Do czego jest Concerta lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: chlorowodorek metylfenidatu.

Czy pomocne?

Lek Concerta

Lekarstwo CONCERTA: Concerta
Producent leku:
Janssen-Cilag
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
chlorowodorek metylfenidatu (Methylphenidate hydrochloride)
tabl. o przedł. uwalnianiu 36 mg 100 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 36 mg 28 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 36 mg 60 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 18 mg 60 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 36 mg 30 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 18 mg 56 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 54 mg 28 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 18 mg 100 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 54 mg 60 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 18 mg 30 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 36 mg 56 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 54 mg 100 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 54 mg 30 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 18 mg 28 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 54 mg 56 szt.,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Brak podobnych leków.
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Preparat jest służący jako obiekt kompleksowego programu leczenia Zespołu Nadpobudliwości Ruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD) u dzieci ponad 6 r.ż. i młodzieży, w razie kiedy inne metody postępowania terapeutycznego nie są wystarczająco skuteczne. Rozpoznanie powinno być zgodne z miernikami DSM-IV albo z wytycznymi ICD-10 i powinno opierać się na szczegółowym wywiadzie i klinicznej ocenie pacjenta.Kompleksowy program leczenia pacjentów z ADHD powinien zawierać także inne metody postępowania (psychologiczne, edukacyjne, socjalne). Środki pobudzające nie powinny być służące u pacjentów wykazujących symptomy wtórne wynikające z działania czynników środowiskowych, i/albo mających pierwotne zaburzenia psychiczne, w tym psychozy.
Działanie
Łagodny środek stymulujący o.u.n. System działania leczniczego w Zespole Nadpobudliwości Ruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD) nie jest znany. Przypuszcza się, iż metylofenidat blokuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy poprzez neuron presynaptyczny i powiększa uwalnianie tych monoamin do przestrzeni pozaneuronalnej. Metylofenidat jest racemiczną mieszaniną składającą się z izomerów lewo- i prawoskrętnych. Izomer prawoskrętny jest bardziej aktywny farmakologicznie niż izomer lewoskrętny. Po podaniu doustnym metylofenidat wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego. Max. stężenie we krwi jest osiągane po 6-8 h od podania. Jest metabolizowany raczej przez deestryfikację do kwasu alfa-fenylopiperydynooctowego (PPA). T0,5 wynosi ok. 3,5 h. Ok. 90% dawki leku jest wydalane z moczem, a 1-3% - z kałem w formie metabolitów.
Działania niepożądane
Bardzo regularnie obserwowano: ból głowy, bóle brzucha, utratę apetytu, bezsenność. Regularnie występowały: nasilenie objawów ADHD, osłabienie, nadciśnienie, nudności, wymioty, niestrawność, strata masy ciała, zawroty głowy, senność, kurcze mięśniowe (tiki), niepokój, depresja, chwiejność emocjonalna, wrogość, nerwowość, wysypka skórna. Niezbyt regularnie: ból w klatce piersiowej, gorączka, przypadkowe urazy, złe samopoczucie, ból, migrena, tachykardia, biegunka, nietrzymanie kału, wzmożony apetyt, kurcze mięśniowe kończyn dolnych, hiperkineza, zaburzenia mowy, zaburzenia marzeń sennych, apatia, splątanie, omamy, zaburzenia snu, zaburzenia myślenia, próby samobójcze, kaszel, krwawienie z nosa, łysienie, świąd, pokrzywka, podwójne widzenie, częstomocz, krwiomocz, nietrzymanie moczu. Po wprowadzeniu preparatu do obrotu ponadto były zgłaszane następujące symptomy: leukopenia, trombocytopenia, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, suchość błony śluzowej j. ustnej, powiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, bóle stawów, drgawki, pobudzenie, symptomy psychotyczne, opóźnienie wzrostu, pomniejszenie masy ciała. Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o występowaniu słabo udokumentowanego złośliwego zespołu neuroleptycznego. Bardzo rzadko obserwowano toksyczne psychozy i okresowe obniżenie nastroju.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na metylofenidat albo pozostałe składniki preparatu. Pacjenci ze znacznym niepokojem, napięciem i pobudzeniem. Jaskra. Rozpoznany zespół Tourette'a (również w wywiadzie rodzinnym). Pacjenci równocześnie leczeni nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO, a również w momencie przynajmniej 14 dni od zakończenia ich stosowania. Nadczynność tarczycy. Dławica piersiowa o ciężkim przebiegu. Zaburzenia rytmu serca. Ciężkie nadciśnienie. Pacjenci, którzy prezentują symptomy ciężkiej depresji, jadłowstrętu psychicznego, symptomy psychotyczne ze znanym uzależnieniem lekowym albo alkoholizmem. Ciąża.
Interakcje
Metylofenidat nie powinien być służący u chorych leczonych aktualnie albo w przeciągu uprzednich 2 tyg. nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Na skutek możliwego powiększenia ciśnienia tętniczego krwi, metylofenidat należy podawać ostrożnie ze środkami wazopresyjnymi. Nie przeprowadzono badań wzajemnych interakcji lekowych. Zaleca się ostrożność w razie stosowania metylofenidatu równocześnie z innymi lekami, szczególnie tymi o wąskim przedziale terapeutycznym. Opisy pojedynczych przypadków wskazały, iż metylofenidat może hamować metabolizm leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, leków przeciwdrgawkowych (na przykład fenobarbitalu, fenytoiny, prymidonu) i niektórych leków przeciwdepresyjnych (trójpierścieniowych i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W czasie podawania wymienionych leków równocześnie z metylofenidatem, może być niezbędne pomniejszenie ich dawki. Halogenowe leki do znieczulenia ogólnego - istnieje ryzyko nagłego wzrostu ciśnienia w czasie zabiegu operacyjnego - metylofenidat nie powinien być przyjmowany w dniu zabiegu. Alkohol może nasilać niepożądane działania leków działających psychoaktywnie na o.u.n.
Dawkowanie
Leczenie należy zawsze prowadzić pod nadzorem specjalisty zajmującego się zaburzeniami zachowania u dzieci i/albo młodzieży.Doustnie raz na dobę, rano. Dawka preparatu powinna być dobrana w pojedynkę, zależnie od potrzeb i odpowiedzi klinicznej pacjenta. Dzieci (ponad 6 r.ż.) i młodzież: dawka może być zwiększana o 18 mg do dawki maksymalnej 54 mg na dobę. Ogólnym zaleceniem jest dostosowywanie dawki w ok. tygodniowych odstępach czasu.Pacjenci nie stosujący dotychczas metylofenidatu: doświadczenie kliniczne u tych pacjentów jest ograniczone. W razie tych pacjentów mniejsza dawka tego leku w preparatach o krótkim działaniu może okazać się wystarczająco efektywna. Rekomendowana dawka początkowa dla pacjentów obecnie nie przyjmujących metylofenidatu i dla pacjentów przyjmujących inne niż metylofenidat środki pobudzające wynosi 18 mg na dobę. Pacjenci obecnie przyjmujący metylofenidat: rekomendowana dawka początkowa preparatu Concerta dla pacjentów obecnie przyjmujących metylofenidat 3 razy na dobę, w dobowej dawce 15-45 mg jest następująca: przy poprzednim dawkowaniu 5 mg 3 razy na dobę - 18 mg raz na dobę; przy dawkowaniu 10 mg 3 razy na dobę - 36 mg raz na dobę; przy dawkowaniu 15 mg 3 razy na dobę - 54 mg raz na dobę. Nie zaleca się przekraczania dawki 54 mg na dobę. Jeśli poprzez moment 1 miesiąca stosowania preparatu w odpowiedniej dawce nie obserwuje się poprawy, należy odstawić lek. W badaniach klinicznych nie przeprowadzono systematycznej oceny stosowania metylofenidatu w długoterminowej terapii. Doktor, który zdecyduje się na podawanie preparatu poprzez dłuższy czas, powinien okresowo weryfikować długoterminową przydatność leku w indywidualnych sytuacjach. W sytuacjach, gdy wystąpi paradoksalne nasilenie się objawów chorobowych albo pojawią się działania niepożądane, dawka powinna zostać pomniejszona, a w przypadku konieczności podawanie leku powinno być zaniechane. Leczenie przerywa się zazwyczaj w trakcie albo po zakończeniu okresu dojrzewania.Preparat może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu. Preparatu nie wolno żuć, dzielić ani kruszyć.
Ciąża i karmienie piersią
Preparat jest przeciwwskazany w trakcie ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować efektywną antykoncepcję w czasie przyjmowania preparatu. Matki karmiące piersią nie powinny przyjmować preparatu.
Uwagi
Nie zostały ustalone skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu u dzieci do ukończenia 6 r.ż. - preparat nie powinien być służący w tej ekipie wiekowej. Preparat nie powinien być podawany pacjentom z uprzednio istniejącymi poważnymi przewężeniami przewodu pokarmowego (patologicznymi albo jatrogennymi) albo pacjentom z dysfagią lub znacznymi trudnościami w połykaniu tabletek. Preparat nie powinien być służący w zapobieganiu albo leczeniu stanów fizjologicznego zmęczenia. Preparat należy podawać ostrożnie pacjentom z występującym w wywiadzie uzależnieniem od leków czy alkoholizmem, z nadciśnieniem i u pacjentów z uprzednio istniejącym wywiadem świadczącym o napadach drgawkowych, u pacjentów z uprzednio istniejącymi nieprawidłowościami w zapisie EEG bez napadów drgawkowych. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością nerek albo wątroby. Nie są dostępne wystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa długotrwałego stosowania metylofenidatu u dzieci.
Podobne leki

Działanie: Concerta

Definicja Contril:
Co to jest leku: US Pharmacia Wiadomości o leku: Substancje czynne: bromowodorek dekstrometorfanu (Dextromethorphan hydrobromide)gwajafenezyna (Guaifenesin) syrop but. 120 ml, --,-- zł Nie ma powiązanych chorób concerta co znaczy.
Definicja Calmina:
Co to jest leku: Pharbio Medical Wiadomości o leku: Substancje czynne: chmiel zwykły (Humulus lupulus)melisa lekarska (Melissa officinalis)kozłek lekarski/ waleriana lekarska (Valeriana officinalis) tabl. powl concerta krzyżówka.
Definicja Cernevit:
Co to jest leku: Baxter Wiadomości o leku: Substancje czynne: witaminy (Vitamins) liof. do przyg. roztw. do wstrz. dom. i wlewu doż. 10 fiolek, --,-- zł Nie ma powiązanych chorób w bazie. Brak słów concerta co to jest.
Definicja Choragon:
Co to jest leku: Ferring Pharmaceuticals Wiadomości o leku: Substancje czynne: gonadotropina kosmówkowa (Chorionic gonadotrophin) proszek i rozp. do przyg. roztw. do wstrz. 5000 j.m./ml 3 amp.+3 amp. rozp concerta słownik.
Definicja Cipramil:
Co to jest leku: Lundbeck Wiadomości o leku: Substancje czynne: citalopram (Citalopram) tabl. powl. 20 mg 28 szt., --,-- zł Depresja (Epizod depresyjny), Przejdź do dolegliwości 'Depresja (Epizod depresyjny concerta czym jest.

Informacje Concerta znaczenie w Słownik leków C .

Dodaj opinię o Concerta, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Concerta, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.
  • Dodano:
  • Autor: