Objawy MLEKO A OSTEOPOROZA przyczny. Czym jest tkwią w dzieciństwie.Jednym z głownych czynników.

Czy pomocne?

Mleko a osteoporoza leczenie

Definicja MLEKO A OSTEOPOROZA: Osteoporoza jest chorobą ludzi starych, lecz jej korzenie tkwią w dzieciństwie.Jednym z głownych czynników ryzyka osteoporozy jest niedobór wapnia w diecie. Dla człowieka najwspanialszym jego źródłem jest mleko i jego przetwory.Po co nam wapń Wapń (Ca) odgrywa istotną rolę w wielu procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka, a równocześnie stanowi wraz z fosforem fundamentalny nieorganiczny materiał budulcowy tkanki kostnej i zębów. Wystarczająca liczba wapnia w pożywieniu minimalizuje ryzyko takich chorób, jak: osteoporoza, nadciśnienie tętnicze krwi, rak jelita grubego, dolegliwość niedokrwienna serca i kamica nerkowa.Organizm dorosłego człowieka zawiera powyżej 1 kg wapnia, z tego ok. 99% znajduje się w kościach i zębach, głównie w formie fosforanu wapniowego zwanego hydroksyapatytem. Wapń musi być każdego dnia dostarczany w pożywieniu, każdego dnia gdyż jest on tracony wskutek naturalnych mechanizmów fizjologicznych. Informacji o ilościowej stosunku pomiędzy wapniem przyjętym w pożywieniu i wydalonym z organizmu dostarcza tak zwany bilans wapniowy. Nieujemny bilans wapniowy występuje wtedy, gdy liczba wapnia dostarczonego w pożywieniu jest wyższa od ilości wapnia wydalonego z organizmu w kale, moczu i pocie. Bilans nieujemny znaczy, iż wapń jest gromadzony w organizmie, a konkretnie w kościach, niekorzystny zaś - utratę wapnia z kości.Dzienne, rekomendowane w Polsce, spożycie wapnia dla ludzi ponad 24. roku życia wynosi 900 mg. Dla osób o podwyższonym ryzyku niedoboru wapnia, jest to dzieci i młodzieży od 10 do 24 lat, a również dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią wskazane spożycie tego składnika wynosi 1200 mg/dzień. Mleko i produkty mleczne źródłem wapnia najwspanialszym i wręcz niezastąpionym źródłem wapnia są: mleko, mleczne napoje fermentowane (jogurt, kefir, mleko acidofilne, zsiadłe mleko, maślanka i tym podobne) i sery. Wynika to zarówno z dużej zawartości wapnia w takich produktach, jak i jego wysokiej biodostępności (a więc przyswajalności albo absorpcji, która znaczy procentowy stopień wchłonięcia wapnia z pożywienia).Zawartość wapnia w mleku i mlecznych napojach fermentowanych wynosi średnio 0,12% (niezależnie od zawartości tłuszczu), z kolei w serach żółtych, (a więc podpuszczkowych - 0,8-1,0%. Tak więc spożycie 0,5 litra mleka (2 pełne szklanki) dostarcza 600 mg wapnia, (a więc pokrywa w 50% dzienne zapotrzebowanie na ten składnik u osób o podwyższonym ryzyku niedoboru wapnia albo w ok. 70% u osób o normalnym zapotrzebowaniu na wapń. Spożycie 10 dag żółtego sera dostarcza 800-1000 mg Ca.Warto dodać, iż w procesie wyrobu twarogu ok. 80% zawartego w mleku wapnia przechodzi do serwatki i dlatego twaróg ma 5-6 razy mniej wapnia niż żółty ser. Podobnie jest z masłem, które praktycznie wapnia nie zawiera.spora biodostępność wapnia z wysokowapniowych wytwórów mlecznych wynika między innymi z optymalnego w takich produktach relacji wapnia do fosforu, wynoszącego w przybliżeniu 1:1. W razie mleka i mlecznych napojów fermentowanych przyczynia się do tego również obecność cukru mlekowego zwanego laktozą. Sądzi się, iż czynnikiem ułatwiającym wchłanianie wapnia są również fosfopeptydy, powstające w procesie trawienia głównego białka mleka zwanego kazeiną. Mleko i produkty mleczne zawierające tłuszcz są również źródłem witaminy D stymulującej wchłanianie wapnia.Osteoporoza Szczególnie groźną chorobą związaną między innymi z niedoborem wapnia w diecie i jego słabym przyswajaniem, a również nadmierną stratą tego pierwiastka z organizmu, jest osteoporoza, (a więc powiększona porowatość tkanki kostnej, nazwana w j. polskim zrzeszotnieniem kości. Skutkuje ona, iż kość staje się słaba i podatna na złamanie. O powszechności tej dolegliwości najlepiej świadczy fakt, że dotkniętych jest nią ok. 25 mln obywateli USA, a liczba złamań kości spowodowanych osteoporozą wynosi 1,3 mln rocznie. Pewne dane wskazują, iż w Polsce dolegliwość ta może występować u ok. 25% populacji. Pojawia się u kobiet cztery razy częściej niż u mężczyzn. W 60. roku życia dotknięta jest nią co czwarta kobieta. Osteoporoza zajmuje trzecie miejsce jako powód zgonów, po chorobach układu krążenia i nowotworach i przynosi sporo cierpień dotkniętych nią osobom.W zależności od tego, który z dwóch głównych czynników ryzyka osteoporozy przyczynił się do jej stworzenia, rozróżnia się osteoporozę pomenopauzalną i starczą.Bezpośrednią, naturalną powodem osteoporozy pomenopauzalnej u kobiet jest zanik syntezy hormonów płciowych (estrogenów), zazwyczaj najpierw piątej dekady życia. Prowadzi to do zwiększonej straty wapnia z moczem, a tym samym do zwiększenia się ujemnego bilansu wapniowego. U osób szczególnie narażonych na rozwój osteoporozy pomenopauzalnej konieczne jest leczenie hormonalne, połączone z dietą wysokowapniową i zazwyczaj pobieraniem niewielkich dawek witaminy D (kalcytriolu); wszystko pod ścisłą kontrolą lekarską.Ryzyko pojawienia się osteoporozy starczej występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Kobiety są w gorszej sytuacji, bo mają mniejszą rezerwę wapnia w kościach, a równocześnie dochodzi u nich ryzyko osteoporozy pomenopauzalnej. Osteoporoza starcza rozwija się etapowo i najczęściej niezauważalnie, aż do momentu złamania kości. Jest ona konsekwencją stopniowego i początkowo niewielkiego spadku zawartości wapnia w kościach, począwszy już od ok. 30. roku życia.niezbędna wit. D Sądzi się, iż powodem pogarszającej się z wiekiem przyswajalności wapnia jest powiększający się etapowo niedobór witaminy D, która ułatwia wchłanianie tego składnika z przewodu pokarmowego.Osoby młode i w wieku średnim, korzystające ze spacerów, nie są z reguły narażone na niedobór tej witaminy. Powstaje ona gdyż pod wpływem zawartego w widmie słonecznym promieniowania ultrafioletowego wskutek przekształcania obecnego w skórze 7-dehydrocholesterolu. Tak powstała wit. D ulega przemianie w wątrobie i nerkach do kalcytriolu, będącego jej w najwyższym stopniu aktywną metodą. Szacuje się, iż w ten sposób zostaje pokryte do 90% zapotrzebowania na tę witaminę.Nasilony w starszym wieku spadek zawartości w skórze 7-dehydrocholesterolu prowadzi do zmniejszonej syntezy witaminy D i z powodu obniżonej przyswajalności wapnia. Niedobór światła słonecznego u ludzi starszych, wynikający z siedzącego trybu życia, dodatkowo przyczynia się do zmniejszonej syntezy tej witaminy w skórze.Warto zaznaczyć, iż poziom syntezy witaminy D jest wprost proporcjonalny nie tylko do wielkości otrzymanej dawki promieniowania ultra-fioletowego, lecz również do zawartości pigmentu w skórze, co wydaje się wyjaśniać bardzo rzadkie przypadki osteoporozy u czarnoskórych mieszkańców stanach zjednoczonych ameryki.Krąży, krąży "złoty" wapń W momencie od 10 do 20, a nawet do 24 lat życia zapotrzebowanie na wapń jest, jak już wspomniano, nie mniejsze niż 1200 mg/dzień. Wynika to z intensywnego w tym okresie wzrostu kośćca i "wysycania" kości wapniem.Dobre wysycenie kości wapniem zapewnia im właściwą strukturę, rzutuje na ich niezłą wytrzymałość mechaniczną (wysoką twardość i tak zwany odbojność). Wysoka zawartość wapnia w kościach skutkuje równocześnie, iż ich max., (a więc szczytowa masa (tym samym szczytowa gęstość osiągana w wieku 17-26 lat) jest wysoka. znaczy to, iż w kościach zostały zebrane spore rezerwy tego składnika, które korzystnie rzutują na stan zdrowotny kości w późniejszym okresie życia.poprzez całe życie kości ulegają nieustannej ograniczonej przebudowie, obejmującej zazwyczaj ok. 5% tkanki kostnej rocznie. Pewna część starej kości ulega resorpcji (swoistemu rozpuszczeniu), a na jej miejsce tworzy się nowa tkanka kostna. mechanizm ten zachodzi również u ludzi dorosłych, jako odpowiedź na różne obciążenia mechaniczne albo inne czynniki.Z drugiej strony resorpcja kości jest związana z wykorzystywaniem .poprzez organizm tkanki kostnej jako rezerwuaru albo banku wapnia, z którego każdego dnia "pożycza" on pewne ilości tego składnika na bieżące potrzeby powiązane z nieustannie zachodzącymi przemianami metabolicznymi. Przemiany te wiążą się z pewnym nieuniknionym wydalaniem wapnia w moczu w ilości 200-300 mg/dobę. Kości odzyskują "pożyczony" wapń, potrzebny im do odbudowy zresorbowanej uprzednio tkanki kostnej, korzystając z ogólnej puli wapnia rozpuszczalnego, uzupełnianej każdego dnia wapniem przyswajanym z pożywienia.Jak zapobiegać osteoporozie Z badań, a również z praktyki lekarskiej wynika, iż osteoporoza nie jest chorobą nieuchronną. Istnieją spore możliwości zapobiegania, opóźniania rozwoju i łagodzenia jej przebiegu. Wynikają one z eliminowania albo maksymalnego ograniczania czynników ryzyka tej dolegliwości. Nie ma wprawdzie, na obecnym etapie wiedzy, możliwości wpływania na czynniki genetyczne ryzyka osteoporozy. Jest jednak sposobność usuwania wielu zależnych od nas czynników środowiskowych, a w pierwszej kolejności stosowania właściwej diety.Jak już jednak przedtem wspomniano, od około 30. roku życia, kościom nie udaje odzyskiwać całej ilości "pożyczonego" wapnia, co skutkuje stopniowy spadek ich masy w tempie 0,3-1% rocznie. Ten nieuchronny spadek masy kości, wywołany zmniejszającą się z wiekiem przyswajalnością wapnia z diety, będzie stanowić mniejsze zagrożenie dla osób, które zgromadziły w pierwszych 24 latach życia większą liczba tego składnika w tkance kostnej.W praktyce żywieniowej znaczy to, iż im wyższe jest spożycie wysokowapniowych wytwórów mlecznych w tym okresie, tym wyższa jest szczytowa masa kości i tym później w starszym wieku odwapnienie kości osiągnie taki poziom, przy którym pojawia się spore ryzyko ich złamań, wskazujące na zaawansowany stopień osteoporozy.nadzwyczajnie istotne jest więc zapewnienie młodemu organizmowi pożywienia bogatego w łatwo przyswajalny wapń. Potwierdzają to retrospektywne badania przeprowadzone w różnych ośrodkach naukowych, dowodzące, iż zwyczaj picia mleka w momencie dzieciństwa i młodości minimalizuje albo oddala w okresie ryzyko pojawienia się osteoporozy.Mleko na całe życie Ponadto, by w maksymalnym stopniu spowolnić mechanizm odwapniania tkanki kostnej, niezbędne jest systematyczne spożywanie odpowiednich ilości wysokowapniowych wytwórów mlecznych pośrodku całego życia. "Złota Karta Prawidłowego Żywienia", uzgodniona i zatwierdzona .poprzez 11 instytutów i towarzystw naukowych i fundacji promujących zdrowie (w tym Polską Fundację Osteoporozy), zaleca między innymi codzienne spożywanie przynajmniej 2 pełnych szklanek mleka albo tyle samo kefiru i jogurtu i 1 - 2 plasterki serów. To jest jedno z 7 podstawowych zaleceń żywieniowych zawartych w tej karcie, których przestrzeganie jest niezbędnym warunkiem dobrego zdrowia. Zalecenie to należy traktować jako absolutne minimum w razie kobiet, u których zaszła konieczność hormonalnego leczenia osteoporozy. Niedobór wapnia w pożywieniu i jego niska biodostępność uczynić gdyż mogą tego rodzaju leczenie niewiele skutecznym.Warto zaznaczyć, iż biodostępność wapnia z preparatów farmaceutycznych, bazujących na przykład na węglanie wapnia (czyli nie zawierających fosforu), jest niższa niż z mleka i wytwórów mlecznych, a ponadto preparaty te mogą wywoływać zaparcia.Zdarza się jednak, iż niektóre osoby nie tolerują cukru mlekowego - laktozy (co objawiać się może na przykład skurczami żołądka albo biegunką) i nie mogą pić zwykłego mleka. Z reguły jednak mogą spożywać bez problemów umiarkowane ilości jogurtu (w szczególności z pieczywem) i bez ograniczenia żółty ser, który nie zawiera laktozy. Nie należy dawać wiary w bezpodstawne wiadomości na temat rzekomej szkodliwości mleka.Dobre nie tylko na osteoporozę Na zakończenie warto nadmienić, iż mleko i mleczne napoje fermentowane wykazują sporą koncentrację większości składników pokarmowych w przeliczeniu na jednostkę dostarczanej energii i dlatego są bardzo dobrym pożywieniem dla ludzi w podeszłym wieku. Należy również podkreślić, iż zawarty w mleku magnez, fluor i cynk są również istotne dla zachowania dobrego stanu zdrowotnego kości.Czynniki ryzyka osteoporozy płeć (niższa masa kości u kobiet i pomenopauzalny zanik estrogenów); zaawansowany wiek; predyspozycje genetyczne; drobna budowa ciała (szczególnie u kobiet) i jasna karnacja skóry; niedobór wapnia w diecie; niedobór witamin D, K i C i niektórych mikroelementów; nadczynność przytarczyc ( spore utraty wapnia w moczu); inne dolegliwości, na przykład nerek i przewodu pokarmowego; mała aktywność fizyczna; nadużywanie alkoholu, papierosy, kawa; dieta o wysokiej zawartości soli (gram soli = utrata 26 mg wapnia w moczu), fosforu i białka (nie dotyczy to białka mleka, bo ono jest źródłem fosfopeptydów); długookresowe zażywanie niektórych leków, na przykład kortykosteroidów; anoreksja, (a więc awersja do jedzenia
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.