Objawy NIEBEZPIECZNE SŁOŃCE przyczny. Czym jest schorzeń skóry. Ich leczenie bywa trudne.

Czy pomocne?

Niebezpieczne słońce leczenie

Definicja NIEBEZPIECZNE SŁOŃCE: Działanie promieni słonecznych jest niekiedy powodem wielu schorzeń skóry. Ich leczenie bywa trudne.Nadwrażliwość na światło słoneczne może być wrodzona albo nabyta. Schorzenia skóry powodują także substancje o właściwościach światłouczulających, a czasami trudno ustalić ich przyczynę. Odczyny fotoalergiczne i fototoksyczne Powstają one u ludzi o poprawnych mechanizmach obronnych przed promieniowaniem UV, pod wpływem substancji, które zwiększają wrażliwość skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Substancje te mają umiejętność absorbowania promieniowania UV, a szczególnie UVA, i mogą powodować powstawanie zmian skórnych po ich wykorzystaniu zewnętrznym, doustnym, jak i pozajelitowym.Odczyny fotoalergiczne są spowodowane najczęściej poprzez służące ogólnie leki (jak na przykład sulfonamidy, niektóre leki przeciwcukrzycowe, moczopędne, uspokajające) albo inne substancje syntetyczne ( na przykład niektóre środki słodzące) i poprzez aplikowane zewnętrznie kosmetyki albo leki zawierające środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, pochodne kwasu benzoesowego i inne. Ich system powstawania ma podłoże alergiczne. Występują w formie zmian drobnogrudkowych, wysiękowych, rumieniowo-złuszczających z różnie nasilonym odczynem zapalnym.Odczyny fototoksyczne powstają bezpośrednio wskutek zadziałania danej substancji i promieniowania UV, bez uruchamiania systemów alergicznych. Mogą one występować po podaniu środka fototoksycznego ogólnie (sulfonamidy, tetracykliny, gryzeofulwina, leki służące w nadciśnieniu, leki przeciwpadaczkowe, psolareny - leki służące w fotolecznictwie) albo po kontakcie zewnętrznym tej substancji ze skórą (dziegcie, barwniki, niektóre rośliny). Zmiany ujawniają się w pierwszej kolejności pod wpływem promieni UVA. Przy zewnętrznym wykorzystaniu czynnika fototoksycznego zmiany te powstają ściśle w miejscu jego kontaktu ze skórą. Mają one zazwyczaj charakter różnie nasilonych oparzeń słonecznych. Cofają się po usunięciu szkodliwej substancji. Przewlekłe odczyny posłoneczne To są schorzenia powstające pod wpływem promieniowania UVA, UVB, a również promieniowania widzialnego. Przetrwałe odczyny świetlne mają charakter przewlekłego wyprysku, dotyczą w pierwszej kolejności odsłoniętych okolic ciała. To jest prawdopodobnie przewlekła postać odczynu fotoalergicznego na nie poznane jak dotąd fotoalergeny. W sytuacjach zaostrzeń tych zmian dolegliwość przybiera postać ostrego albo podostrego stanu zapalnego (zmiany grudkowe, wysiękowe) i nosi nazwę wyprysku słonecznego. W stanach bardzo przewlekłych u osób starszych (najczęściej u mężczyzn) mogą pojawiać się zmiany określane jako actinic reticuloid. Mają postać bardziej głębokich, niekiedy naciekowych wykwitów, a w wyjątkowych sytuacjach stanowią wstęp do rozwinięcia się chłoniaka skóry. Osutki i opryszczki Wielopostaciowe osutki świetlne są spowodowane nadwrażliwością na promienie UVA albo UVB lub na te dwie długości fal równocześnie. prawdopodobnie mają podłoże alergiczne. Zmiany w formie rumieni, grudek i pęcherzyków (głównie na odsłoniętych okolicach ciała) występują już w dzieciństwie i nawracają co roku w momencie wiosennym. Regularnie po pojawieniu się opalenizny dolegliwość na dalszą część lata wygasa. Nierzadko osutki pojawiają się również pod wpływem promieni UVA przedostających się poprzez szybę.Schorzeniu temu regularnie towarzyszy świetlne zapalenie czerwieni warg, chociaż może także występować jako jedyna forma nadwrażliwości na promieniowanie UV. Zmiany mają charakter zapalny i złuszczający, wargi są pokryte strupami. Przewlekające się zapalenie może predysponować do powstawania zmian nowotworowych. Schorzenie pojawia się wiosną i latem.Opryszczki ospówkowate są jakby cięższą odmianą wielopostaciowych osutek świetlnych. Różnica bazuje na tym, iż w pęcherzykach pojawia się charakterystyczne wgłębienie w centrum, co je upodabnia do wykwitów występujących w ospie. Zmiany goją się, lecz pozostawiają blizny. dolegliwość również zaczyna się w dzieciństwie i nawraca każdej wiosny. Nasilenie symptomów minimalizuje się zazwyczaj w wieku pokwitania. Pokrzywka świetlna i pelagra Do pokrzywek fizykalnych należy pokrzywka świetlna. Ma podłoże alergiczne, a uczulenie może dotyczyć promieniowania o długości fal od 290 nm do światła widzialnego. Charakterystyczne bąble pojawiają się w kilka min. po naświetlaniu, również na osłoniętej skórze. Są silnie swędzące i po kilku godzinach zazwyczaj ustępują bez śladu.z kolei pelagra jest schorzeniem charakteryzującym się nadwrażliwością na promieniowanie UV, spowodowane niedoborem amidu kwasu nikotynowego i innych witamin ekipy B. Cechuje się występowaniem otępienia i stanów depresyjnych, biegunek i zmian skórnych rumieniowych i pęcherzowych, które po ustąpieniu pozostawiają przebarwienia. Trudne leczenie Nadwrażliwość na światło słoneczne trudno leczyć z racji na praktyczną niemożliwość całkowitego wyeliminowania czynnika szkodliwego z życia pacjenta, aczkolwiek jest możliwe unikanie zbędnego nasłoneczniania.Zmiany o charakterze zapalnym, rumieniowym, grudkowym, pęcherzowym leczy się typowo, używając odpowiednich aerozoli, kremów, maści zawierających sterydy i antybiotyki. Bardzo istotne tu jest zapobieganie pojawianiu się tych zmian.w razie wielopostaciowych osutek świetlnych stosuje się środki przeciwmalaryczne albo beta-karoten, które podawane poprzez sporo miesięcy są na ogół skuteczne. Dobre efekty daje również fotochemioterapia (naświetlanie skóry promieniowaniem o odpowiedniej długości fal z jednoczesnym podawaniem leków uwrażliwiających na nie skórę). Leczenie bazuje na stopniowym i bardzo ostrożnym wywoływaniu opalenizny, która później chroni przed promieniowaniem UV. Można również próbować "hartować" skórę wzrastającymi dawkami promieniowania UVB. W pokrzywce świetlnej stosuje się leki przeciwhistaminowe i formę "hartowania" na promieniowanie UVA. W pelagrze podaje się witaminy. W przewlekłych zmianach posłonecznych używa się beta-karoten i fotochemioterapię.We wszystkich schorzeniach wywołanych promieniowaniem słonecznym należy stosować zewnętrznie preparaty z filtrami o wysokim, tzn. przekraczającym 30 wskaźniku ochrony przed promieniowaniem UV, które są dostępne w szczególności w aptekach (La Roche-Posay, Vichy). Czy wiesz, iż... Dla wykazania nadmiernej odczynowości skóry na promieniowanie słoneczne wykonuje się tak zwany próaby świetlne. W niektórych schorzeniach światło słoneczne nie jest czynnikiem bezpośrednio je wywołującym, lecz może je zaostrzać albo wyzwalać, jak np. w toczniu rumieniowatym
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.