Do czego jest Midazolam 1 mg/ml Torrex lekarstwo? Jak działa: Farmaceutici Wiadomości o leku.

Czy pomocne?

Lek Midazolam 1 Mg/Ml Torrex

Lekarstwo MIDAZOLAM 1 MG/ML TORREX: Midazolam 1 mg/ml Torrex
Producent leku:
Chiesi Farmaceutici
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
midazolam (Midazolam)
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 1 amp. 2 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 1 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 1 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 1 amp. 10 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 1 amp. 3 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 5 amp. 3 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 10 amp. 2 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 1 amp. 2 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 10 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 1 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 10 amp. 10 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 5 amp. 1 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 5 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 5 amp. 1 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 5 amp. 10 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 10 amp. 3 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 10 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 5 amp. 2 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 1 amp. 1 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 1 amp. 3 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 1 amp. 10 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 10 amp. 3 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 5 amp. 10 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 5 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 10 amp. 10 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 1 amp. 1 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 10 amp. 1 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 5 amp. 3 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 10 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 1 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 10 amp. 2 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 5 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 10 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 5 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 5 mg/ml 10 amp. 1 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. doż. 1 mg/ml 5 amp. 2 ml,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Sopodorm
Midanium
Fulsed
Midazolam 5 mg/ml Torrex
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Sedacja przed albo w trakcie zabiegów diagnostycznych albo terapeutycznych; premedykacja przed znieczuleniem; długookresowa sedacja chorych w OIT.
Działanie
Krótko działająca benzodiazepina z gatunku imidazobenzodiazepin, rozpuszczalna w wodzie. Wykazuje działanie uspokajające, przeciwlękowe, nasenne, obniżające napięcie mięśni, przeciwdrgawkowe, amnestyczne; nie ma działania przeciwbólowego. Agonista receptora BDZ (receptor benzodiazepinowy, związany z receptorem GABA): w o.u.n. nasila transport GABA, który hamuje przenoszenie neuroprzekaźników (NA, serotoniny, dopaminy, ACTH); działanie miorelaksujące powiązane jest z wpływem na rdzeniowe odruchy synaptyczne. Charakteryzuje się szybkim (ok. 2 min po podaniu dożylnym) początkiem działania; sukces nasenny i sedatywny utrzymuje się krótko, lecz amnezja następcza może obejmować 1-1,5 h (zależy od dawki i wrażliwości pacjenta). W 96-98% wiąże się z białkami osocza. Po podaniu dożylnym wykazuje dwufazową farmakokinetykę. Jest kompletnie metabolizowany w organizmie z udziałem cytochromu P450: kluczowym metabolitem pośrednim jest a-hydroksymetylomidazolam, drugim - 4-hydroksymidazolam - oba błyskawicznie inaktywowane poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym i w takiej postaci w 50-70% wydalane z moczem. T0,5 midazolamu wynosi 1,5-3 h. Półokres wydalania u dzieci w wieku 3-10 lat skraca się do 1-1,5 h, a wydłuża się do 3-12 h u noworodków. U osób w wieku podeszłym półokres wydalania może być wydłużony nawet 3-krotnie, a w niektórych sytuacjach długotrwałego stosowania - nawet 6-krotnie. Moment półtrwania może ulegać wydłużeniu także u osób z zastoinową niewydolnością serca, przewlekłą niewydolnością nerek albo wątroby, osób z nadwagą.
Działania niepożądane
Może powodować pomniejszenie objętości oddechowej, pomniejszenie częstości oddechów aż do bezdechu i następczego zatrzymania krążenia. Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, hipotensja (pomniejszenie pojemności wyrzutowej i minutowej, oporu obwodowego). Z częstością powyżej 1% obserwowano: czkawkę, wymioty, nudności, suchy kaszel, nadmierną sedację, ból albo zawroty głowy, bolesność, zaczerwienienie i stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia. Z częstością poniżej 1% obserwowano: skurcz krtani, skurcz oskrzeli, duszność, hipowentylację, utrudnienie oddychania, płytki oddech, niedrożność dróg oddechowych, tachypnoe, dodatkowe skurcze komorowe, rytm bliźniaczy, węzłowy, częstoskurcz, omdlenia, powiększone wydzielanie śliny, wymioty, kwaśny smak w ustach, euforię, splątanie, nerwowość, lęk, wrażenie upojenia alkoholowego, niepokój, majaczenia, omamy, podniecenie, euforię, zaburzenia snu, bezsenność, koszmary senne, ruchy ateotyczne, drżenia mięśniowe, ataksję, zawroty głowy, zmiany nastroju, bełkotliwą mowę, zaburzenia fonacji, parestezje, przedłużone budzenie ze znieczulenia, zamglone albo podwójne widzenie, oczopląs, zwężenie źrenic, drżenia powiek, pomniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia konwergencji, utratę czucia, zaburzenia słuchu, równowagi, orientacji, pokrzywkę, pieczenie, obrzęk, plamy na skórze, świąd, ziewanie, letarg, osłabienie, ból zębów, omdlenia, krwiaki. Rzadko opisywano uogólnione reakcje nadwrażliwości, wstrząs; u noworodków - drgawki. Po zbyt szybkim podaniu albo zbyt dużej dawce nasila się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (niepokój, drgawki toniczne albo kloniczne, drżenia mięśniowe, pobudzenie ruchowe). Po długotrwałym stosowaniu i nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić symptomy odstawienia (rekomendowane stopniowe zmniejszanie dawek).
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na midazolam, inne benzodiazepiny albo pozostałe składniki preparatu. Miastenia. Ciężka niewydolność oddechowa, zespół bezdechu sennego. Ciężka niewydolność wątroby. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, neuroleptykami, lekami przeciwdepresyjnymi, litem. Ostry napad jaskry z wąskim kątem przesączania.
Interakcje
Wzmaga działanie sedatywne i oszałamiające środków wpływających depresyjnie na o.u.n.: leków nasennych, uspokajających, przeciwdepresyjnych, przeciwdrgawkowych, neuroleptyków, anestetyków, opioidów, leków przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym, alkoholu (poprzez 12 h po podaniu leku nie wolno choremu spożywać napojów alkoholowych - ryzyko reakcji patologicznych). Możliwe są interakcje z lekami hamującymi cytochrom P4503A; klinicznie potwierdzono również interakcje z cymetydyną, ketokonazolem, itrakonazolem, erytromycyną, roksytromycyną, diltiazemem, werapamilem, fluoksetyną, nefazodonem - należy unikać stosowania midazolamu z tymi lekami, a przy jednoczesnym ich stosowaniu - zmniejszyć dawkę midazolamu o 25-50%. Midazolam może nasilać sukces hipotensyjny i wazodilatacyjny leków przeciwnadciśnieniowych. Antagonista receptora BDZ (flumazenil) znosi działanie midazolamu.
Dawkowanie
Lek powinien być służący poprzez anestezjologa, jedynie w uwarunkowaniach zapewniających sposobność prowadzenia resuscytacji.Premedykacja 0,15-0,2 mg/kg m.c. Sedacja przed i w trakcie zabiegu, w tym z zastosowaniem znieczulenia: dorośli - dawka 0,035 mg/kg m.c. w przypadku potrzeby uzupełniana dawkami po 1 mg w odstępach 2-minutowych do dawki sumarycznej nie wiekszej niż 5 mg. U pacjentów w podeszłym wieku, bardzo wyniszczonych i osłabionych dawkę należy zmniejszyć, podawać bardzo wolno (nie szybciej niż 1 mg/30 s) i nie przekraczać dawki sumarycznej 3,5 mg. Sedacja w OIT: dawka początkowa 0,03-0,3 mg/kg m.c. podana pośrodku 5 min, następnie wlew podtrzymujący 0,03-0,2 mg/kg m.c./h. Dawkowanie należy indywidualizować w zależności od reakcji pacjenta i służących leków. Producent nie podaje zasad dawkowania leku u dzieci.
Ciąża i karmienie piersią
Bezpieczeństwo stosowania w ciąży - kat. D. Obserwowano powstawanie wad rozwojowych po stosowaniu leku w pierwszych miesiącach ciąży. Przenika poprzez barierę łożyska - nie stosować w okresie porodu. Przenika do mleka matki - zachować ostrożność w razie stosowania w momencie karmienia piersią.
Uwagi
Należy zachować ostrożność, stosując lek u osób w podeszłym wieku, chorobami obturacyjnymi układu oddechowego, niewydolnością krążenia, niewydolnością nerek, u dzieci z niestabilnym układem krążenia. Szczególnie ostrożnie stosować u chorych z ostrymi psychozami, schizofrenią, depresją endogenną. U noworodków i niemowląt do 6 m.ż. klirens midazolamu może być znacząco pomniejszony, także u dzieci poniżej 18 r.ż. dokumentacja dotycząca stosowania midazolamu dożylnie jest ograniczona. Wg producenta lek można stosować u dzieci poniżej 18 r.ż. po starannym rozważeniu ryzyka i korzyści. Należy dążyć do uzyskania normowolemii śródnaczyniowej przed zastosowaniem leku. Unikać podania dotętniczo (ryzyko martwicy ściany naczynia).
Podobne leki
Sopodorm
Midanium
Fulsed
Midazolam 5 mg/ml Torrex

Informacje Midazolam 1 mg/ml Torrex znaczenie w Słownik leków M .

Dodaj opinię o Midazolam 1 mg/ml Torrex, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Midazolam 1 mg/ml Torrex, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.