Objawy PROSTATA - BADANIA DIAGNOSTYCZNE przyczny. Czym jest ma coraz więcej mężczyzn po 50. roku.

Czy pomocne?

Prostata - badania diagnostyczne leczenie

Definicja PROSTATA - BADANIA DIAGNOSTYCZNE: Problemy z gruczołem krokowym, a więc prostatą (sterczem), ma coraz więcej mężczyzn po 50. roku życia. Najczęściej niepokojącymi sygnałami tego schorzenia są choroby ze strony układu moczowego, takie jak: osłabienie, zmienność i przerywanie strumienia moczu, wydłużenie czasu mikcji ( a więc oddawania moczu), wykapywanie moczu z cewki, uczucie zalegania, nietrzymanie moczu w pęcherzu w wyniku przepełnienia pęcherza, częstomocz, oddawanie moczu w nocy (1-4 i więcej razy), mała objętość mikcji, gwałtowne parcie na mocz i niemożność jego powstrzymania ("nietrzymanie moczu z parcia").W kwietniowym numerze "Żyjmy dłużej" omawialiśmy fundamentalne badania, które stosuje się przy diagnozowaniu rozrostu prostaty. Teraz przedstawiamy kolejne sposoby badań, które przeprowadza się u pacjentów z podejrzeniem rozrostu gruczołu krokowego.Omówimy badania rekomendowane, ( a więc takie, które wykonuje się u pacjentów mających symptomy ze strony dolnych dróg moczowych sugerujące łagodny rozkwit stercza. Polegają one na określeniu czynności nerek, stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA), zapisie przepływu moczu poprzez cewkę moczową (wykonaniu uroflowmetrii), ocenie zalegania moczu w pęcherzu moczowym po oddaniu moczu, zapisie oddawania moczu (częstości i objętości).Przedstawimy również badania uzupełniające, czyli takie, które należy wykonać tylko u wybranych chorych wg wskazań lekarza: ustalenie przepływu cewkowego i ciśnienia wewnątrzpęcherzowego, badanie stercza dzięki ultrasonografii przezbrzusznej (nadłonowej) albo przezodbytniczej (TRUS) i ultrasonografię albo urografię górnych dróg moczowych (IVU), ( a więc nerek i moczowodów, a również endoskopię (zwaną cystoskopią albo wziernikowaniem) dolnych dróg moczowych. Badania rekomendowane ustalenie czynności nerek W tym celu bada się poziom kreatyniny we krwi. Jest ona wydalanym poprzez nerki wytworem przemian zachodzących w mięśniach szkieletowych człowieka. Poprawny poziom kreatyniny w surowicy krwi wynosi 0,6 do 1,3 mg% albo 53-114 mikro mol/l. Powiększenie jej poziomu we krwi jest bardzo czułym parametrem uszkodzenia funkcji nerek i dowodem ich niewydolności. Jednym z powodów tego groźnego stanu chorobowego może być zaleganie moczu w pęcherzu moczowym wywołane rozrostem stercza. Leczenie operacyjne przywraca poprawny odpływ moczu z nerek do pęcherza moczowego i poziom kreatyniny wraca do normy, co świadczy o tym, iż nerki zaczynają funkcjonować normalnie. Oprócz tego podstawowego badania zawsze należy określić w surowicy krwi poziom potasu, sodu, chloru i magnezu. ustalenie stężenia swoistego antygenu sterczowego PSA (Prostate Specific Antigen) Antygen sterczowy PSA jest białkiem specyficznym dla nasienia (ejakulatu). Jest produkowany poprzez komórki nabłonka kanalików gruczołu krokowego. Uwalnia się z poprawnych komórek gruczołowych stercza - przy występowaniu raka stercza poziom PSA w surowicy krwi znacząco się podnosi. Poziom ten może być podwyższony również przy innych chorobach stercza - nie tylko przy raku tego narządu. Łagodny rozkwit stercza i stany zapalne mogą również wywołać podniesienie poziomu PSA. poprawny poziom PSA wynosi 0-4 ng/ml. Rezultat ponad 10 ng/ml powinien wywołać wdrożenie szczegółowej diagnostyki w celu wykrycia albo wykluczenia raka stercza.Kiedy zleca się zbadanie poziomu PSA? Otóż liczba PSA w surowicy należałoby oznaczać u wszystkich mężczyzn ponad 50. roku życia zgłaszających się do urologa na skutek choroby ze strony dolnych dróg moczowych albo w ramach zaplanowanej kontroli. Warto tu dodać, iż rezultat tego badania może być zniekształcony wtedy, gdy pacjent przeszedł przedtem niektóre inne badania. Np. badanie cystoskopowe może być powodem podwyższonego poziomu PSA, a punkcja i elektroresekcja tego gruczołu mogą wywołać podwyższenie poziomu aż o 57 razy! ustalenie przepływu cewkowego moczu (uroflowmetria) dzięki specjalnego aparatu (uroflowmetru) rejestruje się przepływ moczu w jednostce czasu w trakcie mikcji. To jest badanie proste i nieinwazyjne. Przed jego wykonaniem pacjent otrzymuje większą liczba płynów, by jego pęcherz był kompletnie wypełniony. Później jest proszony o oddanie moczu do specjalnej rynienki zaopatrzonej w czujnik przesyłający dane do urządzenia, które drukuje wykres przedstawiający przebieg mikcji. Otrzymany wydruk oprócz wykresu zawiera również wiadomości o tym, jaki jest całkowity czas mikcji, jej opóźnienia, przepływu, czas do uzyskania maksymalnego przepływu, max. i średni przepływ cewkowy i objętość mikcji (wykresy przedstawiamy na s. 12-13). Max. natężenie strumienia moczu u zdrowych mężczyzn wynosi powyżej 15 ml/sek, a średnie 8-10 ml/sek.U zdrowego mężczyzny czasy mikcji, opóźnienia, przepływu i do uzyskania maksymalnego przepływu są krótkie. max. strumień moczu jest bardzo intensywny, a objętość mikcji spora. Szczytowy przepływ występuje w połowie mikcji, a jej zakończenie następuje błyskawicznie. Wykres ma kształt wysokiego, ostrego, spiczastego stożka. Badanie powinno być przeprowadzane wielokrotnie, a objętość moczu wydalonego z pęcherza większa niż 150 ml.z kolei wykres przepływu moczu u mężczyzny z dolegliwościami prostaty ukazuje spore opóźnienia w mikcji, jej dłuższy czas (nawet 2-3-krotnie) i długi moment uzyskania maksymalnego przepływu. Zarówno średni przepływ cewkowy, jak i objętość mikcji są o sporo mniejsze. Wykres jest dłuższy, ma łagodny i rozciągnięty przebieg.Badanie tj. nadzwyczajnie użyteczne dla urologa, bo dostarcza mu informacji o stopniu utrudnienia w odpływie moczu z pęcherza na poziomie cewki moczowej, a również o zaawansowaniu dolegliwości. Ocena zalegania moczu (na przykład dzięki ultrasonografii) Szczególnie istotne jest zbadanie zalegania moczu w pęcherzu po oddaniu moczu. Zaleganie moczu stanowi realne zagrożenie rozwoju niebezpiecznego zakażenia układu moczowego prowadzącego do uszkodzenia miąższu nerkowego. Objętość moczu zalegającego w pęcherzu należy określić zarówno przed, jak i po leczeniu - np. wtedy, gdy u pacjenta przeprowadzono operację (badanie objętości zalegającego moczu umożliwia wówczas ocenę skuteczności zabiegu operacyjnego).aktualnie najwspanialszym metodą tego badania jest wykonanie ultrasonografii. To jest bezbolesna, nieinwazyjna, nieskomplikowana i bardzo dokładna sposób, bo na jej podstawie można łatwo obliczyć liczba zalegającego moczu. Bazuje ona na wykorzystaniu fal dźwiękowych wysokiej częstotliwości. Na powierzchni brzucha, w rejonie pęcherza umieszcza się głowicę ultrasonograficzną (przetwornik) niewielkich wielkośćów. Przyrząd ten przechwytuje i przesyła dalej odbite od narządu fale dźwiękowe, które są następnie analizowane elektronicznie, dając obraz na monitorze. w trakcie badania możliwa jest również ocena stanu pęcherza moczowego, wykrycie, czy nie ma tam zmian nowotworowych, ubytków i kamicy pęcherza i orientacyjne ustalenie wielkości gruczołu krokowego. w trakcie zabiegu wykonuje się również zdjęcia ultrasonograficzne będące obrazem badania (przed oddaniem moczu i po). by badanie było wiarygodne, należy je powtórzyć kilkakrotnie. Bada się wypełniony moczem pęcherz moczowy i po oddaniu moczu. Bardzo istotne jest przy tym, . by pacjent miał sposobność swobodnego oddania moczu powoli i ponaglania. Zapis oddawania moczu (częstość-objętość) To są zapisane poprzez pacjenta poprzez kilka dni wiadomości o częstości oddawania moczu i objętości wydalonego moczu. Dane te pozwalają się zorientować, czy pacjent nie cierpi na wielomocz nocny albo czy nie spożywa za sporych ilości płynów. Badanie tj. istotne w pierwszej kolejności u pacjentów, którzy skarżą się na częste oddawanie moczu w nocy. Badania uzupełniające Badanie przepływu cewkowego i ciśnienia wewnątrzpęcherzowego Ma ono na celu ustalenie, czy utrudnienie opróżnienia pęcherza jest wywołane niewydolnością mięśnia wypieracza pęcherza, czy także przeszkodą podpęcherzową.ono jest realizowane rzadko - w przypadku stworzenia wątpliwości diagnostycznych, bo operacja przy braku przeszkody podpęcherzowej nie przyniesie choremu ulgi. Trzeba więc rozważyć inne możliwości leczenia. Ultrasonografia przezbrzuszna albo przezodbytnicza stercza Badanie to przeprowadza się jedynie u tych osób, u których mamy zamierzenie wykorzystać taką metodę leczniczą, gdzie wiadomość o kształcie i wielkości stercza jest konieczna. Nie stosuje się tej sposoby u wszystkich chorych z symptomami niewątpliwej przeszkody podpęcherzowej ( czyli gdy mają oni osłabiony i przerywany strumień moczu, muszą czekać z rozpoczęciem oddania mikcji, mocz wykapuje z cewki, oddają mocz na raty, mają uczucie niepełnego oddania moczu).Przy podwyższonym PSA albo nieprawidłowym wyniku badania palcem poprzez odbytnicę diagnostyką z wyboru (idealną) jest przezodbytnicza ultrasonografia stercza. Dlatego można rozpoznać ewentualne guzy prostaty i ich położenie w obrębie gruczołu. Pozwala ona na zróżnicowanie charakteru rozrośniętej tkanki w gruczole krokowym ( rozkwit złośliwy albo łagodny) i dokładne wykonanie punkcji stercza w celu pobrania tkanek do badania histopatologicznego. Ultrasonografia górnych dróg moczowych i/ albo urografia Tego badania również nie wykonuje się u wszystkich chorych. Ustalono, iż wskazaniami do jego przeprowadzenia są jedynie przebyte / albo ..aktualnie istniejące zakażenie dróg moczowych, krwiomocz (makroskopowy, widoczny gołym okiem, / albo mikroskopowy, kiedy krwinki czerwone są widoczne jedynie pod mikroskopem), kamica układu moczowego (przebyta / albo istniejąca ...aktualnie), niewydolność nerek (tu badaniem z wyboru jest ultrasonografia).Badanie ultrasonograficzne - o czym wspominaliśmy już przedtem - jest oparte na działaniu fal ultradźwiękowych, .z kolei urografia to rodzaj badania rentgenograficznego. w trakcie takiego "prześwietlenia" jamy brzusznej wstrzykuje się w żyłę środek kontrastujący, który wydzielany później poprzez nerki daje ciemny obraz na kliszy rentgenowskiej układu moczowego, a w tym nerek i prostaty. Endoskopia (cystoskopia / albo wziernikowanie) dolnych dróg moczowych Umożliwia ono lekarzowi zbadanie pęcherza i cewki moczowej dzięki wprowadzonego do pęcherza przyrządu optycznego, zwanego wziernikiem, o grubości ołówka, który oświetla wnętrze jamy ciała, dzięki czemu jest możliwe obejrzenie pęcherza i cewki moczowej. dzięki cystoskopu doktor ogląda wnętrze pęcherza i cewki prostaty, ocenia stopień zaczopowania cewki, wygląd i rozmiar prostaty, sprawdza, czy nie ma innych uszkodzeń narządów (guzów, uchyłków, kamieni moczowych).Badanie to stosuje się przy istnieniu wątpliwości co do sposoby leczenia operacyjnego, pomaga ono gdyż lekarzowi ustalić rodzaj operacji, jeżeli stan pacjenta wymaga interwencji chirurgicznej. Wykonuje się je wtedy tuż przed samą operacją, już w okresie znieczulenia. Badanie przeprowadza się również w przypadku stwierdzenia w moczu obecności krwi. W prostych sytuacjach gruczolaka prostaty nie istnieje konieczność wykorzystania tego badania. Gdy więc u pacjenta występują jedynie symptomy przeszkody podpęcherzowej (o których już pisaliśmy przy omawianiu ultrasonografii przezbrzusznej / albo przezodbytniczej stercza), nie ..ono jest konieczne. Cystoskopia jest jedną z w najwyższym stopniu użytecznych metod diagnostycznych schorzeń układu moczowego. *** Zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu czynniki ekonomiczne odgrywają ....aktualnie olbrzymią rolę, dlatego także nie powinno się mnożyć zbędnych i drogich badań. Nie może to jednak powodować ograniczeń w dziedzinie badań diagnostycznych, które mają znaczenie dla zdrowia pacjenta. Ma on gdyż prawo do nowoczesnej diagnostyki umożliwiającej wybór skutecznej sposoby leczenia.W artykule wykorzystano materiały z IV międzynarodowej konferencji na temat łagodnego rozrostu prostaty (Paryż, 2-5 lipca w 1997 r.), opublikowane w 1998 r. w: "4th International Consultation on BPH, Proceedings, Recomendation Scientific Committee"

Lekarza zaleca: Prostata - badania diagnostyczne

Definicja Bio-Ocet:
Co to jest ostrzegają klientów przed fałszerzami octu, którzy rozcieńczają esencję octową, sprzedając ją jako naturalny ocet spirytusowy. Dlatego także Polskie Zrzeszenie Producentów Octu wprowadziło symbol Bio prostata - badania diagnostyczne co znaczy.
Definicja Retinopatia Cukrzycowa:
Co to jest chorych na cukrzycę traci wzrok. Szacuje się, iż w państwach rozwiniętych ok. 8% wszystkich przypadków ślepoty wywołane jest tą chorobą.Najczęstsze schorzenie oka w cukrzycy - retinopatia, dotyczy ok prostata - badania diagnostyczne krzyżówka.
Definicja Gorączka:
Co to jest temperatura ludzkiego ciała waha się w granicach 36o C do 37o Celsjusza. To jest temperatura, w której poprawnie funkcjonuje organizm i działa wewnętrzny metabolizm. Gorączką jest zatem podwyższenie prostata - badania diagnostyczne co to jest.
Definicja Leczenie Alkoholizmu:
Co to jest uzależnionych od alkoholu, mimo leczenia, wraca do nałogu. Poszukiwanie skuteczniejszych metod leczenia jest zagadnieniem wciąż otwartym.Uzależnienie od alkoholu jest ciężkim, przewlekłym zaburzeniem prostata - badania diagnostyczne słownik.
Definicja Duch Czy Ciało:
Co to jest brałem udział w spotkaniach z młodzieżą szkół średnich, ze studentami, a również z rodzicami. Częstym tematem dyskusji były kierunki przemian obyczajowych w zachowaniach seksualnych. Uczestnicy prostata - badania diagnostyczne czym jest.
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.
  • Dodano:
  • Autor: