Diagnoza internetowa lekarza. Wykrywanie i rozpoznawanie choroby w Internecie. Porady przez sieć.