Do czego jest Klabion lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: klarytromycyna (Clarithromycin.

Czy pomocne?

Lek Klabion

Lekarstwo KLABION: Klabion
Producent leku:
Bioton
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
klarytromycyna (Clarithromycin)
tabl. powl. 250 mg 14 szt.,
--,-- zł
tabl. powl. 500 mg 10 szt.,
--,-- zł
tabl. powl. 500 mg 14 szt.,
--,-- zł
tabl. powl. 250 mg 10 szt.,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Klacid
Klacid Uno
Klabax
Taclar
Lekoklar
Fromilid
Fromilid Uno
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Zakażenia o łagodnym i średnio ciężkim przebiegu, jest to: paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków, ostre zapalenie zatok, ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc, niepowikłane gronkowcowe i paciorkowcowe zakażenia skóry i tkanek miękkich, rozsiane zakażenia spowodowane poprzez Mycobacterium avium-intracellulare. Zapobieganie uogólnionym zakażeniom wywołanym poprzez Mycobacterium avium-intracellulare u pacjentów ze pomniejszoną odpornością, w szczególności z zakażeniem HIV. Dolegliwość wrzodowa dwunastnicy przebiegająca z zakażeniem Helicobacter pylori (w skojarzeniu z innymi lekami).
Działanie
Antybiotyk makrolidowy nowej generacji. Wywiera mocne działanie bakteriostatyczne wobec bakterii Gram-dodatnich (między innymi Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae, S. agalactiae, Listeria monocytogenes), bakterii Gram-ujemnych (między innymi Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Helicobacter pylori, Neisseria gonorrhoeae), bakterii atypowych (Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae), mikobakterii (Mycobacterium avium--intracellulare, M. kansasii, M. fortuitum, M. leprae) i bakterii beztlenowych (między innymi Propionibacterium acnes, Peptopcoccus spp., Peptostreptococcus spp. Nie działa na Enterobacteriaceae i Pseudomonas aeruginosa. Bakterie oporne na klaritromycynę mogą wykazywać oporność krzyżową z pozostałymi antybiotykami makrolidowymi i linkomycyną i klindamycyną. Klaritromycyna błyskawicznie i niezależnie od obecności pokarmu wchłania się z przewodu pokarmowego (biodostępność wynosi 50%). W ok. 70% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowana w wątrobie poprzez CYP 3A. Kluczowym metabolitem jest 14-hydroksyklaritromycyna, która wskutek synergizmu nasila działanie przeciwbakteryjne klaritromycyny, wobec Haemophilus influenzae. Klaritromycyna i jej metabolit osiągają większe stężenia w tkankach niż we krwi, między innymi w płucach, migdałkach podniebiennych, płynie wysiękowym z ucha środkowego. Nie przenikają do płynu mózgowo-rdzeniowego. T0,5 klaritromycyny po podaniu doustnym wynosi 3-7 h; T0,5 14-hydroksyklaritromycyny - 5-9 h. Klaritromycyna i metabolity są wydalane z kałem i moczem (20-30% w formie niezmienionej).
Działania niepożądane
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, niestrawność, biegunka, wymioty, ból brzucha, bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), zapalenie j. ustnej, zaburzenia smaku, reakcje alergiczne (pokrzywka, wykwity skórne, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, zespół Stevens-Johnsona), zaburzenia ze strony oun (ból i zawroty głowy, niepokój, bezsenność, szumy uszne), zaburzenia czynności wątroby (przemijające powiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi, cholestaza, żółtaczka, sporadycznie zapalenie wątroby), bardzo rzadko powiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, zaburzenia czynności serca, pojedyncze przypadki małopłytkowości.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na klarytromycynę albo inne antybiotyki makrolidowe. Nie stosować u pacjentów przyjmujących terfenadynę, astemizol, cizaprid albo pimozyd.
Interakcje
Może nasilać działanie i toksyczność terfenadyny, astemizolu, cizapridu, pimozydu i dizopiramidu (ryzyko zaburzeń rytmu serca), a również innych leków metabolizowanych poprzez enzymy cytochromu P450 (między innymi alkaloidy sporyszu, triazolam, midazolam, fenytoina, cyklosporyna, takrolimus). Może również zwiększać stężenie digoksyny, karbamazepiny i teofiliny we krwi (wskazane minitorowanie stężenia tych leków we krwi). Ritonawir hamuje metabolizm klaritromycyny. Klaritromycyna może zmniejszać skuteczność zidowudyny i doustnych leków hipoglikemizujących i insuliny. W skojarzeniu z lowastatyną albo simwastatyną może rozwinąć się rabdomioliza. Klaritromycyna może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (wskazana kontrola czasu protrombinowego) i zwiększać stężenie omeprazolu i ranitydyny we krwi. Rifampicyna i rifabutyna zmniejszają skuteczność klaritromycyny.
Dawkowanie
Dorośli i dzieci ponad 12 r.ż. doustnie w zapaleniu gardła i migdałków: 250 mg co 12 h poprzez 10 dni; w zapaleniu płuc, zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli (wywołanym poprzez Streptococcus pneumoniae albo Moraxella catarrhalis) i niepowikłanych zakażeniach skóry i tkanki podskórnej: 250 mg co 12 h poprzez 7-14 dni; w ostrym zapaleniu zatok: 500 mg co 12 h poprzez 14 dni; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli (wywołanym poprzez Haemophilus influenzae): 500 mg co 12 h poprzez 7-14 dni. W leczeniu i zapobieganiu zakażeniom Mycobacterium avium: 500 mg co 12 h. W eradykacji Helicobacter pylori: 500 mg co 12 h poprzez 14-28 dni (w skojarzeniu z innymi lekami). Dzieci doustnie 15 mg/kg m.c. na dobę w 2 dawkach co 12 h zwykle poprzez 10 dni; w zakażeniach Mycobacterium avium-intracellulare 15 mg/kg m.c. na dobę w 2 dawkach co 12 h (nie więcej niż 500 mg jednokrotnie). W niewydolności nerek u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min dawkę minimalizuje się o połowę albo wydłuża odstęp pomiędzy dawkami.
Ciąża i karmienie piersią
Bezpieczeństwo stosowania w ciąży: kategoria C (wg US FDA). W ciąży stosować wyłącznie w razie, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu (lek teratogenny dla zwierząt). Ostrożnie stosować w momencie karmienia piersią.
Uwagi
Nie podawać niemowlętom do 6 m.ż. Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek albo jednoczesną niewydolnością wątroby i nerek (niezbędna modyfikacja dawkowania). U pacjentów z ostrą porfirią nie podawać w skojarzeniu z ranitydyną i cytrynianem bizmutu.
Podobne leki
Klacid
Klacid Uno
Klabax
Taclar
Lekoklar
Fromilid

Działanie: Klabion

Informacje Klabion znaczenie w Słownik leków K .

Dodaj opinię o Klabion, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Klabion, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.