Objawy ŚWIAT PEŁEN ANTYBIOTYKÓW przyczny. Czym jest powszechne wykorzystywanie przynosi niekiedy.

Czy pomocne?

Świat pełen antybiotyków leczenie

Definicja ŚWIAT PEŁEN ANTYBIOTYKÓW: Naukowcy alarmują: wokół nas coraz więcej antybiotyków! Ich powszechne wykorzystywanie przynosi niekiedy więcej szkody niż pożytku. Bakterie stają się na nie mniej wrażliwe, ludzie uodparniają się na leki.Lekarzom coraz trudniej walczyć z chorobami. Czy wkrótce będziemy bezradni wobec drobnoustrojów? wykorzystywanie antybiotyków to bardzo złożony problem. Regularnie widzimy go jednostronnie, z punktu widzenia pojedynczego lekarza, weterynarza czy pacjenta, opłacalności i efektywności hodowli roślin i zwierząt. Niezmiernie rzadko dostrzega się ekologiczne znaczenie stosowania antybiotyków, jego odległych skutków dla różnych ekosystemów. Jednak nie ulega już dziś wątpliwości, iż masowe, regularnie nieprzemyślane ? wykorzystywanie tych leków wywołuje poważne zaburzenia biocenozy i rozległe konsekwencje w środowisku, widoczne przeważnie dopiero po wielu latach.Antybiotyki istnieją w środowisku od wielu tys. lat, są gdyż w większości naturalnym wytworem drobnoustrojów uwalnianym w niewielkich dawkach do środowiska. Jednak produkcja antybiotyków na skalę przemysłową spowodowała lawinowy przyrost ich obecności w najrozmaitszych dziedzinach życia. Najszybszy rozwój farmakologii i przyrost ilości służących antybiotyków przypada na lata powojenne. Alarmujące raporty naukowców zwracają uwagę na rozmaite skutki tego zjawiska. W szczególności pośrodku ostatnich 15 lat obserwuje się błyskawiczny i niekontrolowany rozwój oporności drobnoustrojów chorobotwórczych na służące w lecznictwie antybiotyki. Nie wszyscy "użytkownicy" antybiotyków zdają sobie sprawę ze złożoności mechanizmów środowiskowych związanych z ich stosowaniem. regularnie, mimo iż nie przyjmujemy tych leków bezpośrednio, jesteśmy pośrednio narażeni na konsekwencje ich stosowania. Bakterie lubią być w szpitalu? Nie ulega wątpliwości, iż masowe ? wykorzystywanie antybiotyków oprócz oczywistych pozytywnych skutków leczniczych skutkuje powstawanie bakterii opornych na działanie antybiotyków (najczęściej w środowiskach szpitalnych).Również w wielu regionach udokumentowano bezpośrednią zależność między stosowaniem antybiotyków a narastaniem antybiotykooporności.Związek ten jest szczególnie widoczny w trakcie epidemii zakażeń szpitalnych, a więc infekcji u pacjentów przebywających poprzez długi czas w szpitalu, najczęściej mających rozmaite zaburzenia układu odporności. Zbliżamy się do paradoksalnego momentu, w którym powszechne ? wykorzystywanie antybiotyków przynosi coraz więcej szkód, a narastająca oporność drobnoustrojów skutkuje niepokój naukowców i lekarzy, zagrażając wielu pacjentom. Szczególnie narażeni są tu najpoważniej chorzy. Wskutek kontaktów z osobami hospitalizowanymi dochodzi również do rozprzestrzeniania się oporności drobnoustrojów poza szpitale. Świnia z penicyliną Niemałą rolę w szerzeniu się antybiotykooporności odgrywa również niekontrolowane wykorzystanie antybiotyków w weterynarii i hodowli. W wielu państwach rozwiniętych w celu uzyskania lepszej wydajności hodowli zwierzęcej stosuje się antybiotyki, zarówno profilaktycznie, jak i terapeutycznie. Skutek jest taki, iż antybiotyki, które przedostały się w trakcie procesu trawienia do odchodów zwierząt, trafiają w formie nawozów naturalnych na pola uprawne roślin jadalnych i pastewnych, by następnie znaleźć się na naszych stołach.W hodowli zwierząt zaczęto wykorzystywać antybiotyki już w 1950 r., by przyspieszyć rozwój i wzrost masy kurcząt, świń, cieląt i owiec. Zyski były wielkie. Jednak już po 10 latach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, iż zawartość tetracykliny w pokarmie dla kurcząt ma bezpośredni związek z narastaniem oporności gronkowców w środowisku.Raport opublikowany w Anglii w 1969 r. wskazywał, iż przewarzająca część przypadków zakażeń pałeczkami Salmonella u ludzi pochodziło z żywności, a pierwotnym źródłem zakażenia były zwierzęta hodowlane.W latach 70. w Stanach Zjednoczonych zakazano więc używania antybiotyków w paszach dla zwierząt, lecz w Polsce stosuje się je nadal, wykorzystując do tego celu antybiotyki, których nie podaje się ludziom.Niestety pomiędzy różnymi antybiotykami istnieje tak zwana zależność krzyżowa, a więc oporność na leki z danej ekipy. Np. oporność na penicylinę znaczy oporność na wszystkie antybiotyki z tej ekipy bez względu na to, w jakim środowisku się je zastosuje. W ten sposób dochodzi do narastania w środowisku naturalnym wielu drobnoustrojów o różnych mechanizmach oporności. Dzięki mechanizmom genetycznym mogą być one przekazywane nawet pomiędzy odległymi gatunkami bakterii. Niektórzy uczeni dostrzegają związek pomiędzy lawinowym narastaniem tego zjawiska a powszechnie pojawiającą się alergią u ludzi i zwierząt. Stworzyć wspólny front Problem ten jest coraz częściej dostrzegany poprzez różne środowiska. Dlatego także zaczęły powstawać międzynarodowe sieci badania oporności. Wykorzystują one do tego celu najnowsze technologie i techniki przekazywania danych, które są oparte o mechanizmy komputerowe, Internet i lokalne sieci informatyczne. W Polsce zespół pod kierownictwem prof. Walerii Hryniewicz opracował projekt takiej sieci badania oporności różnych bakterii, którego realizacja zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku.W ramach tych prac badawczych formułowane są zalecenia, które mają na celu ograniczenie i racjonalne, a więc zgodne z wiedzą naukową, ? wykorzystywanie antybiotyków poprzez lekarzy, weterynarzy i hodowców. Jednak, niestety, na efekty tych działań trzeba będzie poczekać przynajmniej kilka lat. 100% opornych nosicieli gronkowca. Już pod koniec lat pięćdziesiątych stwierdzono, iż środowisko szpitalne i powiązane z medycyną sprzyja postępowi opornych bakterii. W 1972 r. w ściekach szpitalnych wykazano znacząco wyższy proc. pałeczek jelitowych opornych na działanie tetracykliny i streptomycyny niż w ściekach komunalnych. Natomiast wśród pracowników pewnej fabryki penicyliny zarejestrowano 100% nosicieli gronkowców opornych na ten lek, w trakcie gdy w tym samym czasie w normalnym środowisku tylko 12% było nosicielami takich bakterii
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.