Do czego jest Normatens lekarstwo? Jak działa: leku: Substancje czynne: klopamid (Clopamide.

Czy pomocne?

Lek Normatens

Lekarstwo NORMATENS: Normatens
Producent leku:
ICN Polfa Rzeszów
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
klopamid (Clopamide)dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine)rezerpina (Reserpine)
draż. 20 szt.,
--,-- zł
draż. 40 szt.,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Clopamid
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Pierwotne nadciśnienie tętnicze i wszystkie postacie wtónego nadciśnienia tętniczego, gdzie monoterapia jest nieskuteczna. Lek może być służący równocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, takimi jak leki blokujące receptory b-adrenergiczne, leki rozszerzające naczynia krwionośne.
Działanie
Preparat łączy w sobie działanie 3 substancji obniżających ciśnienie tętnicze krwi: rezerpiny, klopamidu i dihydroergokrystyny. Rezerpina wykazuje działanie neuroleptyczne i hipotensyjne. Skutkuje wypłukiwanie neuroprzekaźników z pęcherzyków ziarnistości adrenergicznych struktur presynaptycznych. Uniemożliwia również pobieranie i magazynowanie amin katecholowych i serotoniny w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Wskutek tego minimalizuje zawartość amin katecholowych w układzie nerwowym i tkankach obwodowych. Rezerpina skutkuje odruchową wagotonię. Wskutek jej działania dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, spowolnienia czynności serca i długotrwałego obniżenia ciśnienia tętniczego. Klopamid wykazuje średnio mocne działanie moczopędne. Hamuje reabsorpcję jonów sodu w odcinku korowym ramienia wstępującego petli Henlego i w w cewkach krętych dystalnych, co skutkuje powiększoną diurezę i natriurezę i pomniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Zahamowanie wchłaniania zwrotnego jonów sodu skutkuje powiększenie kaliurezy i może prowadzić do hipokaliemii. Dihydroergokrystyna należy do ekipy uwodornionych alkaloidów sporyszu. Działa agonistycznie w relacji do receptorów dopaminergicznych i serotoninergicznych i antagonistycznie w relacji do receptorów a-adrenergicznych. Minimalizuje napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych, zmniejszając ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto hamuje odruchy z baroreceptorów i minimalizuje tachykardię reaktywną. Po podaniu doustnym poszczególne składniki preparatu wchłaniają się z przewodu pokarmowego w następujących ilościach: rezerpina w ok. 40%, klopamid w powyżej 90%, dihydroergokrystyna w ok. 25%. Max. stężenie we krwi osiągają one adekwatnie: 1-3 h, 1-2 h i 0,6 h po podaniu doustnym. Rezerpina nie wiąże się z białkami osocza, z kolei klopamid i dihydroergokrystyna wiążą się z nimi adekwatnie w 46% i 68%. Rezerpina i dihydroergokrystyna przenikają poprzez barierę krew-mózg i poprzez barierę łożyska. Wszystkie składniki preparatu metabolizowane są w wątrobie do nieczynnych metabolitów. Rezerpina wydalana jest raczej w formie metabolitów, zarówno z kałem, jak i moczem. T0,5 wynosi ok. 4,5 h w fazie alfa i ok. 271 h w fazie beta. Dihydroergokrystyna jest wydalana raczej z kałem, z moczem wydalane jest w formie nie zmienionej mniej niż 1% podanej dawki. T0,5 wynosi ok. 2 h w fazie alfa i ok. 14 h w fazie beta. Klopamid wydalany jest raczej z moczem. T0,5 wynosi ok. 6 h.
Działania niepożądane
Mogą wystąpić: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (nudności, wymioty); zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, raczej pod postacią hipokaliemii; hipotonia ortostatyczna; miastenia; katar; powiększenie stężenia glukozy i kwasu moczowego we krwi; uczucie nadmiernego osłabienia. W rzadkich sytuacjach obserwowano także trombocytopenię i depresję.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na sulfonamidy, rezerpinę, alkaloidy sporyszu albo pozostałe składniki preparatu. Hipokaliemia. Ciąża. Dzieci.
Interakcje
Kortykosteroidy działające ogólnie i leki z gatunku NLPZ osłabiają działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu. Leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi nasilają przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu. Preparat minimalizuje klirens litu poprzez nerki i powiększa jego stężenie we krwi (w trakcie jednoczesnego stosowania należy kontrolować stężenie litu we krwi i dostosować dawki preparatu). Zawarty w preparacie klopamid osłabia działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Preparat nasila działanie depresyjne na o.u.n. alkoholu i leków psychotropowych. Jednoczesne wykorzystywanie leków z gatunku inhibitorów MAO i preparatu może wywołać, poza depresją o.u.n., powiększenie ciśnienia tętniczego krwi i znaczące powiększenie ciepłoty ciała (nie należy stosować tych leków równocześnie, należy także zachować 2-tygodniową przerwę pomiędzy odstawieniem leków z gatunku inhibitorów MAO a rozpoczęciem przyjmowania preparatu). Preparat osłabia działanie lewodopy.
Dawkowanie
Doustnie: dorośli początkowo zwykle 1 draż. na dobę. W zależności od skuteczności leczenia i ewentualnej obecności i nasilenia działań niepożądanych, dawkę tę można zwiększać do maksymalnie 3 draż. na dobę podawanych w 3 dawkach. Należy jednak pamiętać, iż z racji na system działania i właściwości farmakologiczne poszczególnych substancji czynnych leku, o ewentualnym braku skuteczności leczenia można mówić nie przedtem niż po ok. 14 dniach od początku stosowania i dlatego w tym okresie nie należy bez wyraźnej konieczności zwiększać dawki. Oczekiwane działanie leku występuje po ok. 1-4 tyg. stosowania leku. Dawkę należy zwiększać etapowo. Podtrzymująca dawka efektywna przeważnie wynosi 1 draż. raz na dobę; u niektórych pacjentów można stosować 1 draż. co drugą dobę. Niekiedy jednak zachodzi konieczność stosowania 2 draż. na dobę w dawkach podzielonych, a w wyjątkowych sytuacjach 3 draż. na dobę w dawkach podzielonych. Drażetki należy przyjmować w okresie albo bezpośrednio po posiłku.
Ciąża i karmienie piersią
Bezpieczeństwo stosowania w ciąży - kat. X. Leku nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.
Uwagi
Zaleca się szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku. Ostrożnie stosować u pacjentów z dną moczanową, cukrzycą. Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min).
Podobne leki
Clopamid

Informacje Normatens znaczenie w Słownik leków N .

Dodaj opinię o Normatens, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Normatens, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.