Do czego jest Diuresin SR lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: indapamid (Indapamide) tabl.

Czy pomocne?

Lek Diuresin Sr

Lekarstwo DIURESIN SR: Diuresin SR
Producent leku:
Polfarmex
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
indapamid (Indapamide)
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 1,5 mg 30 szt.,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Indapres
Ipres long
Indapsan
Tertensif SR
Noliprel
Indix SR
Indapen
Apo®-Indap
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Nadciśnienie tętnicze pierwotne, w monoterapii albo w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
Działanie
Tiazydopodobny lek moczopędny o działaniu hipotensyjnym. Działanie obniżające ciśnienie krwi wywołane jest bezpośrednim, rozszerzającym wpływem indapamidu na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, które skutkuje pomniejszenie oporu obwodowego. Skutkuje powiększenie wydalania sodu i chlorków i w mniejszym stopniu potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób objętość wydalanego moczu. Ponadto indapamid minimalizuje przerost mięśnia lewej komory serca wywołany nadciśnieniem tętniczym. Nie wpływa niekorzystnie na metabolizm lipidów i węglowodanów, także u pacjentów z cukrzycą. Po podaniu doustnym indapamid błyskawicznie i kompletnie wchłania się z przewodu pokarmowego. T0,5 we krwi wynosi ok. 18 h. Jest wydalany z moczem (ok. 70%) i kałem (ok. 20%) w formie nieaktywnych metabolitów. Ok. 5% dawki jest wydalane w formie nie zmienionej.
Działania niepożądane
Mogą wystąpić: zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hiponatremia, hipokaliemia); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, bóle brzucha, strata apetytu); rumień, pokrzywka, świąd, zapalenie naczyń; uczucie kołatania serca, hipotonia ortostatyczna, zaburzenia rytmu serca; ból i zawroty głowy, zaburzenia nastroju, zaburzenia czucia. Powiększone ryzyko odwodnienia u osób w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością serca. Bardzo rzadko zaburzenia hematologiczne (trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna; powiększenie aktywności enzymów wątrobowych), reakcje alergiczne.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na indapamid, sulfonamidy albo pozostałe składniki preparatu. Świeży udar niedokrwienny mózgu. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby przebiegająca z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa). Hipokaliemia.
Interakcje
Leki moczopędne mogą zwiększać stężenie litu we krwi i nasilać jego toksyczność. Leki powodujące wydłużenie odcinka QT (astemizol, bepridil, erytromycyna - podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sultopiryd, terfenadyna, winkamina) - indapamid powiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Sole wapnia: tiazydy i leki tiazydopodobne spowalniają wydalanie wapnia w moczu i mogą powodować hiperkalcemię. Glikozydy naparstnicy: nasilenie toksyczności glikozydów naparstnicy, szczególnie w razie występowania hipokaliemii wywołanej poprzez indapamid. Leki z gatunku NLPZ podawane ogólnie mogą zmniejszać działanie hipotensyjne indapamidu. Leki powodujące hipokaliemię (amfoterycyna B, kortykosteroidy podawane ogólnie, leki przeczyszczające osmotycznie czynne) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia hipokaliemii. Baklofen może nasilać hipotensyjne działanie indapamidu. Podanie leków moczopędnych oszczędzających potas (amilorid, spironolakton, triamteren) z indapamidem nie wyklucza możliwości wystąpienia hipokaliemii, a u pacjentów z niewydolnością nerek albo cukrzycą nasileniu ulega ryzyko hiperkaliemii. Leki przeciwarytmiczne (chinidyna, dizopiramid, amiodaron, bretylium, sotalol) zwiększają ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca u pacjentów z hipokaliemią. Środki kontrastowe zawierające jod: odwodnienie, które może wystąpić w okresie stosowania leków moczopędnych powiększa ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, szczególnie gdy zastosowano spore dawki środka kontrastowego. Inhibitory konwertazy angiotensyny: u pacjentów leczonych lekami moczopędnymi podanie IKA powiększa ryzyko wystąpienia niedociśnienia i/albo ostrej niewydolności nerek. Metformina podawana z indapamidem powiększa ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek (nie zaleca się stosowania metforminy u pacjentów ze stężeniem kreatyniny we krwi ponad 15 mg/l u mężczyzn albo 12 mg/l u kobiet). Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne nasilają działanie hipotensyjne indapamidu i zwiększają ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej. Cyklosporyna: ryzyko powiększenia stężenia kreatyniny we krwi, bez zmiany stężenia cyklosporyny i przy prawidłowej gospodarce wodno-elektrolitowej.
Dawkowanie
Doustnie: dorośli 1 tabl. raz na dobę.
Ciąża i karmienie piersią
W ciąży stosować jedynie w razie zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku w momencie karmienia piersią.
Uwagi
Należy zachować ostrożność w razie równoczesnego stosowania preparatów digoksyny, litu, astemizolu, terfenadyny, erytromycyny (podawanej dożylnie), u pacjentów z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, dną (również w wywiadzie), hiperurykemią, zaburzeniami czynności wątroby i/albo nerek. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie jednoczesnego stosowania leków z gatunku inhibitorów konwertazy angiotensyny. Należy zachować ostrożność u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE). Z racji na brak badań klinicznych nie stosować u dzieci.
Podobne leki
Indapres
Ipres long
Indapsan
Tertensif SR
Noliprel
Indix SR

Działanie: Diuresin SR

Informacje Diuresin SR znaczenie w Słownik leków D .

Dodaj opinię o Diuresin SR, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Diuresin SR, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.