Objawy PIERWSZE CHWILE DZIECKA przyczny. Czym jest jego stanem zdrowia czuwa neonatolog.Neonatolog.

Czy pomocne?

Pierwsze chwile dziecka leczenie

Definicja PIERWSZE CHWILE DZIECKA: Pierwsze badanie noworodka dzieje się w sali porodowej. Nad jego stanem zdrowia czuwa neonatolog.Neonatolog jest lekarzem pediatrą, specjalistą od dzieci najmłodszych, a więc noworodków. Z racji na odrębność okresu noworodkowego i z uwagi na spory rozwój w zakresie medycyny, pozwalający przeżyć i cieszyć się całkiem dobrym zdrowiem coraz mniejszym dzieciom urodzonym znacząco przed czasem, zaistniała potrzeba wyodrębnienia takiej dziedziny w pediatrii. Neonatolog jest więc lekarzem pierwszego kontaktu dla każdego noworodka. Żółtaczka fizjologiczna pojawia się w 2. albo 3. dobie życia i trwa do 8. dnia, z kolei u wcześniaków trwa ok. 2 tygodni. Jak leczyć? Pierwsze badanie dziecka po urodzeniu dzieje się w sali porodowej. W wielu państwach, a również w niektórych szpitalach w Polsce, po porodzie fizjologicznym ocenę stanu noworodka powierza się położnej obecnej przy porodzie. Pediatra bada wtedy dziecko dokładniej po kilku godzinach. Do oceny stanu noworodka w pierwszych minutach życia służy wprowadzona w 1956 roku poprzez Virginię Apgar skala nazwana jej nazwiskiem.Co się ocenia?Neonatolog bierze pod uwagę pięć podstawowych wyznaczników: zabarwienie skóry noworodka, czynność oddechową (częstość i sposób oddychania), czynność serca (liczbę uderzeń serca), napięcie mięśni, odruchy (reakcje dziecka na drażnienie w rejonie nosa, nozdrzy i buzi cewnikiem. Każdy badany wyznacznik jest oceniany w skali od 0 do 2. Punktacja w skali Apgar wynosząca 7 albo więcej (maksymalnie 10 pkt.ów) wskazuje, iż dziecko urodziło się w dobrym stanie. Dzieci, które oceniono w tej skali od 4 do 6 pkt.ów, regularnie potrzebują pomocy, tak zwany resuscytacji (noworodek wymaga na przykład udrożnienia dróg oddechowych i podania tlenu). Noworodki, które dostały mniej niż 4 punkty, muszą być poddane intensywnej pomocy medycznej.niezbędna rezerwaSkala Apgar obiektywizuje ocenę stanu nowo narodzonych dzieci, ma jednak dość ograniczone znaczenie w rokowaniu dotyczącym ich przyszłości. Nie jest jedynym wykładnikiem stopnia ryzyka wystąpienia powikłań w dalszym życiu dziecka. Koniecznie należy powtarzyć ocenę stanu dziecka co kilka min. (rutynowo to jest 1 min, 3 min, 5 min, 10 min) aż do czasu jego stabilizacji albo wdrożenia postępowania ratującego życie (intubacja, sztuczna wentylacja). również u wcześniaków skala ta ma ograniczone znaczenie prognostyczne, gdyż fizjologią dla dzieci przedwcześnie urodzonych może być obniżone napięcie mięśniowe czy słabsze odruchy obronne.jeśli stan noworodka jest dobry, trafia on jak najszybciej do matki. W większości szpitali dziecko przebywa cały czas z matką w sali typu "rooming in", pod okiem położnej, która pomaga i uczy opieki nad noworodkiem, szczególnie .jeśli kobieta jest młoda i niedoświadczona. Nad matką i jej dzieckiem również sprawuje opiekę doktor neonatolog.Czas pobytu w szpitaluPobyt w oddziale noworodkowym skraca się do minimalnie potrzebnego. Dawniej po fizjologicznym porodzie dziecko znajdowało się w szpitalu minimum poprzez 5 dni, aktualnie jego pobyt trwa zwykle 3 dni. Niekiedy po prawidłowym porodzie matka z nowo narodzonym dzieckiem może wyjść ze szpitala nawet po 12 godzinach, jeżeli sobie tego życzy, a doktor stwierdza, iż stan noworodka jest dobry i nie ma jakichkolwiek danych wskazujących na sposobność częstszego wystąpienia u dziecka powikłań ( na przykład konflikt Rh, dolegliwości występujące rodzinnie). jeżeli doktor stwierdza pewne czynniki ryzyka, takie jak konflikt ekipy krwi, nasilona żółtaczka dziecka bez jasno określonej powody, podejrzenie zaburzeń metabolicznych, a oprócz tego matka miała kłopoty z poprzednimi dziećmi w momencie noworodkowym, pozostawia się ją dłużej w szpitalu wspólnie z noworodkiem i obserwuje jeszcze 3 doby.w razie pojawienia się u matki gorączki w trakcie i po porodzie, a również zmian w moczu w trakcie ciąży, noworodka nie wypisuje się błyskawicznie, nawet . jeżeli urodził się poprawnie.Wymaga on wnikliwej obserwacji, tak aby stwierdzić, czy jest z pewnością zdrowy.Spostrzeżenia neonatologa Karmienie piersią jest najlepszym metodą karmienia dziecka. Jednak przekonanie, iż ono jest łatwe i każda kobieta poradzi sobie z tym bez problemów, nie jest kompletnie zgodne z prawdą. Bardzo regularnie nawet te matki, które urodziły donoszone dzieci, mają z tym kłopoty. Dlatego także .niezbędna jest w tej dziedzinie pomoc położnej i lekarza i wsparcie otoczenia, szczególnie dla młodych i niedoświadczonych kobiet. Sporą rolę odgrywają również kontakty młodych mam pomiędzy sobą i wzajemna zamiana doświadczeń na temat opieki nad dziećmi. Żółtaczka fizjologiczna to charakterystyczne zabarwienie skóry, które może pojawiać się w 2. a nawet 3. dobie życia i znika bez pośpiechu po około 10 dniach. zwykle jest zjawiskiem fizjologicznym. U ok. 60% noworodków dochodzi do podwyższenia stężenia bilirubiny we krwi i pojawienia się charakterystycznego pomarańczowego zabarwienia skóry. Odbywa się tak dlatego, iż w życiu wewnątrzmacicznym z uwagi na względny niedobór tlenu dziecko ma więcej krwinek czerwonych przenoszących tlen. Po urodzeniu są one mu już niepotrzebne, więc krwinki te rozpadają się i powstaje z nich bilirubina, co skutkuje przejściową fizjologiczną żółtaczkę. Czasami jednak trwa ona za długo i jest nadmierna. doktor musi wtedy zdecydować, czy stan dziecka nie stwarza zagrożenia i takie dziecko pozostaje dłużej w szpitalu na obserwacji. Przejściowa biegunka noworodków - aczkolwiek brzmi jak dolegliwość, tj. stanem fizjologiczym. Odbywa się tak, bo przewód pokarmowy dziecka przystosowuje się etapowo do trawienia cukru zawartego w pokarmie kobiecym. Trawienia cukru zwanego laktozą noworodek musi się "nauczyć". Dlatego w jego przewodzie pokarmowym wytwarza się coraz więcej enzymu pomagającego w trawieniu. . jeżeli pokarm nie jest strawiony do końca, działa fermentacyjnie - ściąga wodę do jelit, co skutkuje powstawanie rzadkiej, pienistej, strzelającej kupki. Odbywa się tak ok. 5. doby po porodzie, kiedy mama ma wiele pokarmu. Gdy dziecko jest bardzo głodne, wypija więcej mleka niż jest mu to potrzebne i pojawiają się symptomy przypominające biegunkę. Z "przejściową biegunką", która wówczas powstaje, można sobie poradzić. By jej zapobiec, należy pilnować, by dziecko nie najadało się na raz zbyt wiele. Przed podaniem piersi ściąga się trochę pokarmu i skraca czas karmienia (dziecko zamiast 20 ssie 10 min., a po godzinie znów 10 min.). Pierwszy stolec, nazywany smółką, to lepka zielonoczarna substancja obecna w jelitach dziecka w czasie jego życia płodowego. Smółka zostaje wydalona poprzez noworodka w pierwszych kilku dobach życia. Następnie stolce są już tylko nią podbarwione ( tak zwany stolce przejściowe). ok. 4.-5. doby życia noworodki oddają już żółte, poprawne stolce. Niemowlę karmione piersią oddaje przeciętnie kilka stolców na dzień (luźnych, złocistego koloru). Są jednak dzieci, które oddają w momencie karmienia do 10 i więcej stolców na dzień. Bywają także takie, które wydalają jeden stolec na kilka dni. Obydwie sytuacje mogą być fizjologią. Pępek noworodka - powinien mieć kontakt z powietrzem i być na wierzchu. Nie trzeba przykrywać go bandażem czy opatrunkiem, tylko przemywać spirytusem monopolowym 96%. Najlepiej gdy jest suszony pod bawełnianym kaftanikiem, a nie pod ceratką. .jeśli dziecku zakładamy pieluchy jednorazowe, oddzielenie się kikuta pępowiny może się przedłużyć, bo w pieluchach jednorazowych znajduje się ceratka, która skutkuje, iż pępowina wysycha wolniej. Zaleca się pieluszkę w tym miejscu odwinąć lub naciąć. Skóra noworodka - po urodzeniu jest zmacerowana, bo dziecko w trakcie ciąży było w środowisku wodnym. Ta pierwsza warstwa skóry musi się złuszczyć po urodzeniu. regularnie na nosie i policzkach u noworodków w kilka dni po urodzeniu pojawiają się bardzo drobne, białe kropeczki, ( tak zwany trądzik noworodków. Wiąże się on z zaczopowaniem ujść gruczołów łojowych. to jest fizjologia i nie zaleca się z tego powodu stosowania jakichkolwiek leków. Włosy - noworodek, nawet donoszony, może być częściowo pokryty, ( na przykład na czole, plecach, małżowinach usznych cienkimi włoskami, które wypadają pod koniec pierwszego tygodnia życia ( to jest ( tak zwany lanugo, a więc meszek płodowy). Niektóre noworodki rodzą się łyse, inne z włosami na główce. Włosy noworodkowe wypadają i są zastąpione nowymi. Ciało noworodka - jest pokryte warstwą białej substancji ochronnej, mazi płodowej, która chroni przed maceracją w środowisku płynu owodniowego. Maź płodowa zawierając spore stężenie przeciwciał, chroni również płód w okresie trwania ciąży przed czynnikami infekcyjnymi w płynie owodniowym. Do niedawna zaraz po narodzinach dziecko było kąpane. Maź płodową zmywano mydłem i wodą, a noworodek był ubierany. Pozbawiano w ten sposób skórę dziecka ochronnej warstwy łoju, co sprzyjało postępowi zakażeń skórnych. aktualnie noworodka nie kąpie się od razu i pierwsza kąpiel dzieje się po paru godzinach. Pozwala to na wchłonięcie się gotowych przeciwciał ze skóry do krwi, co zwiększy odporność dziecka. U niektórych noworodków obojga płci można zaobserwować od ok. 3. doby życia obustronne zwiększenie gruczołów sutkowych z ich obrzękiem i bolesnością. Przy ucisku z brodawek może wydzielić się biała substancja przypominająca mleko. ( to jest sukces wpływu matczynych hormonów na płód. Symptom ten jest fizjologią i nie wymaga leczenia. Odradza się stosowania okładów i kompresów, bo mogą powodować macerację naskórka i być przyczyną zakażenia. Niekiedy dziecko po porodzie ma opuchnięte oczy, a jego białka są przekrwione od wysiłku. zwykle nie ( to jest symptom chorobowy. W górnej części głowy noworodka wyczuwa się pulsujące ciemiączko, a więc region znajdujący się pomiędzy jeszcze nie zrośniętymi kośćmi czaszki. Dzięki takiej budowie głowy maleńkiego dziecka jego czaszka może przybrać odpowiedni kształt w trakcie przechodzenia poprzez kanał rodny. Obecność ciemiączka umożliwia poprawny rozwój mózgu. Fizjologiczny spadek masy ciała - nie wszystkie noworodki tracą na wadze (5-10%) pośrodku pierwszych pięciu dni życia. Taki spadek trwa poprzez parę dni. Później waga dziecka wzrasta. Do 10. doby życia dziecko ma chwilę na powrócenie do urodzeniowej masy ciała. . jeżeli doktor stwierdza pewne czynniki ryzyka, takie jak konflikt ekipy krwi, nasilona żółtaczka dziecka bez jasno określonej powody, podejrzenie zaburzeń metabolicznych, a oprócz tego matka miała kłopoty z poprzednimi dziećmi w momencie noworodkowym, to pozostawia się ją dłużej w szpitalu wspólnie z noworodkiem i obserwuje jeszcze 3 doby. Istotne dla młodych mamMłode mamy mogą mieć w domu problemy adaptacyjne i przeżywać załamania czy depresje poporodowe, dlatego także powinny wiedzieć, dokąd w tych przypadkach można zwrócić się ze własnymi kłopotami. Po opuszczeniu szpitala powinny dostać numer telefonu do oddziału noworodkowego. Mają wtedy sposobność zadzwonienia do szpitala albo przychodni, a doktor może nawet poprzez telefon wstępnie określić, czy problem wymaga natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala, czy także nie
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.