Do czego jest Arimidex lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: anastrozol (Anastrozole) tabl.

Czy pomocne?

Lek Arimidex

Lekarstwo ARIMIDEX: Arimidex
Producent leku:
AstraZeneca
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
anastrozol (Anastrozole)
tabl. powl. 1 mg 28 szt.,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Atrozol
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie (skuteczność anastrozolu nie została potwierdzona u pacjentek z guzami bez receptora estrogenowego, chyba iż obserwowano u nich pozytywną reakcję na poprzednie leczenie tamoksyfenem). Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego i, u których nie można wykorzystać leczenia tamoksyfenem z racji na ryzyko wystąpienia dolegliwości zakrzepowo-zatorowej albo zmian w endometrium.
Działanie
Mocny i selektywny niesteroidowy inhibitor aromatazy, biorącej udział w przemianie androstendionu do estronu w tkankach obwodowych (przekształcanego następnie do estradiolu). Wykazano, iż u kobiet w momencie pomenopauzalnym podanie anastrozolu w dawce 1 mg na dobę skutkuje zahamowanie wytwarzanie estradiolu o powyżej 80%. Anastrozol nie wykazuje aktywności progestagenowej, androgenowej i estrogenowej. Anastrozol w dawce do 10 mg na dobę nie wpływa na wydzielanie kortyzolu i aldosteronu zarówno bez, jak i po stymulacji wydzielania poprzez ACTH (dlatego także w okresie leczenia nie jest niezbędna suplementacja kortykosteroidów). Po podaniu doustnym lek jest błyskawicznie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Max. stężenie we krwi występuje zazwyczaj pośrodku 2 h od przyjęcia (na czczo). Obecność pokarmu minimalizuje w niewielkim stopniu prędkość wchłaniania, lecz nie wpływa na stopień wchłaniania. U kobiet po menopauzie farmakokinetyka anastrozolu nie zależy od wieku. W 40% wiąże się z białkami osocza. Lek jest bez pośpiechu eliminowany, T0,5 wynosi 40-50 h. U kobiet po menopauzie anastrozol jest w znacznym stopniu metabolizowany, mniej niż 10% dawki jest wydalane z moczem w formie nie zmienionej pośrodku 72 h od przyjęcia. Anastrozol ulega metabolizmowi na drodze N-dealkilacji, hydroksylacji i glukuronidacji. Metabolity są wydalane raczej z moczem.
Działania niepożądane
Bardzo częste (>1/10): uderzenia gorąca (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu). Częste (<1/10 i >1/100): osłabienie (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu), bóle i sztywność stawów (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu), suchość pochwy (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu), ścieńczenie i przerzedzenie włosów, wysypka skórna (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu), nudności, biegunka (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu), ból głowy (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu). Nieczęste (<1/100 i >1/1000): krwawienia z pochwy (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu; były obserwowane raczej w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, u których zmieniono dotychczasową terapię hormonalną na leczenie anastrozolem), brak łaknienia, hipercholesterolemia (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu), wymioty (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu), senność (zazwyczaj o niewielkim albo umiarkowanym nasileniu). Bardzo rzadkie (<1/10 000): rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona i reakcje alergiczne (między innymi obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i reakcje anafilaktyczne). Nieczęsto obserwowano zmiany aktywności enzymów wątrobowych (powiększenie aktywności GGTP i fosfatazy zasadowej), nie ustalono jednak istnienia zależności pomiędzy stosowaniem anastrozolu a tymi zmianami.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na anastrozol albo pozostałe składniki preparatu. Kobiety w momencie przedmenopauzalnym. Ciąża i moment karmienia piersią. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min). Umiarkowana albo ciężka niewydolność wątroby. Jednoczesne leczenie tamoksyfenem. W trakcie leczenia anastrozolem nie należy podawać leków zawierających estrogeny.
Interakcje
W trakcie leczenia anastrozolem nie należy podawać preparatów zawierających estrogeny, bo mogą one znosić farmakologiczne działanie anastrozolu. Nie należy równocześnie stosować anastrozolu i tamoksyfenu, bo może on osłabić farmakologiczne działanie anastrozolu.
Dawkowanie
Doustnie: 1 mg raz na dobę. U pacjentek z inicjalnym rakiem piersi zaleca się leczenie poprzez 5 lat.Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek i łagodną niewydolnością wątroby.
Ciąża i karmienie piersią
Lek jest przeciwwskazany.
Uwagi
Preparat nie jest wskazany u dzieci, gdyż nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tej ekipie wiekowej. Brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania anastrozolu i analogów LHRH - nie należy stosować tych leków równocześnie, z wyjątkiem badań klinicznych.
Podobne leki
Atrozol

Informacje Arimidex znaczenie w Słownik leków A .

Dodaj opinię o Arimidex, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Arimidex, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.