
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.