Objawy SOCZEWKI KONTAKTOWE przyczny. Czym jest specjalistycznym gabinecie okulistycznym.W państwach.

Czy pomocne?

Soczewki kontaktowe leczenie

Definicja SOCZEWKI KONTAKTOWE: Przed założeniem pierwszej soczewki niezbędna jest wizyta w specjalistycznym gabinecie okulistycznym.W państwach wysoko rozwiniętych ok. 5-10% populacji korzysta z soczewek kontaktowych. W Polsce aktualnie ok. 0,4% społeczeństwa wybrało ten sposób wyrównywania swojej wady wzroku. Zdecydowaną przewarzająca część stanowią ludzie młodzi. Popularność soczewek kontaktowych stale rośnie i coraz większa liczba pacjentów chce z nich używać.Krótka historia Pomysł aparatu korekcyjnego przypominającego soczewki kontaktowe powstał pod koniec XVIII w. Thomas Young, angielski fizyk i doktor, zbudował aparacik, składający się z krótkiej (około 5 mm) metalowej tuby zakończonej z jednej strony soczewką. Tę tubę Young napełniał wodą i przykładał bezpośrednio do oka. W ten sposób lepiej korygował swoją wadę wzroku (astygmatyzm) niż dzięki óinicjalnych okularów (w tamtych czasach nie znano jeszcze szkieł cylindrycznych).W drugiej połowie XIX w. nastąpił znaczny rozwój okulistyki, wywołany skonstruowaniem wielu nowych przyrządów diagnostycznych. W tym czasie opracowano pierwsze metody wytwarzania i stosowania soczewek kontaktowych, a berliński optyk, Otto Himmler, wykonał soczewkę o średnicy 20 mm, którą dziś nazywalibyśmy soczewką twardówkową.Początkowo jedynym materiałem, z którego wykonywano soczewki, było szkło, czyli nazwa "szkła kontaktowe" miała wówczas pełne uzasadnienie.Szkła kontaktowe były produkowane techniką wydmuchiwania, dlatego ich optyka była przypadkowa. Czasem dla jednego pacjenta trzeba było wykonać kilkadziesiąt soczewek, a i tak ich dopasowanie było bardzo przybliżone.kolejny moment w historii soczewek kontaktowych otworzył lekarz J. Dallos z Budapesztu. Zainicjował on wykonanie soczewek techniką odlewów, z formy zdejmowanej bezpośrednio z gałki ocznej. Po jakimś czasie zaczęto tworzyć zestawy soczewek uwzględniające statystyczne prawidłowości zniekształceń gałek ocznych.Soczewki szklane były bardzo kruche, czyli podatne na uszkodzenia, i niebezpieczne, gdy doszło do ich uszkodzenia na oku.Ten ostatni problem przestał istnieć z chwilą wykorzystania do wytwarzania soczewek nowego materiału. Było to "szkło organiczne", a więc polimetakrylan metylu (PMMA). W 1939 r. I. Gyrrfy z Budapesztu jako pierwszy zastosował "szkło organiczne" do wyrobu soczewek.następnego rewolucyjnego postępu w zakresie soczewek kontaktowych dokonali w 1962 r. chemicy z Pragi, O. Wichterle i D. Lim, poprzez wynalezienie nowego materiału - hydrożelu. Hydrożel, a więc polimetakrylan 2-hydroksyetylu (PHEMA), jest fundamentalnym materiałem, z którego do dziś wytwarza się soczewki. Materiał ten w stanie suchym ma właściwości twardego szkła organicznego, po uwodnieniu zaś staje się miękki i elastyczny. Wynalezienie hydrożelu rozpoczęło przemysłowe wytwarzanie nowych, wygodnych i tańszych soczewek kontaktowych.odtąd równolegle z ulepszaniem samych soczewek trwają nieprzerwanie badania, mające na celu również ulepszanie środków do ich konserwacji i dezynfekcji.Rodzaje soczewek kontaktowych Podział soczewek kontaktowych zależy od tego, jaką ich cechę uwzględni się jako podstawę. Tak więc soczewki można podzielić z racji na:wykorzystanie soczewki korekcyjne - to typ fundamentalny. Służą one do wyrównywania różnych wad refrakcji wrodzonych albo nabytych wskutek urazu czy zabiegu operacyjnego. Mogą to być soczewki jednodniowe, tygodniowe, miesięczne, trzymiesięczne i roczne; soczewki lecznicze - są służące jako opatrunki w różnych schorzeniach rogówki w celu jej ochrony albo utrzy- mania czy odtworzenia całości rogówki. Do tej ekipy można także zaliczyć soczewki twarde, używane między innymi w leczeniu stożka rogówki; soczewki kosmetyczne - przeznaczone do zmiany wyglądu oka, regularnie w połączeniu z funkcją optyczną. Służą one do przykrycia wad zewnętrznej części oka i zapewnienia normalnego wyglądu oka (mogą zakryć widoczną zaćmę, "odtworzyć" tęczówkę, "zmniejszyć" źrenicę). Do tej ekipy zalicza się także soczewki zmieniające kolor oczu; czas noszenia soczewki użytku dziennego, noszone 6-14 godz. na dobę. To są soczewki najpowszechniej służące; soczewki wydłużonego noszenia - są noszone poprzez kilka albo kilkanaście dni (i nocy) bez końca. Generalnie odstąpiono od zalecania trybu przedłużonego noszenia soczewek kontaktowych. Termin "soczewki kontaktowe do przedłużonego noszenia" zastąpiono terminem "soczewki do elastycznego noszenia". Elastyczne noszenie dopuszcza okazjonalne odstąpienie od przerwy nocnej (np. w podróży).Kto może nosić soczewki Soczewki kontaktowe można w zasadzie polecić wszystkim, którzy w odpowiedni sposób będą dbać o higienę. Istnieje jednak kilka bezwzględnych przeciwwskazań. Należy tu wymienić: brak motywacji, higieny i współpracy, strach przed założeniem soczewki na oko, zapalenie spojówek, ciężki zespół suchego oka, jednooczność i znieczulenie rogówki.Soczewki kontaktowe mają sporo zalet. Zapewniają niezłą widoczność w każdych warunkach atmosferycznych, pole widzenia nie jest ograniczone oprawką okularów. W razie sporych wad wzroku, w porównaniu z widzeniem poprzez okulary, dzięki soczewkom uzyskuje się obraz naturalnej wielkości.Dobór Przed założeniem pierwszej soczewki kontaktowej niezbędna jest wizyta w specjalistycznym gabinecie okulistycznym. Badanie powinno być poprzedzone rozmową z pacjentem, by doktor mógł zorientować się w jego motywacji i predyspozycjach. Należy zwrócić uwagę na ewentualne obciążenia niektórymi chorobami ogólnymi, które nie są przeciwwskazaniem do noszenia soczewek, lecz mogą powodować pomniejszoną tolerancję.Badanie lekarskie przed dobraniem soczewek kontaktowych obejmuje sprawdzenie ostrości wzroku, badanie refrakcji oka, krzywizny rogówki (keratometria), badanie odcinka przedniego oka w lampie szczelinowej, ocenę wydzielania łez.Przy dobieraniu soczewek zaleca się następujący model badań okulistycznych: na początku badanie kwalifikacyjne z dobraniem soczewki, po 30 min kontrola dopasowania soczewki, po dwóch tygodniach kontrola tolerancji soczewki poprzez pacjenta, co 3 miesiące kontrola tolerancji soczewki i stopnia jej zużycia.Pielęgnacja soczewek Poprawne noszenie soczewek kontaktowych, dzięki któremu oczy nie wymagają dodatkowej pielęgnacji, zależy nie tylko od prawidłowego ich doboru i dopasowania poprzez lekarza, lecz również w dużej mierze od zdyscyplinowania pacjenta.Z procedurą zakładania i pielęgnacji soczewek zapoznaje się on precyzyjnie w gabinecie okulistycznym przy okazji ich dobierania. Od samego początku pacjent musi wyrobić w sobie nawyk odkładania prawej i lewej soczewki w odpowiednie koszyczki pojemniczka dla nich przeznaczone. Fundamentalną sprawą przy używaniu soczewek jest higiena - precyzyjne mycie rąk przed każdym dotknięciem soczewki na oku czy także wyjmowaniem jej z pojemniczka musi być nawykiem.Soczewki miękkie najlepiej czyścić palcem po umieszczeniu każdej oddzielnie w zagłębieniu dłoni.Omawiając pielęgnację soczewek, coraz częściej używa się terminu mechanizm pielęgnacyjny, w skład którego wchodzą: płyny (do przechowywania, czyszczenia), pojemnik i ewentualnie tabletki do odbiałczania, a więc usuwania z powierzchni soczewek osadów białkowych.Najnowocześniejsze mechanizmy pielęgnacyjne, tak zwany jednostopniowe, zawierają jeden płyn spełniający funkcje czyszczenia, odkażania i odbiałaczania soczewek. Ten sam służy do ich przechowywania. mechanizmy dwustopniowe zawierają płyn do przechowywania, płyn do czyszczenia i tabletki do odbiałczania (raz w tygodniu). Gdyż stwierdzono, iż bardzo częstym źródłem zanieczyszczeń są nie wymieniane, czasami stosowane kilka lat pojemniki, najwspanialszym rozwiązaniem stosowanym poprzez niektórych producentów jest sprzedaż kompletów: jeden płyn - jeden pojemnik.Trwałość soczewek kontaktowych Pacjent powinien być bardzo precyzyjnie poinformowany o trwałości soczewek i procesie ich starzenia, który rozpoczyna się w momencie otwarcia opakowania i kontaktu ze łzami i środkami pielęgnacyjnymi. (np. soczewki kontaktowe tak zwany roczne to soczewki o trwałości od 6 do 12 miesięcy (a nie co najmniej 1 rok), w zależności od metody pielęgnacji, w tym również zdolności pacjenta, jakości łez, ewentualnie rodzaju stosowanego makijażu.Ocena stopnia zużycia soczewek jest bardzo trudna w warunkach ambulatoryjnych, dlatego wprowadza się mechanizm tak zwany planowej zamiany - zanim dojdzie do opłaszczenia białkami. Idealnym rozwiązaniem wydają się soczewki jednorazowe, dzienne, nie wymagające jakichkolwiek mechanizmów pielęgnacyjnych. To jest jednak bardzo kosztowne.Tak więc gwarancją minimalnej liczby powikłań jest wykorzystywanie planowej zamiany soczewek i ewentualnie dodatkowo używanie soczewek jednorazowych do przedłużonego noszenia na czas urlopu czy podróży, jednostopniowy, prosty w zastosowaniu mechanizm pielęgnacyjny i regularne kontrole okulistyczne.Kontaktologia staje się w okulistyce swoistą specjalizacją, w której oprócz wiedzy okulistycznej doktor musi mieć niezłą orientację w różnych rodzajach soczewek, materiałach, z których są wykonane, i systemach pielęgnacyjnych
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.