Przyczny Typy zaburzeń osobowości objawy. Co to jest innymi: Osobowość bierno-agresywna - chory ma.

Czy pomocne?

Typy zaburzeń osobowości leczenie

Co znaczy TYPY ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI:

Do kilkunastu zaznaczonych typów zaburzeń należą między innymi:

Osobowość bierno-agresywna - chory ma niekorzystne nastawienie do ludzi i bierny opór względem wymogów otoczenia.

Osobowość dyssocjalna (antyspołeczna, psychopatia) - symptomy to bezwzględne lekceważenie uczuć i potrzeb innych, utrwalona postawa nieodpowiedzialności i lekceważenia norm socjalnych, działanie impulsywne, niekiedy gwałtowne, niezdolność przezywania i poczucia winy i uczenia się na błędach. Zaburzeniu regularnie towarzyszy alkoholizm, narkomania i kłopoty z prawem.

Osobowość histeryczna (histrioniczna) - chory reaguje w sposób egzaltowany, przesadnie emocjonalny, teatralny, jednak uczucia są bardzo powierzchowne. Osoba ta działa instynktownie i kieruje się raczej emocjami i nadmiernie koncentruje się na atrakcyjności fizycznej i łatwo podlega wpływom innych osób.

Osobowość paranoiczna - objawia się nieufnością, podejrzliwością, chłodem uczuciowym, unikaniem bliższych kontaktów z ludźmi, przypisywaniem innym wrogich zamiarów, nadmierną wrażliwością na niepowidzenia, skłonnością do niewybaczania zniewag i krzywd, nieuzasadnionym podejrzewaniem współmałżonka o niewierność, spiskowym wyjaśnianiem biegu wydarzeń.

Osobowość schizoidalna - osoba jest aspołeczna, lubi przebywanie w samotności. Chory nie jest podobny do schizofrenika.

Osobowość unikająca (lękliwa) - charakteryzuje ją przesadna wrażliwość na odrzucenie, powodująca, iż chowy obawia się zmian sytuacji, wyzwań i nawiązywania znajomości. Osoba ta na przejawy krytyki i odrzucenia reaguje zerwaniem stosunku i odczuwa uporczywe napięcie i niepokój.

Osobowość z pogranicza (osobowość typu borderline) - towarzyszą jej skrajne poglądy i uczucia: miłość albo nienawiść, silna potrzeba bycia otoczonym opieką, gdy chory czuje się w niebezpieczeństwie. Zdarza się całkowite odwrócenie poglądów i sympatii. Występuje także skłonność do angażowania się w intensywne i niestabilne związki, groźby albo działania samouszkadzające, stałe uczucie pustki

Leczenie: Typy zaburzeń osobowości

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.