Do czego jest TramaHEXAL 200 ID lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: chlorowodorek tramadolu.

Czy pomocne?

Lek Tramahexal 200 Id

Lekarstwo TRAMAHEXAL 200 ID: TramaHEXAL 200 ID
Producent leku:
Hexal
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
chlorowodorek tramadolu (Tramadol hydrochloride)
tabl. o przedł. uwalnianiu 100 mg 10 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 200 mg 10 szt.,
--,-- zł
tabl. musujące 50 mg 10 szt.,
--,-- zł
roztwór doustny 100 mg/ml but. 10 ml,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 150 mg 10 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 200 mg 10 szt.,
--,-- zł
tabl. musujące 50 mg 10 szt.,
--,-- zł
roztwór doustny 100 mg/ml but. 20 ml,
--,-- zł
roztwór doustny 100 mg/ml but. 20 ml,
--,-- zł
roztwór doustny 100 mg/ml but. 10 ml,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 150 mg 10 szt.,
--,-- zł
tabl. o przedł. uwalnianiu 100 mg 10 szt.,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
Brak słów najważniejszych.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Tramundin
TramaHEXAL
TramaHEXAL 100 ID
TramaHEXAL 150 ID
Tramadol
Tramcod
Tramadol
Tramadol
Tramadol
Poltram Retard
Poltram
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Leczenie bólu o średnim i sporym nasileniu.
Działanie
Opioidowy lek przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym. Jest pochodną cykloheksanolu o działaniu agonistycznym w relacji do receptorów opioidowych mi, delta i kappa, ze szczególnym powinowactwem do receptora mi. Dodatkowo tramadol hamuje neuronalny wychwyt noradrenaliny i ułatwia uwalnianie serotoniny. Ma także właściwości przeciwkaszlowe. W odróżnieniu do morfiny, tramadol służący w rekomendowanych dawkach nie hamuje czynności układu oddechowego, wywiera znaczącego wpływu na układ krążenia i nieznacznie zwalnia perystaltykę jelit bez wywoływania zaparć. Czas działania wynosi 4-8 h dla tabletek musujących i roztworu i 8-12 h dla tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Siła działania tramadolu jest określana jako 1/10 do 1/6 siły działania morfiny. Po podaniu doustnym tramadol wchłania się błyskawicznie i prawie kompletnie (ok. 90%). Biodostępność wynosi 68-70% (niezależnie od posiłków). Efektowi pierwszego przejścia poprzez wątrobę ulega 30% dawki po podaniu doustnym. Istnieje niewielka różnica w momencie półtrwania dla preparatów doustnych w formie stałej (0,4 +/- 0,2 h) i płynnej (0,3 +/- 0,2 h). W ok. 20% wiąże się z białkami osocza. Przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego, poprzez barierę łożyska i do mleka matki. Po podaniu doustnie 100 mg (w formie płynnej) Cmax osiąga po 1,2 h; po podaniu w formie stałej Cmax osiąga po 2 h. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu (ID) składają się z 2 warstw: białej - zawierającej błyskawicznie uwalnianą dawkę inicjującą (8,33% dawki całkowitej) i zielonej - zawierającej 91,67% dawki całkowitej - uwalnianej bez pośpiechu: po 8 h od przyjęcia doustnego uwolnione zostaje 80-90% substancji czynnej. Lek jest metabolizowany w wątrobie na drodze N- i O-demetylacji, pochodne O-demetylowe sprzęgane są z kwasem glukuronowym. Jedynie O-demetylotramadol jest aktywny farmakologicznie. Tramadol i jego metabolity wydalane są prawie kompletnie z moczem. T0,5 wynosi 5-7 h; u pacjentów ponad 75 r.ż. jest nieznacznie wydłużony. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek albo wątroby moment półtrwania może ulec nieznacznemu wydłużeniu.
Działania niepożądane
Bardzo częste (>10%): nudności i zawroty głowy. Częste (1-10%): wymioty, zaparcia, nadmierne pocenie, suchość błony śluzowej j. ustnej, ból głowy, trudności z koncentracją. Nieczęste (0,1-1,0%): zaburzenia rytmu serca (tachykardia), hipotonia ortostatyczna, omdlenia (w szczególności po wysiłku fizycznym, u pacjentów osłabionych), uczucie ucisku w żołądku, bóle brzucha, wzdęcia, odbijanie, skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, świąd). Rzadkie (0,01-0,1%): osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia łaknienia, niewyraźne widzenie, reakcje alergiczne (duszność, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy), zaburzenia w oddawaniu moczu, zaburzenia nastroju (podniecenie, dysforia), zmiany aktywności fizycznej (osłabienie), zaburzenia poznawcze (postrzegania). Bardzo rzadkie (<0,01%): napady drgawkowe (szczególnie po podaniu sporych dawek albo po jednoczesnym podaniu z lekami obniżającymi próg drgawkowy). Sporadycznie notowano przypadki podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi, bradykardii i wstrząsu anafilaktycznego. W pojedynczych sytuacjach zaobserwowano powiększenie aktywności enzymów wątrobowych. W razie powiększenia dawki dobowej ponad zalecanej (> 400 mg) albo w połączeniu z lekami hamującymi o.u.n. może dojść do zahamowania ośrodka oddechowego. Lek może spowodować uzależnienie, szczególnie u pacjentów z tendencją do nadużywania leków. W trakcie długotrwałego stosowania może rozwinąć się tolerancja, zależność psychiczna albo fizyczna. Istnieje tolerancja krzyżowa w relacji do innych opioidów. Po nagłym odstawieniu mogą wystąpić symptomy podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na tramadol albo pozostałe składniki preparatu. Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi albo psychotropowymi. Leczenie uzależnienia od opioidów. Ciężka niewydolność wątroby albo nerek. Jednoczesne leczenie albo mniej niż 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami MAO. Leku w formie roztworu nie stosować u dzieci do ukończenia 1 r.ż.; w formie tabletek musujących i tabletek o przedłużonym uwalnianiu - u dzieci poniżej 14 r.ż.
Interakcje
Wykorzystywanie tramadolu równocześnie z inhibitorami MAO i w momencie 14 dni po ich odstawieniu jest przeciwwskazane (sposobność wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń czynności układu oddechowego i nerwowego). Jednoczesne podawanie z lekami działającymi hamująco na o.u.n. (na przykład anksjolityki, leki nasenne, przeciwbólowe) albo alkoholem może nasilać symptomy nadmiernej sedacji albo depresji oddechu. W pojedynczych sytuacjach łączenia tramadolu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, neuroleptykami opisano wystąpienie drgawek pochodzenia ośrodkowego. Karbamizepina może osłabiać i skracać działanie tramadolu. Nie stosować z opioidami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym do receptora opioidowego. Nie stwierdzono interakcji z cymetydyną. Substancje hamujące izoenzym CYP3A4 (ketokonazol, erytromycyna) mogą spowalniać metabolizm tramadolu. Ostrożnie stosować z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi przez wzgląd na ryzykiem nasilonego działania przeciwzakrzepowego.
Dawkowanie
Tabletki musujące: dorośli i młodzież (>14 r.ż.): dawka pojedyncza wynosi 50 mg (=1 tabl.); jeżeli dawka okaże się niewystarczająca można przyjąć drugą tabl. po 30-60 min.; w razie silnego bólu można podać w jednorazowej dawce 2 tabl. musujące. Dawki 50-100 mg można powtarzać co 4-6 h. Działanie preparatu utrzymuje się 4-8 h. Nie zaleca się przekraczania dawki 400 mg/dobę, jednak w bólu pooperacyjnym albo nowotworowym może zaistnieć konieczność podania większych dawek. Tabletkę należy rozpuścić w ok. 1 szklanki wody; można przyjmować niezależnie od posiłków.Roztwór doustny (1 kropla zawiera ok. 2,5 mg chlorowodorku tramadolu; 1 ml=40 kropli). Dorośli i młodzież (>12 r.ż.): dawka pojedyncza wynosi 20 kropli = 50 mg tramadolu; jeżeli dawka okaże się niewystarczająca po 30-60 min można przyjąć następne 20 kropli.; w razie silnego bólu można podać jednokrotnie 40 kropli (100 mg). Dawki 50-100 mg można powtarzać co 4-6 h. Działanie preparatu utrzymuje się 4-8 h. Nie zaleca się przekraczania dawki 400 mg/dobę, jednak w bólu pooperacyjnym albo nowotworowym może zaistnieć konieczność podania większych dawek. Dzieci 2-12 r.ż.: dawka pojedyncza wynosi 1-2 mg./kg m.c. Krople podawać z odpowiednią ilością płynu albo na cukrze; można przyjmować niezależnie od posiłków.Tabletki o przedłużonym uwalnianiu: dawka pojedyncza wynosi 100 mg ID co 12 h (jest to 200 mg/dobę). W razie niewystarczającego działania dawkę można zwiększyć, stosując tabletki 150 mg ID albo 200 mg ID. Działanie preparatu utrzymuje się 8-12 h. Nie zaleca się przekraczania dawki 400 mg/dobę, jednak w bólu pooperacyjnym albo nowotworowym może zaistnieć konieczność podania większych dawek. Tabletki przyjmować rano i wieczorem, nie rozgryzać, nie dzielić, połykać w całości; można przyjmować niezależnie od posiłków.U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby albo nerek leczenie doraźne (dawka pojedyncza albo kilka dawek) nie wymaga zmiany dawkowania; w razie podawania preparatu poprzez długi czas u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby albo nerek i u pacjentów w podeszłym wieku należy wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Powyższe dawki należy traktować jako orientacyjne: każdorazowo należy dążyć do określenia indywidualnego zapotrzebowania i określenia najmniejszej dawki skutecznej.
Ciąża i karmienie piersią
Tramadol przenika poprzez łożysko i do mleka matki (w mleku osiąga ok. 0,1% stężenia osoczowego). W ciąży może być służący jedynie w sytuacjach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Podanie leku pacjentce w ciąży powinno być ograniczone do jednej dawki. Podany przed albo w okresie porodu nie wpływa na kurczliwość macicy, może spowodować przemijającą depresję oddechu u noworodka. W momencie karmienia piersią nie stosować długotrwale - podanie pojedynczej dawki leku nie stwarza konieczności przerwania karmień. Tabletek o przedłużonym uwalnianiu, z racji na sporą zawartość substancji czynnej nie zaleca się stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.
Uwagi
Stosować z wyjątkową ostrożnością u pacjentów po urazie głowy, z zaburzeniami świadomości o nieustalonej przyczynie, we wstrząsie, u pacjentów z zaburzeniami oddychania, ze powiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym - szczególnie gdy nie ma możliwości wykorzystania oddechu wspomaganego. U pacjentów z tendencją do nadużywania leków albo występowania uzależnień, leczenie powinno być krótkotrwałe i precyzyjnie kontrolowane poprzez lekarza. U pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie i osób podatnych na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego stosować jedynie w bezwzględnej konieczności pod wnikliwą obserwacją.
Podobne leki
Tramundin
TramaHEXAL
TramaHEXAL 100 ID
TramaHEXAL 150 ID
Tramadol
Tramcod

Informacje TramaHEXAL 200 ID znaczenie w Słownik leków T .

Dodaj opinię o TramaHEXAL 200 ID, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o TramaHEXAL 200 ID, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.