Objawy EFEKT JO-JO przyczny. Czym jest opierające na następującym kolejno po sobie chudnięciu i.

Czy pomocne?

Efekt jo-jo leczenie

Definicja EFEKT JO-JO: Efektem jo-jo tytułujemy wahania masy (wagi) ciała opierające na następującym kolejno po sobie chudnięciu i tyciu. Jeśli pośrodku 5 lat takie wahania u otyłego przekraczają 5%, a nie są wyższe niż 10%, wówczas stwierdzamy sukces jo-jo. Z kolei gdy wahania wagi przekraczają 10%, mamy do czynienia z bardzo nasiloną metodą tego efektu.Otyłość to olbrzymi problem współczesnej cywilizacji. Wiadomo, iż powiększa ona ryzyko zachorowania na sporo schorzeń, które eliminują z czynnego życia zawodowego i przyczyniają się do przedwczesnych zgonów.Miliony osób na całym świecie przechodzi liczne kuracje odchudzające i przyjmuje środki wspomagające ten mechanizm. Nawet dzieci i młodzież - regularnie niepotrzebnie - stosują różne diety i ograniczenia w jedzeniu. Np. w Szwecji 7-letnie dziewczynki przyznają, iż odchudzały się albo odchudzają. Wśród nastolatek amerykańskich aż 50% uważane jest za otyłe (naprawdę co czwarta jest otyła), natomiast aż 79% studentek australijskich chciałoby ważyć mniej.Jak wynika ze statystyk dotyczących odchudzania każdy otyły ma za sobą jedną, kilka albo więcej kuracji odchudzających. W ich wyniku otyli tracą kilka czy kilkanaście kilogramów, po czym niestety bardzo regularnie ponownie tyją. Z moich obserwacji wynika, iż po 2 latach od zakończenia leczenia ambulatoryjnego połowa pacjentów utrzymuje masę ciała uzyskaną wskutek przeprowadzonej kuracji odchudzającej, z kolei pozostali tyją. Wiadomo także, iż po 5 latach powyżej 80% osób ponownie tyje, po czym podejmuje nową próbę odchudzania.Nasuwa się tu oczywiście pytanie, czy owe częste zmiany masy ciała mają jakieś skutki zdrowotne. Medycyna podjęła już ten temat.długoletnie badania prowadzone w amerykańskim miasteczku Framingham wykazały, iż wahania wagi ciała zarówno u kobiet, jak i mężczyzn mają wpływ na przyrost umieralności w ogóle i na zachorowalność i umieralność na skutek dolegliwości wieńcowej serca.W badaniu MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) stwierdzono, iż wspomniany sukces jo-jo powiększa ryzyko dolegliwości wieńcowej serca. Obserwacje te dotyczyły zarówno osób palących papierosy, jak i niepalących.Podobne wyniki osiągnięto w badaniu Western Electric Study. Obserwowano tu poprzez 25 lat ok. 2000 mężczyzn. Do badań zakwalifikowano tych, którzy w 1957 r. mieli 40-56 lat. Podzielono ich na 3 ekipy: pierwsza to ci, u których zmiana masy ciała pośrodku 5 lat wynosiła 10%, druga to osoby, które etapowo tyły i trzecia - mężczyźni, u których wahania masy ciała wynosiły poniżej 5% (uznano, iż mieli oni stabilną masę ciała). Okazało się, iż umieralność na skutek dolegliwości wieńcowej serca pośrodku 25 lat obserwacji wynosiła: u osób ze znacznymi wahaniami masy ciała - 25% (ekipa I), w razie mężczyzn ze stałym wzrostem masy ciała - 15% (((ekipa II), a u ludzi ze stabilną masą ciała - 14% (((((ekipa III). natomiast umieralność na skutek raka wynosiła w ekipie I - 7,1%, w ekipie II - 13,5%, a w ekipie III - 5,6%.Obserwacje Western Electric Study wykazały więc, iż wahania masy ciała zwiększają ryzyko dolegliwości wieńcowej, z kolei mają nieznaczny wpływ na zachorowalność na nowotwory. natomiast stały przyrost wagi ciała bardzo nasila ryzyko stworzenia raka, a mniejszą rolę odgrywa tu sukces jo-jo.Podobne rezultaty dały badania prowadzone w Gšteborgu. Dowiedziono gdyż, iż wahania masy ciała mają wpływ na parametr umieralności.Warto jednak podkreślić, iż nie ma wśród naukowców całkowitej zgodności w tej kwestii. I tak np. w badaniach Longitudinal Study of Ageing i Charleston Heart Study nie zaobserwowano istotnej zależności pomiędzy efektem jo-jo a ryzykiem dolegliwości wieńcowej serca.Pomimo braku jednolitych poglądów na ten temat, sukces jo-jo, a więc częste zmiany w masie ciała, należy rozpatrywać w aspekcie zdrowotnym. Zwolennicy tej hipotezy uważają, iż powiększone w czasie tycia spożycie tłuszczów zwierzęcych i powstawanie otyłości, szczególnie brzusznej, ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju zaburzeń metabolicznych (przemiany materii), które natomiast wywołują przyrost liczby zgonów. Kto jest w niebezpieczeństwie efektem jo-jo? ludzie, w rodzinach których występuje otyłość; stosujący niewłaściwe sposoby odchudzania. Jak można zapobiec efektowi jo-jo? I faza - właściwe odchudzanie stosujmy wyłącznie racjonalne diety (opracowane na podstawie naukowych przesłanek); chudnijmy od 0,5 do 1 kg tygodniowo. II faza - utrzymanie wagi po schudnięciu ograniczmy spożycie o około 400 kcal w relacji do zapotrzebowania energetycznego; pamiętajmy o aktywności ruchowej (każdego dnia 3-5 km marszu, co drugi dzień 30 min gimnastyki); nie jedzmy przekąsek, nie stosujmy głodówek ani diet jednoskładnikowych
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.