Do czego jest Noliprel lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: indapamid (Indapamide)perindopril.

Czy pomocne?

Lek Noliprel

Lekarstwo NOLIPREL: Noliprel
Producent leku:
Servier
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
indapamid (Indapamide)perindopril erbumine (Perindopril erbumine)
tabl. 30 szt.,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Indapres
Ipres long
Indapsan
Tertensif SR
Indix SR
Diuresin SR
Indapen
Apo®-Indap
Prestarium
Prestarium Forte
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Nadciśnienie tętnicze pierwotne.
Działanie
Preparat o synergicznym działaniu składników. Peryndopryl jest kompetycyjnym, długo działającym inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę I do angiotensyny II (IKA). Zahamowanie powstawania angiotesyny II i rozpadu bradykininy skutkuje rozkurcz tętniczek, pomniejszenie oporu obwodowego i obniżenie ciśnienia tętniczego. Skuteczne działanie leku utrzymuje się poprzez 24 h. Przywraca elastyczność i podatność sporych tętnic, minimalizuje liczba kolagenu, zwiększając relacja elastyny do kolagenu i koryguje zmiany strukturalne w małych tętnicach. Minimalizuje przerost lewej komory mięśnia serca, przywraca poprawną czynność śródbłonka naczyniowego. Powiększa przepływ nerkowy, z kolei prędkość przesączania kłębuszkowego zostaje zwykle nie zmieniona. Indapamid jest nietiazydową pochodną sulfonamidową z pierścieniem indolowym, o właściwościach farmakologicznych zbliżonych do leków tiazydowych. Działa w korze nerek, gdzie skutkuje powiększenie wydalania sodu i chlorków i w mniejszym stopniu potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób objętość wydalanego moczu. Wpływa rozszerzająco na naczynia, minimalizuje opór obwodowy i koryguje nadreaktywność naczyń na katecholaminy. Ponadto minimalizuje przerost mięśnia lewej komory wywołany nadciśnieniem tętniczym, nie wpływa na metabolizm lipidów i węglowodanów organizmu. Preparat efektywnie obniża ciśnienie tętnicze krwi poprzez 24 h. Nie skutkuje zjawiska tachyfilaksji. Lek wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając max. stężenie we krwi po ok. 1 h. Peryndopryl jest metabolizowany do peryndoprylatu, będącego jego czynnym metabolitem. T0,5 frakcji wolnej peryndoprylatu wynosi 3-5 h, z kolei frakcji związanej - 25 h. T0,5 indapamidu wynosi 14-24 h (średnio 18 h). Peryndoprylat jest wydalany raczej z moczem, a indapamid z moczem (70%) i kałem (22%) w formie nieczynnych metabolitów.
Działania niepożądane
Zwykle występują rzadko i są nieznacznie nasilone. Obejmują: niedociśnienie tętnicze, odwodnienie (ryzyko powiększa się w niewydolności nerek i u pacjentów w podeszłym wieku). Bardzo rzadko występują: kaszel, nudności, bóle brzucha, zaparcia, jadłowstręt, skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, plamica, pogorszenie objawów istniejącego rumienia wielopostaciowego), obrzęki naczyniowo-nerwowe, powiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi (w szczególności w razie współistniejącej niewydolności nerek, ciężkiej niewydolności serca i nadciśnienia nerkowo-naczyniowego). W razie niewydolności wątroby istnieje ryzyko rozwoju encefalopatii wątrobowej. Sporadycznie opisywano: zapalenie trzustki, ból i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu albo nastroju, kurcze mięśniowe, parestezje, zaburzenia smaku, trombocytopenię, leukopenię, agranulocytozę, niedokrwistość aplastyczną i hemolityczną i powiększenie aktywności enzymów wątrobowych. U pacjentów z wysokim stopniem ryzyka występują zaburzenia elektrolitowe (pomniejszenie stężenia sodu i potasu we krwi). U chorych po transplantacji i chorych dializowanych opisywano rzadkie przypadki pomniejszenia stężenia hemoglobiny i liczby krwinek czerwonych i płytek krwi.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na peryndopryl albo inne IKA, indapamid albo sulfonamidy. Wrodzony albo idiopatyczny obrzęk naczyniowo-nerwowy, ciężka niewydolność nerek, obustronne zwężenie tętnic nerkowych (albo jednostronne w jedynej nerce), encefalopatia wątrobowa albo inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby, pomniejszenie stężenia potasu we krwi, obrzęki naczyniowo-nerwowe w wywiadzie powiązane z leczeniem IKA, skojarzone leczenie z diuretykami oszczędzającymi potas, z solami potasu, litem, pacjenci dializowani, nie leczona i niewyrównana niewydolność serca, ciąża, moment karmienia piersią, nie stosuje się u dzieci (brak badań klinicznych), nie kojarzyć z lekami przeciwarytmicznymi powodującymi wystąpienie częstoskurczu typu "torsades de pointes". Ostrożnie stosować w niedociśnieniu, zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej, zwężeniu aorty albo kardiomiopatii przerostowej, cukrzycy, dnie, chorobach nerek i u osób w podeszłym wieku, zabiegach chirurgicznych, obrzękach, nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym.
Interakcje
Preparatu nie należy podawać jednocześnie z solami litu, astemizolem, halofantryną, pentamidyną, sultopirydem, terfenadyną, bepridilem, winkaminą, erytromycyną (dożylnie); diuretykami oszczędzającymi potas (ryzyko hiperkaliemii w razie współistniejącej niewydolności nerek); lekami stosowanymi do znieczulenia ogólnego (sposobność powiększenia efektu hipotensyjnego); kortykosteroidami albo tetrakozaktydem (sposobność pomniejszenia działania przeciwnadciśnieniowego); lekami cytostatycznymi i immunosupresyjnymi (powiększone ryzyko leukopenii). Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (lek może nasilać hipoglikemizujące działanie pochodnych sulfonylomocznika albo insulin); innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi (synergizm działania hipotensyjnego); sympatykomimetykami (salbutamol, orcyprenalina, fenoterol) - sposobność pomniejszenia hipotensyjnego działania preparatu; neuroleptykami i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi z gatunku imipraminy - sposobność nasilenia działania hipotensyjnego i ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej; lekami z gatunku NLPZ (sposobność pomniejszenia działania hipotensyjnego preparatu); lekami obniżającymi stężenie potasu (amfoterycyna B, leki przeczyszczające osmotycznie czynne) z racji na powiększone ryzyko hipokaliemii; baklofenem; preparatami naparstnicy (hipokaliemia nasila działania niepożądane); niektórymi lekami przeciwarytmicznymi (chinidyna, dizopiramid, amiodaron, bretylium, sotalol) mogącymi powodować wystąpienie częstoskurczu "torsades de pointes"; metforminą (ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, szczególnie w razie przemijającej niewydolności nerek wskutek stosowania leków moczopędnych); środkami kontrastowymi zawierającymi jod (ryzyko rozwoju ostrej niewydolności nerek w razie odwodnienia spowodowanego stosowaniem leków moczopędnych); solami wapnia (ryzyko powiększenia stężenia wapnia we krwi wskutek zmniejszonego wydalania z moczem); cyklosporyną (ryzyko powiększenia stężenia kreatyniny we krwi).
Dawkowanie
Doustnie, dorośli 1 tabl. raz na dobę, najlepiej rano, przed posiłkiem.
Ciąża i karmienie piersią
Uwagi
Podobne leki
Indapres
Ipres long
Indapsan
Tertensif SR
Indix SR
Diuresin SR

Informacje Noliprel znaczenie w Słownik leków N .

Dodaj opinię o Noliprel, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Noliprel, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.