Objawy PRZEŻYĆ ZAWAŁ przyczny. Czym jest wezwać lekarza i dotrzeć do szpitala. Przypadek staje się.

Czy pomocne?

Przeżyć zawał leczenie

Definicja PRZEŻYĆ ZAWAŁ: By pacjent przeżył zawał serca, trzeba jak najszybciej wezwać lekarza i dotrzeć do szpitala. Przypadek staje się dramatyczna najczęściej wtedy, gdy lekceważymy niepokojące symptomy. Kiedy ból w klatce piersiowej wymaga wezwania pomocy? Do osób, u których nie rozpoznawano dotychczas dolegliwości wieńcowej: a) w wieku powyżej 40 lat i/lubb) długo palących papierosy i/lubc) mających nadwagę i/lubd) z nadciśnieniem tętniczym i/lube) mających cukrzycę i/lubf) obciążonych wyjątkowo sporym stresem (na przykład takich, które dopiero co przeżyły śmierć bliskiej osoby). Do osób z rozpoznaną uprzednio chorobą wieńcową albo po przebytym zawale serca: a) gdy bóle pojawiają się już po min. wysiłkach albo w spoczynku (((na przykład w nocy);b) gdy stan chorego nie poprawia się po doraźnym podaniu nitrogliceryny ( albo pacjent słabo na nią reaguje). Jaki to ból? a) uciśnięcie bolesnej części klatki piersiowej nie nasila bólu; b) ból nie powiększa się ani nie minimalizuje w żadnej szczególnej pozycji ciała; c) choroby bólowe nie zmieniają się w trakcie głębokiego oddychania ani go nie uniemożliwiają. Brzmi to może niewiarygodnie, lecz ze statystycznego punktu widzenia nie uzyskano w ostatniej dekadzie znaczącego pomniejszenia rzeczywistej śmiertelności (tak zwany case fatality) w ostrym zawale serca. Ani coraz doskonalsze środki farmakologiczne, ani niesłychanie wyrafinowane technologie kardiologii inwazyjnej nie przyniosły postępu. Równocześnie informacje o wspaniałych rezultatach osiągniętych dzięki nowych metod leczenia zawału są absolutnie prawdziwe. Kłopot w tym, iż sposoby, o których mówimy, mogą być zastosowane dopiero po dotarciu chorego do szpitala, a w najwspanialszym razie - po przyjeździe lekarza do domu chorego. Statystyka uwzględnia jednak również te zgony, które następują przed przybyciem chorego do szpitala, a nawet przed kontaktem z jakimkolwiek lekarzem. Niestety, jak na razie badanie uwzględniająca ((tak zwany przedszpitalną fazę zawału wypada pesymistycznie. Błyskawicznie zawiadomić lekarza O tym, czy pacjent przeżyje zawał i jak spore poczyni on w sercu spustoszenia, w największej mierze decyduje czas, jaki upłynie pomiędzy początkiem bólu zawałowego a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia. Nowoczesne sposoby leczenia zawału istotnie zmniejszają śmiertelność, lecz tylko gdy jest sposobność, by je wykorzystać. A więc jeśli pacjent odpowiednio błyskawicznie dotrze do szpitala. Wielu ludzi zawdzięcza im nie tylko dłuższe życie, lecz i w dobrej sprawności fizycznej. Niestety, zdecydowana przewarzająca część dramatów rozgrywa się daleko od szpitalnych oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej.Dlatego także coraz większą uwagę przywiązuje się do powiększenia efektywności postępowania w fazie przedszpitalnej ostrych stanów kardiologicznych. Sytuację w tej dziedzinie może poprawić ulepszenie działania służb pomocy przedszpitalnej, poprawa wyszkolenia załóg ambulansów, powiększenie możliwości ich działania przez lepsze wyposażenie w leki i sprzęt. Ciągle jednak największym problemem pozostaje czas. Specjalistyczne działania o niewątpliwej skuteczności podejmuje się zbyt późno po wystąpieniu symptomów, co wpływa niekorzystnie na ich skuteczność.Wszystkie analizy, które przeprowadzono w Europie, przyniosły taki sam wynik - do opóźnienia terapii w najwyższym stopniu przyczynia się sam pacjent i jego otoczenie. Łączny przeciętny czas od wezwania pomocy do dotarcia ambulansu, a następnie transportu do szpitala jest znacząco krótszy niż przeciętny czas od początku niepokojących symptomów do wezwania pomocy. Powodem takiej niepokojącej sytuacji jest regularnie system wyparcia opierający na lekceważeniu symptomów zawału ("to z pewnością przeziębienie") ( albo racjonalizacji ("to nic strasznego, pójdę jutro do lekarza, przepisze mi leki i wszystko przejdzie"). Niestety, zbyt regularnie otoczenie chorego ulega takiemu rozumowaniu. Ileż to razy słyszy się od zapłakanej rodziny pacjenta przywiezionego w bardzo ciężkim stanie: "Nie zgadzał się na wezwanie karetki, a my nie nalegaliśmy, ponieważ nie chcieliśmy go denerwować". A przecież w ten sposób można niechcący przyczynić się do śmierci bliskiej osoby... Im bardziej dramatyczne są pierwsze symptomy, im silniejszy ból wieńcowy, im gwałtowniej narasta, tym szybciej musi nastąpić decyzja o wezwaniu pomocy. Nie zapominaj o informacjach Wzywając pomoc, powinniśmy podać dyspozytorowi pogotowia jak najwięcej konkretnych danych. W szczególności należy pamiętać o (((tak zwany czynnikach ryzyka: o przebytym uprzednio zawale, rozpoznanej już chorobie wieńcowej ( w szczególności jeśli została potwierdzona testem wysiłkowym), nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, długoletnim paleniu tytoniu, podwyższonym poziomie cholesterolu. Trzeba możliwie rzeczowo opisać czas trwania bólu i jego charakter. Warto pamiętać, iż dyspozytor nie może odmówić wezwania w razie bólu w klatce piersiowej, lecz im bardziej rzeczowa jest jego treść, tym większa szansa, iż zostanie ono potraktowane priorytetowo. Pogotowie ratunkowe ma sporo zleceń i nie do wszystkich wezwań można natychmiast wysłać karetkę. Im więcej dyspozytor będzie miał informacji sugerujących, iż ma do czynienia z rzeczywistym dramatem, a nie z nerwicą wzywającej osoby, tym większa jest szansa na odpowiednią reakcję. Dosyć regularnie powodem zbyt późnej pomocy jest również brak wiedzy o niepokojących objawach, które mogą wskazywać na zawał ( przewarzająca część z tych, które wymieniliśmy w ramce, powinna być wskazaniem do hospitalizacji). Zdarza się jednak niestety i tak, iż objawy poprzedzające bezpośrednio ostry incydent wieńcowy nie spotykają się z odpowiednią reakcją ze strony lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. powodem może być zarówno brak doświadczenia lekarza, jak i niewystarczająca komunikatywność pacjenta, który niejasno opisuje własne choroby. jeśli symptomy sugerujące zawał utrzymują się, wtedy najlepiej jak najszybciej zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala, w którym znajduje się oddział internistyczny ( albo kardiologiczny. Gdy pomylimy się w ocenie powagi sytuacji, możemy co najwyżej narazić się na uwagi personelu. lecz jeśli rozumowanie będzie słuszne - być może uratujemy życie własne ( albo Bliskiej Osoby. Kwas acetylosalicylowy ratuje życie w razie podejrzenia ostrego zawału serca istotne to jest, by reagować natychmiast. Należy również zapamiętać ogólne zasady postępowania w tych sytuacjach (znajdziemy je w ramce poniżej). Dodajmy jeszcze do nich kilka słów komentarza: - Po pierwsze - w pierwszej kolejności jak najszybciej wzywamy fachową pomoc (niezależnie od stanu chorego)! - Po drugie - gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie ostrego incydentu wieńcowego, jak najszybciej podajemy choremu jedną tabletkę kwasu acetylosalicylowego (((((na przykład w formie Aspiryny ( albo Acardu). Inicjalnie podany lek powiększa szanse chorego. - Po trzecie - ostrożnie z nitrogliceryną! Czekając na karetkę, choremu z bólem wieńcowym mierzymy ciśnienie. jeśli ono jest niskie (w ogóle ( albo w danym momencie), nitrogliceryna może mu zaszkodzić. Osobom z nadciśnieniem tętniczym nitroglicerynę można podać bez obaw. Podsumowując warto jeszcze raz podkreślić, iż coraz doskonalsze i skuteczniejsze sposoby leczenia ostrych incydentów wieńcowych są dostępne dopiero w szpitalu! Co więcej, ich skuteczność w znacznej mierze zależy od czasu, jaki upłynie od początku symptomów do rozpoczęcia leczenia. Nie ma takiego specjalisty ani technologii, która wyręczy pacjenta i jego rodzinę w szybkim podjęciu właściwej decyzji. Przepraszam, jest taki konsultant - i nikt nie powinien rozstawać się z nim ani na chwilę. Nazywa się Lekarz Zdrowy Rozsądek. by uniknąć zawału, należy w pierwszej kolejności przeciwdziałać postępowi miażdżycy i dolegliwości wieńcowej. Niektóre jej powody są oczywiste, chociaż prawie wszystkie są nam znane. Dlatego także warto je przypomnieć. Nie pal! Nie ma nieszkodliwych papierosów. Teorie o lekkich papierosach, które mniej szkodzą, to wyłącznie chwyt marketingowy producentów. Pij umiarkowane ilości alkoholu. Nikt nie namawia Cię do abstynencji, lecz umiar jest złotem... jeśli stwierdzono u ciebie podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, dbaj o to, by zostało znormalizowane. Stosuj się do zaleceń lekarza. Prowadź samodzielną kontrolę ciśnienia. Zakup aparatu Cię nie zrujnuje, a zdolność jego obsługiwania nie jest wiedzą tajemną. Pamiętaj o tym, iż niedocenianie nadciśnienia sprawia, iż ono jest bardzo groźną chorobą. Istnieją środki do jej prawidłowego leczenia, lecz ( przewarzająca część chorych je zaniedbuje. Aktywność fizyczna może zastąpić sporo leków. Nie musisz wyciskać z siebie siódmych potów (chociaż lenić się także nie należy). Liczy się w pierwszej kolejności czas wysiłku i regularność ćwiczeń, a nie ich intensywność. Wybierz rodzaj wysiłku, który będzie Ci odpowiadał. Ćwiczenia, których nie lubisz, zarzucisz bardzo błyskawicznie! jeśli ważysz za wiele - spróbuj zmniejszyć wagę ciała. Nie ufaj żadnym gwałtownym dietom cud! Zmień nawyki żywieniowe na takie, które pogodzą Twoje upodobania kulinarne z wymaganiami zdrowia. Zdrowy tryb życia nie powinien być metodą pokuty. Koniecznie zbadaj swój lipidogram, to oznacza poziom cholesterolu i jego frakcji i trójglicerydów we krwi. Niepoprawny lipidogram stanowi wskazanie do stosowania diety, a nierzadko również do leczenia farmakologicznego. Kontroluj poziom cukru we krwi. Nie leczona cukrzyca może ciężko uszkodzić układ krążenia i sporo innych narządów. Dolegliwość ta - w porę wykryta - może być efektywnie leczona, co minimalizuje ryzyko groźnych powikłań. Walcz ze stresem. Wprawdzie nie da się go uniknąć, lecz można przeciwdziałać jego następstwom. Naucz się go "rozładowywać". jeśli stres jest mocny ( albo długookresowy, nie wstydź się skorzystać z pomocy psychologa ( albo psychiatry - pomoże Ci obronić się przed kryzysem. Pamiętaj, iż podstępne są ( w szczególności symptomy depresji, takie jak strata "napędu życiowego". Depresja powiększa ryzyko zawału. Chroń własne serce przed uszkodzeniami nie będącymi następstwem miażdżycy. ( w szczególności nie daj się przekonać, iż infekcję grypową, z towarzyszącą jej gorączką, najlepiej jest przepracować. Powikłania takich infekcji są trudne do leczenia, ciągną się bardzo długo i nierzadko doprowadzają do inwalidztwa. W skrajnych sytuacjach serce może być uszkodzone w takim stopniu, iż niezbędny jest przeszczep. Kiedy natychmiast wezwać pomoc? w razie wszystkich osób: gdy czuje się ból (o takim charakterze jak w ramce na s.24) i traci przytomność; kiedy pojawia się ból i duszność; bólowi towarzyszy bardzo szybkie ( albo nierówne bicie serca. ? w razie pacjentów z chorobą wieńcową ( albo po zawale: ból wieńcowy trwa dłużej niż 15 min.; odczuwa się taki ból "jak przy zawale". Jak postępować w ostrym incydencie wieńcowym?1. Jak najszybciej wezwać pomoc, rzeczowo i dokładnie opisać sytuację dyspozytorowi ( albo lekarzowi. 2. Podać 1 tabletkę kwasu acetylosalicylowego: Acardu, Aspiryny, Polopiryny ( albo innego preparatu. 3.Położyć chorego, a jeśli jest mu duszno, posadzić go. 4. Stosunkowo możliwości zmierzyć choremu ciśnienie krwi. 5. jeśli ciśnienie skurczowe przekracza 110 mm Hg ( albo mamy do czynienia z osobą z nadciśnieniem tętniczym - podać JEDNĄ dawkę nitrogliceryny. Nie powtarzać dawek częściej niż co 15 min.. UWAGA! Sprawdzić, czy data ważności preparatu już dawno nie upłynęła! 6. Przygotować warunki do szybkiego, wygodnego i bezpiecznego transportu chorego do karetki. 7. jeśli chory straci przytomność: układamy go na plecach; zbliżając ucho do ust chorego, sprawdzamy, czy oddycha (staramy się usłyszeć jego oddech ( albo poczuć na skórze wydychane powietrze); jeśli chory nie oddycha, rozpoczynamy rytmiczny ucisk centralnej części klatki piersiowej z częstością raz na sekundę ( jeśli to możliwe, zawiadamiamy dyspozytora pogotowia o sytuacji); osoby odpowiednio przeszkolone powinny przeprowadzić pełne postępowanie reanimacyjne
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.