Do czego jest Rytmonorm lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: chlorowodorek propafenonu.

Czy pomocne?

Lek Rytmonorm

Lekarstwo RYTMONORM: Rytmonorm
Producent leku:
Abbott
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
chlorowodorek propafenonu (Propafenone hydrochloride)
tabl. powl. 300 mg 20 szt.,
--,-- zł
tabl. powl. 150 mg 20 szt.,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Polfenon
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Objawowe i wymagające leczenia nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, jak na przykład częstoskurcz węzła przedsionkowo-komorowego, częstoskurcze nadkomorowe w zespole WPW albo napadowe migotanie przedsionków. Objawowe i wymagające leczenia zaburzenia rytmu serca, typu częstoskurczu komorowego, jeżeli mogą stanowić zagrożenie dla życia pacjenta.
Działanie
Lek przeciwarytmiczny, należący do klasy Ic wg klasyfikacji Vanghan-Williams'a. Blokuje błyskawiczny kanał sodowy, minimalizuje szybkość etapy 0 (szybkiej depolaryzacji) potencjału czynnościowego, nie wywiera wpływu na czas jego trwania. Wykazuje także cechy blokera receptorów b-adrenergicznych i słabego antagonisty wapnia. Podwyższa próg pobudliwości, hamuje powstawanie pobudzeń i ich przewodzenie w obrębie przedsionków i komór, wydłuża moment refrakcji komórek. Działanie preparatu następuje po ok. 30 min, max. działanie - po 2-3 h, działanie przeciwarytmiczne leku utrzymuje się poprzez 8 h.
Działania niepożądane
Szczególnie przy stosowaniu większej dawki początkowej mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (między innymi brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie pełności, zaparcia, uczucie suchości w jamie ustnej, gorzki smaki zaburzenia czucia w ustach) i parestezje, zaburzenia widzenia i zawroty głowy. Niekiedy, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku może dojść do hipotonii ortostatycznej. Może wystąpić bradykardia, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy, blok odnóg pęczka Hisa; w bardzo rzadkich sytuacjach trzepotanie albo migotanie komór. Rzadko występują uczucie zmęczenia, ból głowy, zaburzenia psychiczne (splątanie, koszmary nocne, zaburzenia snu), w wyjątkowych sytuacjach - w razie przedawkowania leku - obserwowano drgawki. Rzadko występują także symptomy pozapiramidowe, alergiczne zmiany skórne. Sporadycznie obserwowano niezależne od dawki przypadki odwracalnej cholestazy. W pojedynczych sytuacjach obserwowano odwracalną leukopenię, granulocytopenię, trombocytopenię, agranulocytozę.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na propafenon albo pozostałe składniki preparatu. Jawna niewydolność mięśnia sercowego. Wstrząs kardiogenny (z wyłączeniem wstrząsu spowodowanego arytmią). Ciężka bradykardia. Znaczące zaburzenia przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II i III°, bloki odnóg pęczka Hisa). Niewydolność węzła zatokowego (zespół chorej zatoki, zespół bradykardia-tachykardia). Ciężka hipotonia. Znaczące zaburzenia elektrolitowe. Ciężka obturacyjna dolegliwość płuc. Miastenia. Lek nie powinien być służący pośrodku pierwszych 3 mies po zawale mięśnia sercowego i przy ograniczonej wydolności serca (frakcja wyrzutowa lewej komory < 35%), prócz pacjentów z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca typu częstoskurczu komorowego. W ciąży (szczególnie w I trymestrze) i okresie karmienia piersią stosować jedynie w razie zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w niewydolności wątroby i nerek i u pacjentów w podeszłym wieku.
Interakcje
Nasilenie działania propafenonu może wystąpić przy jednoczesnym stosowaniu środków miejscowo znieczulających, innych leków przeciwarytmicznych, leków powodujących pomniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego (na przykład leki b-adrenolityczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne). Obserwowano przypadki powiększenia stężenia propranololu, metoprololu, dezipraminy, cyklosporyny i digoksyny we krwi po jednoczesnym podaniu z propafenonem. Opisano powiększenie stężenia propafenonu we krwi przy równoczesnym stosowaniu cymetydyny albo chinidyny. Przy równoczesnym podawaniu propafenonu z fenobarbitalem albo rifampicyną może dojść do pomniejszenia stężenia leku we krwi. Istnieje sposobność wystąpienia interakcji propafenonu z doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi - nasilenie działania przeciwkrzepliwego (niezbędna jest kontrola czasu krzepnięcia).
Dawkowanie
Dawkowanie powinno być indywidualne. Dobieranie indywidualnej dawki powinno odbywać się pod nadzorem kardiologicznym, przy wielokrotnej kontroli EKG i ciśnienia tętniczego. W razie poszerzenia zespołu QRS (o powyżej 20%) albo wydłużenia skorygowanego czasu QT należy zmniejszyć dawkę albo zaprzestać jej podawania do czasu normalizacji EKG.Doustnie u pacjentów o m.c. ok. 70 kg: zwykle 450-600 mg na dobę w 2-3 dawkach. Niekiedy niezbędne jest powiększenie dawki do 900 mg na dobę w 3 dawkach. W razie pacjentów z mniejszą masą ciała dawkę dobową należy adekwatnie zmniejszyć. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się bardzo ostrożne dobieranie dawki.Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.
Ciąża i karmienie piersią
Uwagi
Podobne leki
Polfenon

Informacje Rytmonorm znaczenie w Słownik leków R .

Dodaj opinię o Rytmonorm, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Rytmonorm, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.