Objawy NOWE LEKI PRZECIWBAKTERYJNE przyczny. Czym jest się drobnoustrojów opornych na te leki.

Czy pomocne?

Nowe leki przeciwbakteryjne leczenie

Definicja NOWE LEKI PRZECIWBAKTERYJNE: Wprowadzenie do lecznictwa antybiotyków wywołało pojawienie się drobnoustrojów opornych na te leki. Aktualnie prowadzi się badania, których celem jest uzyskanie antybiotyków efektywnych wobec wieloopornych bakterii.Rozprzestrzenianie się lekooporności następuje nadzwyczajnie błyskawicznie. Jest ona gdyż łatwo przekazywana pomiędzy różnymi szczepami bakteryjnymi. Rosnące zdarzenie lekooporności nie jest jednak równoważone postępem i wprowadzaniem nowych leków przeciwbakteryjnych na rynek medyczny. Przyrost oporności Aktualnie powyżej 90% gronkowców jest niewrażliwych na działanie penicylin naturalnych (penicylina), aminopenicylin (ampicylina i amoksycylina) i ureidopenicylin (azlocylina, mezlocylina i piperacylina). W ostatnich latach pojawiły się w Japonii i USA szczepy o obniżonej wrażliwości na wankomycynę. Przypadek ta jest najgroźniejsza od czasu wprowadzenia antybiotyków do lecznictwa, wankomycyna gdyż była dotychczas antybiotykiem ostatniej szansy w leczeniu zakażeń gronkowcowych. Podobny przyrost oporności obserwuje się wśród innych drobnoustrojów, w tym w pierwszej kolejności paciorkowców i pałeczek jelitowych. aktualnie prowadzi się badania, których celem jest uzyskanie nowych albo zmodyfikowanych antybiotyków efektywnych wobec wieloopornych bakterii. Wśród nich znajdują się zmodyfikowane glikopeptydy i fluorochinolony, ketolidy, oksazolidinony i streptograminy. Pamiętajmy jednak, iż od momentu wykrycia substancji chemicznej o aktywności przeciwbakteryjnej do wprowadzenia jej na rynek w formie nowego leku przeciwbakteryjnego mija średnio 5-7 lat. Wymaga to również wielkich nakładów finansowych. W czasie gdy drobnoustroje potrzebują niekiedy tylko kilka miesięcy na wytworzenie nowego systemu oporności.Przedstawimy teraz dane dotyczące nowych leków, z których tylko niektóre są już zarejestrowane, pozostałe zaś znajdują się w różnych fazach badań albo rejestracji. Oksazolidinony Linezolid jest przedstawicielem tej ekipy nowych syntetycznych antybiotyków, hamujących biosyntezę białek w komórkach bakteryjnych. Blokuje on rozpoczęcie biosyntezy białek poprzez uniemożliwienie powstawania kompleksu inicjatorowego translacji. Wykazuje aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich wywołujących zakażenia skóry, bakteriemię i zapalenie płuc. W badaniach klinicznych potwierdzono również jego skuteczność wobec szczepów opornych na wankomycynę. Ketolidy To są pochodne makrolidów, z których najstarszym i w najwyższym stopniu znanym preparatem jest erytromycyna. Ketolidy mają podobny system działania, który bazuje na wiązaniu się z podjednostką rybosomu i hamowaniu transferazy peptydylowej. Prowadzi to do zahamowania biosyntezy białka i śmierci komórki. W badaniach klinicznych potwierdzono ich aktywność wobec bakterii izolowanych z dróg oddechowych o krzyżowej oporności na makrolidy, linkozamidy i streptograminy. Ketolidy wykazują szerokie spektrum działania wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, tlenowych i beztlenowych. Nowe fluorochinolony Wprowadzenie kilka lat temu do lecznictwa II generacji fluorochinolonów, których w najwyższym stopniu znanym przedstawicielem jest ciprofloksacyna, miało stanowić przełom w lecznictwie. Okazało się jednak, iż występują liczne szczepy oporne na ich działanie.W ostatnich latach badaniom klinicznym poddano nowe preparaty z tej ekipy, należące do III generacji fluorochinolonów (między innymi lek o nazwie tymczasowej BMS284756 i moksifloksacyna, gemifloksacyna, grepafloksacyna, trowafloksacyna i gatifloksacyna). Charakteryzują się one wysoką skutecznością wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, rosnących zarówno tlenowo, jak i beztlenowo. Miejscem docelowym działania nowych fluorochinolonów są dwa enzymy bakteryjne: gyraza DNA i topoizomeraza IV. Chemioterapeutyki te uniemożliwiają łączenie nici DNA, co skutkuje zahamowanie biosyntezy białka.sporym problemem dotyczącym tej ekipy leków są poważne działania niepożądane, które stały się powodem wycofania niektórych już zarejestrowanych preparatów z rynku medycznego. Streptograminy Quinupristyna-dalfopristyna (Synercid) jest półsyntetycznym antybiotykiem, złożonym z naturalnych streptogramin wytwarzanych poprzez Streptomyces pristinaespiralis. Quinupristyna jest streptograminą ekipy B, dalfopristyna zaś - streptograminą ekipy A. Synercid wykazuje aktywność wobec szczepów gronkowców i paciorkowców opornych na wankomycynę. system działania tego leku bazuje na wiązaniu podjednostki rybosomu bakteryjnego, co skutkuje zahamowanie produkcji białka poprzez naruszenie konstrukcji kanału białkowego. Modyfikowane glikopeptydy W 1959 r. pierwszy antybiotyk glikopeptydowy - wankomycynę - zastosowano do leczenia zakażeń wywołanych poprzez bakterie Gram-dodatnie. Odtąd glikopeptydy były skutecznymi lekami przeciwko gronkowcom i paciorkowcom, w tym enterokokom. Jednak w 1980 r. po raz pierwszy wyizolowano szczepy oporne na wankomycynę.Nowe glikopeptydy (o tymczasowych symbolach LY333328 i LY264826) wykazują aktywność wobec tych opornych bakterii, silniej hamując syntezę peptydoglikanu ściany komórkowej. Mają wzmocnione działania przeciwbakteryjne, gdy podawane są wraz z ampicyliną, gentamycyną i Synercidem. system funkcjonowania nowych glikopeptydów bazuje na hamowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do śmierci komórki. Oligosacharydy Ewerninomycyna jest nowym antybiotykiem z gatunku oligosacharydów wytwarzanych poprzez Micromonospora carbonacea. Działa na bakterie Gram-dodatnie, a szczególnie penicylinooporne gronkowców i paciorkowców. Główną cechą tego antybiotyku jest wysoka skuteczność wobec szczepów opornych na wankomycynę. system działania ewerninomycyny nie został jeszcze precyzyjnie poznany. Przeprowadzone badania sugerują, iż działając na rybosomalne białko, hamuje ona biosyntezę białek. Antybiotyki pod kontrolą Aktualna przypadek epidemiologiczna w dziedzinie lekooporności drobnoustrojów jest nadzwyczajnie niepokojąca. Poszukuje się nowych leków i innych opcji terapeutycznych, jak na przykład immunostymulacja (szczepionki). Jednak w najbliższych latach nie przewiduje się wprowadzenia na rynek medyczny następnych leków przeciwbakteryjnych o zupełnie nowych mechanizmach działania. Dlatego . aktualnie nadzwyczajnie istotną rolę odgrywa stałe monitorowanie oporności szczepów izolowanych zarówno z zakażeń szpitalnych, jak i pozaszpitalnych. Antybiotyki powinny być służące w medycynie, weterynarii i rolnictwie tylko w uzasadnionych sytuacjach
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.