Do czego jest Bunondol lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: buprenorfina (Buprenorphine) tabl.

Czy pomocne?

Lek Bunondol

Lekarstwo BUNONDOL: Bunondol
Producent leku:
Polfa-Warszawa
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
buprenorfina (Buprenorphine)
tabl. podjęzykowe 0,4 mg 30 szt.,
--,-- zł
tabl. podjęzykowe 0,2 mg 60 szt.,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Transtec 35 µg/h
Transtec 52,5 µg/h
Transtec 70 µg/h
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Bóle różnego pochodzenia umiarkowane do mocnych.
Działanie
Mocny lek przeciwbólowy należący do ekipy egzogennych opioidów z bardzo mocną komponentą antagonistyczną. Działa agonistycznie na receptor mi i antagonistycznie na receptor kappa. Po podaniu podjęzykowym wykazuje mocne i długookresowe działanie przeciwbólowe. W porównaniu z morfiną: rzadziej i w mniejszym stopniu wywołuje symptomy euforyczne, ma słabsze działanie kurczące na mięśnie gładkie i mniejszą tendencję do wywoływania uzależnienia. W zawale serca wykazuje mniejszy wpływ na wskaźniki układu krążenia: nie wymienia albo nieznacznie obniża ciśnienie późnorozkurczowe w prawej komorze, nie wymienia oporu obwodowego, nieznacznie i tylko w sporych dawkach obniża ciśnienie tętnicze, parametr sercowy i ciśnienie w tętnicy płucnej. Buprenorfina dobrze wchłania się z błony śluzowej j. ustnej. Po podaniu podjęzykowym start działania występuje po 10-20 min, maksimum działania osiąga po 2-3 h. Biodostępność wynosi 55%; w ok. 90% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowana w wątrobie. T0,5 wynosi 3-4 h. Jest wydalana w 70% z kałem, w mniejszej ilości z moczem.
Działania niepożądane
Przeważnie występuje nadmierne uspokojenie. W 5-10% występują nudności i zawroty głowy. W 1-5%: pocenie się, obniżenie ciśnienia tętniczego, wymioty, zwężenie źrenic, ból głowy, zaburzenia oddychania. Poniżej 1%: splątanie, euforia, bezsenność, uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej, nerwowość, depresja, niewyraźna mowa, parestezje, psychozy; nadciśnienie tętnicze, tachykardia, bradykardia; zaparcia; duszność, sinica; wysypka skórna; zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, zapalenie spojówek; koszmary nocne, zaburzenia oddawania moczu, uderzenia gorąca, uczucie zimna, szumy uszne, blok Wenckebacha. Rzadko występują: złe samopoczucie, omamy, depersonalizacja, śpiączka, dyspepsja, wzdęcia, bezdech, niedowidzenie, drżenie, bladość. Bardzo rzadko: strata apetytu, zaburzenia nastroju, biegunka, pokrzywka, drgawki.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na buprenorfinę albo pozostałe składniki preparatu.
Interakcje
Nasila działanie środków działających depresyjnie na o.u.n. U chorych przyjmujących równocześnie leki przeciwbólowe z gatunku czystych agonistów receptora opioidowego może ujawnić się działanie antagonistyczne buprenorfiny (na przykład wystąpić zespół odstawienia, pomniejszenie sumarycznego efektu przeciwbólowego). Łączenie z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi albo pochodnymi fenotiazyny powiększa ryzyko wystąpienia depresji oddechowej. Alkohol nasila działanie depresyjne buprenorfiny na o.u.n. W razie wystąpienia depresji oddechowej po buprenorfinie nie wolno stosować w celu jej usunięcia częściowych antagonistów receptora opioidowego (na przykład nalorfiny); także pełny antagonista opioidów - nalokson - nie znosi tej depresji z racji na mocne powinowactwo buprenorfiny do receptora. Zaleca się postępowanie objawowe i ewentualne podanie doksapramu (analeptyk). Leki cholinolityczne, zmniejszając liczba śliny utrudniają przyjmowanie preparatów podjęzykowych.
Dawkowanie
Dorośli i dzieci ponad 12 r.ż.: jednorazowa dawka przeciwbólowa wynosi 0,2-0,4 mg ewentualnie powtarzane co 6-8 h. W premedykacji podaje się 0,4 mg na 2 h przed zabiegiem. Dzieci 7-12 r.ż.: o mc. 16-25 kg - 0,1 mg; 25-37,5 kg - 0,1-0,2 mg; 37,5-50 kg - 0,2-0,3 mg na dawkę.Tabletkę należy umieścić pod językiem aż do całkowitego rozpuszczenia; tabletek nie należy rozgryzać ani połykać.
Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania w ciąży. U noworodków urodzonych poprzez matki otrzymujące buprenorfinę w trakcie porodu może wystąpić zahamowanie ośrodka oddechowego, wzmożenie odruchów, wymioty, biegunka, gorączka. W razie długotrwałego stosowania, mogą wystąpić symptomy abstynencji. Buprenorfina przenika do mleka żeńskiego w niewielkich ilościach. Nie zaleca się stosowania w trakcie karmienia piersią.
Uwagi
Jednoczesne wykorzystywanie inhibitorów MAO. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności układu oddechowego, na przykład astmą, niewydolnością oddechową, przerostem prawej komory serca, zmniejszeniem rezerwy oddechowej, niedotlenieniem narządów, hiperkapnią, uprzednio występującym zahamowaniem oddychania. Szczególna ostrożność jest rekomendowana w razie podawania pacjentom przyjmującym leki o działaniu hamującym czynność o.u.n. (leki służące w znieczuleniu ogólnym, przeciwhistaminowe, pochodne fenotiazyny, uspokajające, nasenne). Ostrożnie podawać pacjentom z urazami głowy, ze zmianami wewnątrzczaszkowymi i innymi zmianami z ryzykiem powiększenia ciśnienia płynu mózgowego; pacjentom z zaburzeniami czynności nerek, wątroby albo płuc, osłabionym, dzieciom i osobom w podeszłym wieku; pacjentom z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością kory nadnerczy, miastenią, zahamowaniem czynności o.u.n., psychozami, śpiączką, przerostem gruczołu krokowego albo zwężeniem cewki moczowej, chorobami utrudniającymi odpływ żółci; pacjentom z kifoskoliozą, alkoholizmem, delirium tremens. Nie należy stosować równocześnie z morfiną. Ostrożnie podawać pacjentom uzależnionym albo podejrzewanym o uzależnienie od opioidów. Preparat nie jest przydzielony dla dzieci do ukończenia 6 r.ż.
Podobne leki
Transtec 35 µg/h
Transtec 52,5 µg/h
Transtec 70 µg/h

Informacje Bunondol znaczenie w Słownik leków B .

Dodaj opinię o Bunondol, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Bunondol, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.