Leczenie Ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie (promienie X) w czasie ciąży, czy można wykonać.

Czy pomocne?

100% pozytywne
2 głosy

Ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie (promienie X) w czasie ciąży, czy można wykonać zdjęcie RTG??

Definicja z ang. Exposure to X-rays (X-rays) during pregnancy, or you can perform X-ray?, z niem. Exposition gegenüber Röntgenstrahlen (Röntgenstrahlen) während der Schwangerschaft, oder Sie können Röntgendurchführen?.

Co to znaczy:

Wpływ promieniowania rentgenowskiego na płód jest przedmiotem wielu badań naukowych. Aktualnie w dalszym ciągu dominuje obawa przed działaniem teratogennym promieni X na płód, dlatego odradza się wykonywania nawet koniecznych prześwietleń zębów.

Zasadniczo dawka jaka przenika do płodu w czasie wykonywania pojedynczego zdjęcia nowoczesnymi radiografami wynosi 0,01mrad i jest ona kompletnie bezpieczna. Również ta w starszych aparatach nie stanowi zagrożenia dla płodu, gdyż przyjmuje się, iż dawki mniejsze niż 5rad nie wpływają na przyrost ryzyka wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych u płodu.

Na podstawie badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Anglii u ponad 7 tys. kobiet, opublikowanych w 2007 roku nie wykazano niekorzystnego wpływu pojedynczych zdjęć rentgenowskich na ciążę, w tym wzrostu częstości wrodzonych wad rozwojowych, porodów przedwczesnych i urodzeń noworodków z małą masą ciała.

Inne badania jednak opublikowane w 2004 roku (Hujoel) wykazały związek pomiędzy stosowaniem radiografii stomatologicznej a niską masą urodzeniową. Dlatego także diagnostykę radiologiczną w tym czasie należy ograniczyć do minimum i wykonywać w wybranych sytuacjach, w przypadku konieczności, zachowując przy tym wszelakie środki ostrożności (na przykład osłona ciała ciężarnej fartuchem zawierającym ołów)

Pomoc w przypadkach: zdjecie rtg, ciaża, naświetlanie rtg w czasie ciąży

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 1

    będąc w ciąży w 3 tyg miałam wykonaną tomografię komputerową głowy . Jakie jest ryzyko wystapienia wad genetycznych u dziecka?