Do czego jest Etoposid-Ebewe lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: etopozyd (Etoposide) konc.

Czy pomocne?

Lek Etoposid-Ebewe

Lekarstwo ETOPOSID-EBEWE: Etoposid-Ebewe
Producent leku:
Ebewe
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
etopozyd (Etoposide)
konc. do przyg. roztw. do inf. i pod. doustn. 50 mg/2,5 ml 1 fiolka 2,5 ml,
--,-- zł
konc. do przyg. roztw. do inf. 100 mg/5 ml 1 fiolka 5 ml,
--,-- zł
konc. do przyg. roztw. do inf. 400 mg/20 ml 1 fiolka 20 ml,
--,-- zł
konc. do przyg. roztw. do inf. 200 mg/10 ml 1 fiolka 10 ml,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Lastet
Vepesid
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Guzy złośliwe jądra, drobnokomórkowy rak płuca (w skojarzeniu z innymi cytostatykami).
Działanie
Cytostatyk, półsyntetyczna pochodna podofilotoksyny. Działa w mechanizmie przerywania nici DNA, indukcji wewnątrzkomórkowego powstawania wolnych rodników i oddziaływania na enzym - topoizomerazę II. Działanie jest zależne od cyklu komórkowego, najsilniejsze na komórki w fazie S i G2. Mechanizm eliminacji jest dwufazowy, a moment połowiczej eliminacji wynosi 3-12 h, lek metabolizowany jest w wątrobie. Stopień wiązania z białkami wynosi 97%. Stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym jest zmienne i stanowi 0,5-14% wartości stężenia w osoczu. Lek wydalany jest z moczem (44-60%), raczej w formie niezmienionej. Biodostępność leku po podaniu doustnym wynosi 50%.
Działania niepożądane
Leukopenia (nadir w 8-16 dniu leczenia), niedokrwistość, małopłytkowość (nadir w 11-17 dniu) - normalizacja po 16-25 dniach od rozpoczęcia leczenia. Nudności i wymioty, rzadziej biegunka, zakażenia w obrębie błon śluzowych, zaburzenia czynności wątroby. Łysienie (odwracalne). Hiperurikemia. Rzadko obwodowa neuropatia, zmęczenie, senność. U 1-2% chorych odczyny nadwrażliwości (dreszcze, gorączka, skurcz oskrzeli z dusznością, hipotonia). Przy szybkim wlewie leku: hipotonia, uderzenie gorąca, zaczerwienienie twarzy. Wynaczynienie leku może powodować owrzodzenia i martwicę skóry. Po przedawkowaniu: ciężkie upośledzenie czynności szpiku i zapalenie j. ustnej.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na lek, ciężkie upośledzenie czynności szpiku, wątroby i nerek. Ciąża i moment karmienia piersią. Nie stosować u dzieci poniżej 2 r.ż. (ryzyko kwasicy metabolicznej). Nie podawać osobom uzależnionym od alkoholu (preparat zawiera etanol). Szczególnie ostrożnie stosować u osób poddanych przedtem leczeniu upśledzającemu czynności szpiku i w sytuacjach zaburzeń rytmu serca i zagrażającego zawału mięśnia serca, padaczki, uszkodzeń mózgu, upośledzenia czynności wątroby, w zakażeniach wirusem ospy wietrznej i półpaśca. Ostrożnie stosować u dzieci ponad 2 r.ż., w zakażeniach w obrębie błon śluzowych i przy jednoczesnym stosowaniu innych leków. Unikać kontaktu z osobami szczepionymi doustną szczepionką przeciw polio. Przyjmowanie leku uniemożliwia prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.
Interakcje
Skojarzenie etopozydu z innymi lekami o działaniu mielosupresyjnym pogłębia upośledzenie czynności szpiku. Lek wykazuje synergizm działania przeciwnowotworowego z cisplatyną, karboplatyną, mitomycyną C, cyklofosfamidem, karmustyną, winkrystyną, daktynomycyną, cytarabiną.
Dawkowanie
Dożylnie: lek podaje się we wlewie trwającym 0,5-2 h po rozcięńczeniu w relacji 1:50 albo 1:100 w roztworze 0,9% NaCl albo w roztworze glukozy, w jednym z 2 schematów: 50-100 mg/m2 powierzchni ciała na dobę poprzez 5 następnych dni albo 120-150 mg/m2 powierzchni ciała na dobę 1, 3, 5 dnia. W obu schematach kurs powtarza się co 3-4 tygodnie. W razie braku odpowiedzi guza na leczenie dawkę leku można zwiększyć do 300 mg/m2 powierzchni ciała podawanych doustnie. Etopozyd można stosować w monoterapii albo w chemioterapii skojarzonej. Doustnie: 50 mg/m2 powierzchni ciała na dobę od 1 do 21 dnia; kurs można powtarzać od 28 dnia 4-6 razy. U chorych z upośledzeniem czynności nerek dawkowanie należy zmniejszyć należycie do klirensu kreatyniny. Zawartość fiolki można rozpuścić tylko w wodzie (w 250 ml). Pacjenci leczeni etopozydem wymagają kontroli pełnej morfologii krwi.
Ciąża i karmienie piersią
Uwagi
Podobne leki
Lastet
Vepesid

Informacje Etoposid-Ebewe znaczenie w Słownik leków E .

Dodaj opinię o Etoposid-Ebewe, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Etoposid-Ebewe, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.