Leczenie Jak wypełnić receptę przyczyny. Co znaczy Jak zatem należy ją poprawnie wypełnić? krok 1.

Czy pomocne?

100% pozytywne
2 głosy

Jak wypełnić receptę?

Definicja z ang. How to fill a prescription, z niem. Wie ein Rezept zu füllen.

Co to znaczy: Źle wypełniona recepta może utrudniać albo nawet uniemożliwiać jej realizację. Jak zatem należy ją poprawnie wypełnić?
krok 1
Wymogi ogólne
Recepta musi mieć wymiary: szerokość 98-103 mm i długość 203-211 mm. Wszystkie dane muszą być uzupełnione czytelnie zaś pieczątki w całości odciśnięte. Recepta musi być czytelna dla pacjenta. Nie należy umieszczać na recepcie reklam ani informacji niezwiązanych z przeznaczeniem recepty.
krok 2
Pole "recepta"
Wpisać numer recepty.
krok 3
Pole "Świadczeniodawca"
W tym polu powinny się znaleźć czytelne dane wystawiającego receptę (pieczątka albo nadruk). Wśród danych powinny się znajdować:
- Nazwa, siedziba - adres, telefon, REGON
- Imię, nazwisko, adres, telefon
Pieczątka musi być odciśnięta wyraźnie i w całości.
krok 4
Pole „Pacjent”
W tym polu musi się znaleźć imię, nazwisko, adres zamieszkania (miasto, ulice, numer domu i lokalu jeżeli przydzielony) i obowiązkowo PESEL i wiek, jeżeli pacjent ma poniżej 18 lat. jeżeli pacjentem jest dziecko poniżej 1 roku życia wówczas należy wpisać PESEL jednego z rodziców, jeżeli to jest cudzoziemiec wówczas numer dowodu tożsamości.
krok 5
Pole „RP”
W tym polu musi się pojawić nazwa leku; dawka - jeżeli lek występuje w różnych dawkach; postać "tabl.", "kaps.", "amp."; liczba leku "op"/"lag", sposób dawkowania.
Na jednej recepcie można zapisać maksymalnie 5 leków gotowych, 1 lek recepturowy albo 1 lek psychotropowy.
Dawka każdego z leków nie może być większa niż na 90 dni kuracji.
krok 6
Kod paskowy
By w aptece zostały wydane pacjentowi leki refundowane to recepta musi być opatrzona kodem paskowym.
krok 7
Odpłatność
W okolicy każdego z wypisanych leków należy wpisać odpłatność refundacyjną B, R, 30%, 50 % albo 100%.
krok 8
Data wystawienia
Koniecznie należy wpisać datę wystawienia recepty. W aptece mogą nie wydać pacjentowi leków jeżeli recepta będzie przeterminowana albo nie będzie widniała na niej data wydania.
krok 9
Pole data realizacji "Od dnia"
Można wystawić 3 recepty na 3 następne miesiące leczenia. Wówczas w polu "data realizacji" należy wpisać datę realizacji recepty. jeżeli recepta ma być zrealizowana normalnie wówczas w polu należy wpisać symbol "X".
krok 10
Pole "Dane i podpis lekarza"
W tym polu należy mocno odbić pieczątkę,

by były czytelne: imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu; i własnoręcznie się podpisać.
Wskazówki i ostrzeżenia
Na kodzie kreskowym recepty nie należy nic pisać ani odbijać pieczątek.Recepta powinna być uzupełniona starannym, czytelnym pismem.w razie pomyłki doktor musi skreślić błąd, postawić
w okolicy pieczątką i się podpisać.

Pomoc w przypadkach: wypełnienie recepty bez lekarza, recepta w domu, jak wypełnić receptę bez lekarza

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.