Do czego jest Flixotide Dysk lekarstwo? Jak działa: Wiadomości o leku: Substancje czynne.

Czy pomocne?

Lek Flixotide Dysk

Lekarstwo FLIXOTIDE DYSK: Flixotide Dysk
Producent leku:
GlaxoSmithKline Export
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
propionian flutikazonu (Fluticasone propionate)
proszek do inh. 50 µg 60 dawek,
--,-- zł
proszek do inh. 500 µg 60 dawek,
--,-- zł
zawiesina do inh. z nebuliz. 0,5 mg/2 ml 10 poj.,
--,-- zł
zawiesina do inh. z nebuliz. 2 mg/2 ml 10 poj.,
--,-- zł
proszek do inh. 100 µg 60 dawek,
--,-- zł
zawiesina do inh. z nebuliz. 2 mg/2 ml 10 poj.,
--,-- zł
proszek do inh. 50 µg 60 dawek,
--,-- zł
proszek do inh. 100 µg 60 dawek,
--,-- zł
zawiesina do inh. z nebuliz. 0,5 mg/2 ml 10 poj.,
--,-- zł
proszek do inh. 500 µg 60 dawek,
--,-- zł
proszek do inh. 250 µg 60 dawek,
--,-- zł
proszek do inh. 250 µg 60 dawek,
--,-- zł
Alergia,
Przejdź do dolegliwości 'Alergia'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Alergia'.
Alergia pokarmowa
Przejdź do dolegliwości 'Alergia pokarmowa'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Alergia pokarmowa'.
alergia,
Szukaj leków z wyrazem 'alergia'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'alergia'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'alergia'.
astma,
Szukaj leków z wyrazem 'astma'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'astma'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'astma'.
oskrzelowa
Szukaj leków z wyrazem 'oskrzelowa'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'oskrzelowa'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'oskrzelowa'.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Cutivate
Flixonase
Flixotide
Flixonase® Nasule
Seretide Dysk
Seretide
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Flixotide Dysk (proszek do inhalacji): przewlekła astma oskrzelowa - zarówno w profilaktyce jak i leczeniu zaostrzeń.Flixotide (zawiesina do inhalacji z nebulizatora): dorośli i młodzież ponad 16 r.ż. - zapobiegawczo w ciężkiej astmie oskrzelowej u pacjentów wymagających stosowania sporych dawek kortykosteroidów wziewnych albo doustnych (rozpoczęcie stosowania propionianu flutikazonu wziewnie u wielu osób pozwala zmnijeszyć dawki lub kompletnie odstawić kortykosteroidy służące doustnie); dzieci ponad 4 r.ż. - leczenie zaostrzenia astmy oskrzelowej.
Działanie
Syntetyczny glikokortykosteroid o mocnym, miejscowym (w obrębie oskrzeli) działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym do podawania dooskrzelowo. Minimalizuje nasilenie objawów i częstość napadów astmy oskrzelowej przy znacząco mniejszej częstości i nasileniu działań niepożądanych charakterystycznych dla glikokortykosterydów działających ogólnoustrojowo. U zdrowych osób biodostępność propionianu flutikazonu w formie proszku do inhalacji wynosi 28,6%, u pacjentów z astmą średnia biodostępność ogólnoustrojowa jest mniejsza o ok. 62%. Po podaniu preparatu w formie zawiesiny do inhalacji przy zastosowaniu inhalatora ciśnieniowego MDI całkowita biodostępność ogólnoustrojowa wynosi 26%. Wchłanianie ogólnoustrojowe dzieje się raczej w płucach i jest liniowo zależne od dawki leku. Lek należy stosować często nawet jeżeli symptomy dolegliwości ustąpiły. Działanie terapeutyczne występuje pośrodku 4-7 dni. Preparat Flixotide Dysk jest przydzielony dla wszystkich chorych z astmą, w tym dzieci od 5 r.ż. i tych, które nie umieją poprawnie posługiwać się inhalatorem pod ciśnieniem. Zawiera mieszaninę flutikazonu i laktozy, które znajdują się w foliowych pęcherzykach umieszczonych na taśmie. Dysk jest jednorazowym, wielodawkowym aparatem inhalacyjnym zawierającym odpowiednie dawki leku.
Działania niepożądane
Podobnie jak w trakcie stosowania innych leków wziewnych, po inhalacji propionianu flutikazonu istnieje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli z bezpośrednim nasileniem świstów po inhalacji leku. W tych sytuacjach należy niezwłocznie przerwać wykorzystywanie preparatu i wykorzystać wziewny błyskawicznie działający lek rozszerzający oskrzela. U niektórych pacjentów może wystąpić drożdżyca j. ustnej - zapobiegawczo po każdej inhalacji leku należy płukać jamę ustną wodą. Szczególnie predysponowani są chorzy, w surowicy których stwierdzono wysokie miano precypityn przeciw Candida sp., świadczące o wcześniejszym przebyciu masywnego zakażenia. U niektórych pacjentów może wystąpić chrypka - zapobiegawczo po każdej inhalacji leku należy płukać jamę ustną wodą. Mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe, takie jak zahamowanie czynności kory nadnerczy, zahamowanie wzrostu u dzieci i młodzieży, pomniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma i jaskra, szczególnie w trakcie stosowania sporych dawek leku poprzez dłuższy moment. Zastąpienie lekami wziewnymi steroidów działających ogólnoustrojowo może wywołać ujawnienie się objawów alergii ze strony innych narządów i układów (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy). Rzadko leczenie kortykosteroidami wziewnymi może wywołać kliniczne ujawnienie się przedtem istniejących chorób przebiegających z eozynofilią (na przykład zespół Churg-Straussa). W razie powyżej 2-krotnego przekroczenia zalecanej, maksymalnej dawki leku, może dojść do istotnego pomniejszenia wytwarzania endogennego kortyzolu, a w wyjątkowych przypadkach, gdy dojdzie do długotrwałego przedawkowywania, trwającego tygodnie/miesiące, możliwa jest częściowa atrofia kory nadnerczy. W trakcie stosowania leku odnotowano przypadki obrzęków obwodowych i skórnych reakcji alergicznych w formie wysypki. Odnotowano także bardzo rzadkie przypadki dyspepsji i bólów stawowych, jednak związek tych objawów niepożądanych z podawaniem propionianu flutokazonu jest nieustalony.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Dzieci do ukończenia 4 r.ż.
Interakcje
Przeprowadzone badania dotyczące interakcji nie wykazały znaczącego wpływu propionianu flutikazonu na farmakokinetykę terfenadyny i erytromycyny. Z racji na bardzo małe stężenie leku we krwi po podaniu wziewnym, ważne klinicznie interakcje są niewiele prawdopodobne, lecz nie można jednoznacznie wykluczyć, iż jednoczesne podawanie mocnych inhibitorów cytochromu P-450 3A4 (na przykład ketokonazol, ritonawir) może wywołać większą ekspozycję ogólnoustrojową na lek.
Dawkowanie
Flixotide Dysk (proszek do inhalacji). Dorośli i dzieci ponad 16 r.ż.: 100-1000 µg 2 razy na dobę, w zależności od nasilenia objawów dolegliwości i aktualnego stanu chorego. Astma łagodna - 100-250 µg 2 razy na dobę; astma umiarkowana - 250-500 µg 2 razy na dobę; astma ciężka - 500-1000 µg 2 razy na dobę. Dzieci ponad 4 r.ż.: 50-100 µg 2 razy na dobę. Po uzyskaniu poprawy należy dążyć do określenia i stosowania najmniejszej dawki efektywnej.Flixotide (zawiesina do inhalacji z nebulizatora). Dorośli i dzieci ponad 16 r.ż.: 0,5-2 mg 2 razy na dobę. Dawkę początkową należy dobrać w zależności od nasilenia dolegliwości, a następnie modyfikować w zależności od uzyskanej odpowiedzi na leczenie, tak by uzyskać optymalną kontrolę dolegliwości przy najmniejszej dawce dobowej leku. Dzieci ponad 4 r.ż.: 1 mg 2 razy na dobę. Zaleca się inhalację leku przy użyciu ustnika, by uniknąć ryzyka pojawienia się zmian zanikowych na skórze twarzy w razie długotrwałego podawania leku przy zastosowaniu maski twarzowej. W razie stosowania maski twarzowej, skóra twarzy kontaktująca się z nią powinna być ochroniona kremem albo precyzyjnie umyta po inhalacji. Nie zaleca się stosowania nebulizatorów ultradźwiękowych do inhalacji.Nie ma konieczności zmniejszania dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby albo nerek.
Ciąża i karmienie piersią
Brak dostatecznych danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. Wydzielanie leku do mleka kobiet karmiących piersią nie było badane. Wykorzystywanie leku w okresie ciąży i okresie karmienia piersią należy ograniczyć do przypadków, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu albo karmionego dziecka.
Uwagi
Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z aktywną albo przebytą gruźlicą płuc.
Podobne leki
Cutivate
Flixonase
Flixotide
Flixonase® Nasule
Seretide Dysk
Seretide

Informacje Flixotide Dysk znaczenie w Słownik leków F .

Dodaj opinię o Flixotide Dysk, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Flixotide Dysk, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.