Objawy DUCH CZY CIAŁO przyczny. Czym jest szkół średnich, ze studentami, a również z rodzicami.

Czy pomocne?

Duch czy ciało leczenie

Definicja DUCH CZY CIAŁO: W ostatnim czasie brałem udział w spotkaniach z młodzieżą szkół średnich, ze studentami, a również z rodzicami. Częstym tematem dyskusji były kierunki przemian obyczajowych w zachowaniach seksualnych. Uczestnicy spotkań ujawniali spore zróżnicowanie postaw wobec seksu. Wiąże się to ze światopoglądem, środowiskiem, wychowaniem w rodzinie, typem osobowości, a więc tym, czym zajmuje się seksuologia socjalna. Postawy wobec seksu wpływają na przystosowanie i porozumienie partnerów, na życie seksualne, na przeżywanie trudności i zaburzenia seksualne.Z analizy treści listów, które otrzymuję, a również dyskusji wyróżniłem następujące orientacje seksualne występujące w naszym państwie: W zasadzie każda religia kreuje określone normy i zasady wobec życia seksualnego, tworząc orientację religijną. Kościół katolicki w wydanych dokumentach, w katechezie, w naukach przedślubnych stworzył bardzo spójny schemat życia seksualnego. Trudno stwierdzić, kto praktykuje ten schemat w swym codziennym życiu, można jednak powiedzieć, iż stanowi on wiodącą orientację sporej części społeczeństwa. Orientacja ascetyczna regularnie czerpie swe teoretyczne idee z orientacji religijnej, lecz ma również pozareligijne źródła, na przykład filozoficzne. Głosi ona ideę konieczności podporządkowania ciała, zmysłów, seksu sferze ducha przez wyrzeczenia, tłumienie, hamowanie, samoopanowanie. Dość regularnie w tej orientacji występuje dystans wobec seksu, a nawet jawna albo ukryta wrogość. W orientacji prokreacyjnej seks służy wyłącznie prokreacji i jej jest podporządkowany. Tę orientację mają na przykład kobiety, u których macierzyństwo wywołało zobojętnienie seksualne i brak potrzeb seksualnych. U mężczyzn tego typu orientacja występuje raczej rzadko, a jeśli tak, to bardziej deklaratywnie. Wyraźnie upowszechnia się orientacja partnerska. Wyraża ona ideę, że seks ma znaczenie więziotwórcze, zaspokaja wzajemne potrzeby i oczekiwania, jest podstawą harmonii i satysfakcji w związku. Głosi także ideę równości, równouprawnienia, współdziałania i współpracy w życiu seksualnym, każe dbać o kulturę i atrakcyjność współżycia seksualnego. Seks traktowany jako zabawa, źródło przyjemności, rozrywki, rekreacji to orientacja ludyczna. Występuje ona u wielu niedojrzałych osób, lecz również jako filozofia w libertynizmie, w następnych ruchach określanych mianem "rewolucji seksualnej", "seksu wyzwolonego". Aktualnie AIDS znacząco pomniejszył jej powszechność. Seks w orientacji leczniczej jest traktowany jako źródło wigoru, zdrowia, harmonii układu hormonalnego, dobrego samopoczucia, przedłużenia życia i sprawności organizmu. jeśli z różnych przyczyn nie udaje się utworzyć trwałego związku, wówczas potrzeby seksualne zaspokajane są w luźnych związkach, w formach zastępczych. Orientacja romantyczna wiąże seks z zaangażowaniem uczuciowym i jedynie więź uczuciowa uzasadnia współżycie seksualne. Tolerancyjnie i wyrozumiale ocenia wszelakie amoki i romanse, o ile towarzyszą temu uczucia. Orientacja pragmatyczna opiera się na stereotypach typu: "mężczyznę trzeba utrzymać przy sobie poprzez seks i żołądek", "jak się kobiety nie zadowoli, to pójdzie do innego" i tak dalej Seks tu jest traktowany jako określona taktyka, strategia mająca na celu zdobycie drugiej osoby, sposób na efekt, awans czy karierę. Typorientacjiseksualnej Moment życia Moment przedmałżeński Młode małżeństwa Stare Małżeństwa K M K M K M Religijna 63 22 42 13 78 59 Ascetyczna 4 7 2 3 69 21 Prokreacyjna 28 9 31 4 63 17 Partnerska 79 81 86 79 9 19 Ludyczna 9 58 1 13 0 13 Lecznicza 6 14 7 18 11 62 Romantyczna 77 22 54 21 74 13 Pragmatyczna 12 3 26 7 47 9 Jak wynika z tabeli (dane w procentach), najczęściej współistnieją u danej osoby różne orientacje seksualne. Zauważalne jest również zróżnicowanie płci, wieku i etapy więzi partnerskich
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.