Leczenie Amok seksualny przyczyny. Co znaczy i są gotowe zrobić wszystko, by utrzymać przy sobie.

Czy pomocne?

100% pozytywne
2 głosy

Amok seksualny

Co to znaczy: Osoby znajdujące się w stanie amoku nie zamierzają rezygnować z dążenia do celu i są gotowe zrobić wszystko, by utrzymać przy sobie partnera, umieją walczyć o niego, a to może wiązać się z ingerencją w jego życie rodzinne, z zaborczością. Amok, wyraz pochodzenia malajskiego, znaczy dosłownie "zaangażować się z furią w walce". Jest spotykany w społecznościach Azji Południowo-Wschodniej, głównie u Malajów i bazuje na nagłym stanie pobudzenia, agresywności, zwężeniu pola świadomości. Osoby znajdujące się w stanie amoku mogą być niebezpieczne dla siebie i otoczenia, miotają się i krzyczą, budzą lęk.Stan amoku wyjaśnia się uwarunkowaniami kulturowymi: tłumieniem negatywnych emocji, niezaspokojeniem wysokich aspiracji i ambicji, regularnie jako słowo kultury wstydu.lecz co to ma wspólnego z seksualnością? W społecznościach Azji Południowo-Wschodniej częstym przyczyną frustracji są problemy seksualne, małżeńskie, nieudane pertraktacje z ewentualnymi teściami, zazdrość, poczucie odrzucenia w roli męskiej. Tłumione emocje kumulują się za maską pozornego opanowania, konieczności zachowania twarzy, aż osiągają pkt. kulminacyjny i dochodzi do wybuchu. Następstwem tego może być samouszkodzenie, zabójstwo - nawet przypadkowych osób. Zdarza się również, iż taki stan kończy się głębokim snem i niepamięcią zdarzenia.Psychiatrzy i seksuolodzy pracujący w tym regionie Azji opisali sporo przypadków amoku. Jest on traktowany poprzez specjalistów jako zaburzenie psychiczne i znalazł się w międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych. W zależności od rejonu (Malezja, Indonezja, Chiny) ma różne nazwy: amok, dhat, dhatu, shen kui.W naszym kręgu kulturowym amok seksualny znaczy nagły wybuch bardzo silnej namiętności do jakiejś osoby, połączony z nieznanymi uprzednio odczuciami i formami ekspresji erotycznej. Co ciekawe, zdarza się on ludziom, którzy dotąd uchodzili za opanowanych, spokojnych, mających nader ustabilizowane życie osobiste. Pojawia się zwykle przez wzgląd na fascynacją jakąś osobą. Najpierw rozpoczyna się odczuwać bardzo mocne pożądanie, poczucie owładnięcia uczuciami. Nie można spać. Dąży się do bycia z tą osobą za wszelaką cenę, do oddania się jej. Jeżeli dojdzie do seksualnego kontaktu, doznania są o sporo bardziej intensywne. Ze zdziwieniem odkrywa się w sobie zupełnie nową osobowość, inną pobudliwość. zwykle odnosi się wrażenie, iż stan namiętności określany jako amok seksualny spadł nieoczekiwanie. Człowiek staje się wobec niego bezbronny. Doświadczenie czegoś takiego albo bycie świadkiem takiej metamorfozy może nasuwać wątpliwości co do szans wierności, osobistego wpływu na trwałość związków, umiejętności sterowania swoim życiem emocjonalnym.Czy rzeczywiście zagrożenie jest realne? Otóż zdarza się, iż w sposób nagły rodzi się intensywne pożądanie danej osoby. Taki stan jest odbierany jako zaskakujący, a równocześnie tak mocny, iż burzy dotychczasowy spokój, stabilizację. Najczęściej jednak jest on tylko z pozoru zaskakujący. Posłużę się odpowiednikiem. Jeśli jakaś osoba związała się z partnerem, który nie jest w jej typie, a przy wyborze kierowała się jedynie chęcią zawarcia małżeństwa, to poczucie monotonii i rozczarowania w takim związku etapowo narasta i przygnębia, ma się poczucie przegranego życia. Jeśli wówczas spotka się osobę, która jest uosobieniem marzeń, tęsknot, obrazem idealnego partnera, fascynacja taką osobą jest wręcz naturalna i zrozumiała. regularnie u podłoża takiego szału miłosnego leży tęsknota za ubarwieniem swego życia, przełamaniem znudzenia. Spotkany partner trafia zwyczajnie w oczekiwania psychiczne, nie mniej jednak ma on w sobie na ogół cechy krańcowo odmienne od dotychczasowego partnera, wnosi nowe atrakcje.Inną powodem stworzenia amoku seksualnego jest lęk przed upływem czasu, stratą atrakcyjności, starzeniem się. Nowy, ekscytujący związek oddala te zagrożenia i staje się źródłem potwierdzenia własnej atrakcyjności. Im większe rozczarowanie życiem, poczucie lęku przed upływem czasu - tym silniejszy staje się stan amoku seksualnego i fascynacji drugą osobą.Osoba, która stała się przedmiotem takiego amoku, może czuć się wyróżniona i dowartościowana. Nareszcie nie każdemu zdarza się przeżyć tak dalece intensywne zainteresowanie ze strony innej osoby, wzbudzenie pożądania i bycie adorowanym. Bywa, iż intensywność uczuć i reakcji seksualnej partnera stwarza pewne zaskoczenie i niepokój, przerasta nawet dotychczasowe doświadczenia. Nie wiadomo, jak to traktować i czym to może się skończyć. Jeśli ma to być przejściowym romansem, to znaczy niezwykłą przygodę, którą się będzie długo pamiętać. Jeśli z kolei znajdujący się w stanie amoku partner jest gotów na rewolucyjne zmiany we własnym życiu i dąży do powstania stałego związku, to adorowana osoba może mieć wątpliwości co do losów takiego związku, trwałości, intensywnych uczuć i namiętności. Nie każdemu także odpowiada zmiana własnego dotychczasowego życia.I tu pojawiają się problemy Osoba w stanie amoku nie zamierza łatwo poddać się, wycofać mimo braku odpowiedzi. Potrzeba zdobycia jest tak silna, iż przestają istnieć żadne granice i przeszkody. Wszystkie chwyty i strategie stają się możliwe. Jedna z pacjentek wyznała mi wprost: "i tak on będzie mój". Taki determinizm wiąże się z gwałtownością poczynań i z niezwykłą energią, pomysłowością. Życie w stanie amoku przesłania wszystko. Staje się sensem życia aż do osiągnięcia celu. Niekiedy cel bywa osiągnięty, a w razie niemożności jego realizacji - wymienia się radykalnie postawa: miłość i namiętność przeobrażają się w złość i nienawiść, w zachowanie destrukcyjne. Spotykałem się nawet z próbami zamachów samobójczych, których celem było "ukaranie" drugiej osoby
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.