Przyczny Leczenie ZŻGG, guza Pancosta, napromienianie OUN objawy. Co to jest drobnokomórkowym płuc.

Czy pomocne?

Leczenie ZŻGG, guza Pancosta, napromienianie OUN leczenie

Co to znaczy LECZENIE ZŻGG, GUZA PANCOSTA, NAPROMIENIANIE OUN:

Profilaktyczne napromienianie OUN

U chorych z rakiem drobnokomórkowym płuc z postacią ograniczoną, u których po chemioterapii albo radio-chemioterapii uzyskano całkowitą remisję, powinno wykonać się profilaktyczne napromienienie ośrodkowego układu nerwowego.

Leczenie Zespołu Żyły Głównej Górnej

Leczeniem Zespołu Żyły Głównej Górnej z wyboru powinna być chemioterapia wielolekowa W razie braku efektów po 2 kursach leczenia chemicznego należy wykorzystać napromienianie śródpiersia, na przykład sposobem Toronto, jest to Dg=8 Gy 1x tydzień

Leczenie guza Pancosta

Leczeniem guza Pancosta z wyboru powinno być napromienianie. Po zakończeniu radioterapii w niektórych sytuacjach można wykonać próbę resekcji radykalnej guza (3 - 4 tygodnie po zakończeniu napromieniania)
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.