Objawy DZIECKO RYZYKA przyczny. Czym jest przypadków, kiedy u rodziców albo członków rodziny.

Czy pomocne?

Dziecko ryzyka leczenie

Definicja DZIECKO RYZYKA: Ustalenia "ciąża ryzyka" i "dziecko ryzyka" dotyczą tych przypadków, kiedy u rodziców albo członków rodziny stwierdza się różnorodne dziedziczne schorzenia, dolegliwości matki w okresie ciąży czy powikłania okresu ciążowo-porodowego.Wśród czynników ryzyka zmienia się sporo niekorzystnych okoliczności, które - nie zawsze, ale bardzo regularnie - mają wielkie znaczenie dla powstawania zaburzeń rozwojowych. Na podstawie badań i szczegółowej obserwacji można przewidzieć urodzenie dziecka ryzyka. Negatywne geny i przebyte dolegliwości Ryzyko powikłań dotyczy na przykład niezgodności czynnika Rh, głównych grup krwi rodziców, genetycznie uwarunkowanych zaburzeń metabolicznych, nieprawidłowości chromosomowych.Szczególną uwagę zwraca się również na przebyte zatrucie ciążowe, cukrzycę, dolegliwości tarczycy, nadmierną tuszę matki z nadwagą ponad 15 kg, występującą w znacznym stopniu niedokrwistość ciężarnych, przebyte dolegliwości zakaźne. Różyczka np., która na ogół jest schorzeniem o łagodnym przebiegu, w trakcie ciąży - w szczególności w pierwszym trymestrze - może doprowadzić do licznych wad płodu, w tym również wad układu nerwowego. Położniczy wywiad W kontrolowaniu każdej ciąży, a szczególnie tej z gatunku ryzyka, ważne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu. Stanowi on źródło informacji na temat przebytych w przeszłości przedwczesnych porodów, samoistnych i sztucznych poronień, ciąż mnogich, niewydolności szyjki macicy i krwawień w poprzedniej ciąży. zmienia się tu również powikłania możliwe w razie, gdy mamy do czynienia ze starszą pierwiastką ( ponad 30. roku życia) albo starszą wieloródką (( ponad 40 lat), wieloródką ((( ponad 4-5 ciąż), a również młodą pierwiastką (poniżej 20. roku życia).nadzwyczajnie ważną sprawą są również krwawienia w czasie trwania ciąży, zagrażające albo występujące poronienia czy ciąża niepoprawna wynikająca z patologii łożyska. Powikłania porodowe Rodzą one ryzyko powikłań w procesie rozwoju dziecka. Jego prawidłowemu przebiegowi może zagrozić na przykład niewłaściwe położenie płodu, wadliwa budowa miednicy ciężarnej, opóźnianie się terminu porodu, nadmierne zwiększenie macicy w relacji do okresu ciąży i różne trudności w okresie samego porodu.Ryzyko dotyczy również tych noworodków, u których po porodzie wystąpiły różne negatywne zjawiska powiązane z okresem ciążowo - porodowym, jak na przykład drgawki, mechanizmy zapalne ośrodkowego układu nerwowego czy symptomy niedotlenienia, zamartwica bądź cechy wcześniactwa. Sposobność komplikacji niosą również porody powikłane, zbyt niska (poniżej 2500 g) albo zbyt wysoka (((( ponad 4500 g) waga urodzeniowa, przenoszenie ciąży, poród w okolicznościach pęknięcia pęcherza płodowego i przedwczesnego odejścia wód, a również ciąża bliźniacza (mnoga). Po urodzeniu U dziecka ryzyka istnieje konieczność przeprowadzenia starannej i długofalowej obserwacji lekarskiej ze szczególnym uwzględnieniem badań neurologiczno-psychologicznych, gdyż doświadczenia i statystyki wskazują na częste występowanie u nich chorób ośrodkowego układu nerwowego. Łączy się to oczywiście nie tylko z większą czujnością, lecz w pierwszej kolejności z dążeniem do możliwie najwcześniejszego ich rozpoznania i leczenia ze wskazaniem na usprawnianie psychoruchowe.Przewidywanym nieprawidłowościom u dziecka można zapobiec poprzez wykorzystywanie daleko idącej profilaktyki i odpowiednie leczenie matki. W wielu sytuacjach przy wymienionych powikłaniach istnieje konieczność hospitalizacji kobiety ciężarnej, z kolei urodzone w tych okolicznościach dziecko wymaga zapewnienia szczególnie troskliwej opieki neurologicznej, a następnie psychologicznej.Należy uczynić wszystko, co możliwe, by zapobiec niesprawności psychoruchowej dziecka i konsekwentnie kontynuować jego obserwację neurologiczno - psychologiczną. Warto przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne, a co główne - możliwie najwcześniej rozpocząć wielokierunkową rehabilitację, która regularnie rokuje nadzieje na zminimalizowanie sukcesów uszkodzeń
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.