Do czego jest Nimbex lekarstwo? Jak działa: leku: Substancje czynne: cisatrakurium/cyzatrakurium.

Czy pomocne?

Lek Nimbex

Lekarstwo NIMBEX: Nimbex
Producent leku:
GlaxoSmithKline Export
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
cisatrakurium/cyzatrakurium (Cisatracurium)
roztwór do wstrz. i inf. 2 mg/ml 5 amp. 5 ml,
--,-- zł
roztwór do wstrz. i inf. 2 mg/ml 5 amp. 2,5 ml,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Brak podobnych leków.
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych w trakcie znieczulenia do zabiegów chirurgicznych i diagnostyczno-leczniczych albo w uwarunkowaniach intensywnej terapii.
Działanie
Niedepolaryzujący środek zwiotczający mięśnie poprzecznie prążkowane z gatunku pochodnych benzyloizochinolinowych, o średnio długim czasie działania (15-30 min). Jeden z 12 enancjomerów atrakurium - forma prawoskrętna 1'R-cis. Podany dożylnie wywołuje odwracalny blok niedepolaryzacyjny złącza nerwowo-mięśniowego. Nie wywołuje zależnego od dawki uwalniania histaminy, nie wykazuje działania wagolitycznego albo blokującego zwoje nerwowe: nie wpływa na częstość akcji serca ani czynność układu krążenia. Nie wpływa na świadomość i próg odczuwania bólu. W organizmie podlega degradacji przez eliminację Hofmanna do laudanozyny i monoczwartorzędowego metabolitu akrylowego hydrolizowanego poprzez esterazy osoczowe do monoczwartorzędowego alkoholu. Metabolity nie wykazują właściwości blokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, są eliminowane poprzez wątrobę i nerki. Całkowity klirens osoczowy 4,7-5,7 ml/min/kg; T0,5 wynosi 22-29 min; objętość dystrybucji 121-161 ml/kg (przy dawkach dla dorosłych 2-4xED95). Nie stwierdzono różnic w farmakokinetyce leku u pacjentów w podeszłym wieku, w niewydolności nerek albo wątroby. Brak danych o przenikaniu leku do mleka żeńskiego.
Działania niepożądane
Nie stwierdzono działań niepożądanych jednoznacznie związanych ze stosowaniem leku. W trakcie znieczulenia z użyciem preparatu rzadko stwierdzano: zaczerwienienie skóry, wysypkę skórną, bradykardię, hipotensję, skurcz oskrzeli; sporadycznie notowano ciężkie reakcje anafilaktyczne u pacjentów otrzymujących cisatrakurium w połączeniu z jednym albo kilkoma innymi lekami anestatycznymi.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na cisatrakurium, atrakurium albo kwas benzenosulfonowy. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na inne środki blokujące złącze nerwowo-mięśniowe (sposobność alergii krzyżowej) i w miastenii. Brak danych o stosowaniu leku u pacjentów z nadcieplnością złośliwą, oparzeniami. Ciąża - kat. B: może być służący jedynie w razie zdecydowanej konieczności (w badaniach na zwierzętach nie wykazano ujemnego wpływu leku na postęp płodu, brak odpowiednich badań u ludzi). Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 2 r.ż.
Interakcje
Odnosząc się do leków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe: zwiększają działanie - anestetyki (enfluran, izofluran, halotan, ketamina), inne leki zwiotczające, antybiotyki (aminoglikozydy, polimyksyny, spektynomycyna, tetracykliny, linkomycyna, klindamycyna), leki przeciwarytmiczne (propranolol, antagoniści wapnia, lidokaina, prokainamid, chinidyna), leki moczopędne (furosemid, tiazydy, mannitol, acetazolamid), sole magnezu, sole litu, leki blokujące zwoje (trimetafan, heksametonium); zmniejszają działanie - fenytoina i karbamazepina (długo służące). Suksametonium nie wpływa na czas trwania bloku po cisatrakurium. Znieczulenie enfluranem albo izofluranem może wydłużyć czas działania dawki początkowej o 15%. Przy podawaniu - nie łączyć z płynem Ringera buforowanym mleczanami, roztworami zasadowymi (na przykład tiopental), ketorolakiem, trometamolem, propofolem.
Dawkowanie
Dorośli. Dawka intubacyjna 0,15 mg/kg m.c. (we wstrzyknięciu trwającym 5-10 s) daje dobre warunki do intubacji po ok. 120 s. Większe dawki (do 0,4 mg/kg m.c.) skracają czas wystąpienia pełnego bloku nerwowo-mięśniowego. Podtrzymanie bloku: bolus 0,03 mg/kg m.c. w trakcie anestezji przedłuża klinicznie efektywny blok o ok. 20 min; wlew 3 µg/kg m.c./min, pomniejszony do 1-2 µg/kg m.c./min po ustabilizowaniu bloku. Dzieci ponad 2 r.ż.: dawka początkowa 0,1 mg/kg m.c. (bolus pośrodku 5-10 s). W porównaniu z dorosłymi należy liczyć się z szybszym wystąpieniem bloku (warunki do intubacji < 2 min od podania), krótszym czasem jego trwania i szybszym samoistnym ustąpieniem. Podtrzymanie - bolus 0,02 mg/kg m.c. wydłuża blok o ok. 9 min; wykorzystywanie we wlewie - dawki jak u dorosłych. Pacjenci w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek albo wątroby - nie wymagają modyfikacji dawkowania. W operacjach kardiochirurgicznych realizowanych w hipotermii należy liczyć się z koniecznością redukcji dawek. W miastenii - nie przekraczać dawki początkowej 0,02 mg/kg m.c. Do długotrwałego zwiotczenia w uwarunkowaniach intensywnej terapii - zwykle wlew 0,18 mg/kg m.c./h.
Ciąża i karmienie piersią
Uwagi
Podobne leki

Informacje Nimbex znaczenie w Słownik leków N .

Dodaj opinię o Nimbex, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Nimbex, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.