Leczenie Ile miejsca na seks? przyczyny. Co znaczy zagrożenia, irytacji. Zakres tej osobnej.

Czy pomocne?

100% pozytywne
2 głosy

Ile miejsca na seks?

Co to znaczy: Przekraczanie przestrzeni wokół Ja poprzez innych prowadzi do stanu napięcia, zagrożenia, irytacji. Zakres tej osobnej przestrzeni zależy od kilku czynników, na przykład uwarunkowań kulturowych (jest ona mniejsza u Arabów, w Ameryce Łacińskiej, a większa wśród białej społeczności USA), typu osobowości (większa u osób z mocnym Ja i skłonnych do dominacji), typu stosunku (mniejsza wobec bliskich).Małe mieszkaniePartnerzy o silnej osobowości, dużej potrzebie niezależności, mieszkający w małym pomieszczeniu, mogą odczuwać częste stany napięcia i irytacji, gdyż druga osoba, chociaż bardzo bliska, stale narusza ich przestrzeń osobistą. Sporo konfliktów jest następstwem takich sytuacji i partnerzy szukają wolności dla siebie. Stosunki pomiędzy partnerami ulegają poprawie, kiedy taka para przenosi się do większego mieszkania.Mieszkanie z teściami Stłoczenie kilku osób o silnej indywidualności może prowokować sytuacje konfliktowe. To jest jedna z częściej spotykanych u nas przyczyn zaburzenia stosunku partnerskich. Może się to zmienić po wyprowadzeniu się od teściów młodej pary.Urodzenie się dziecka Konflikty pomiędzy partnerami pojawiające się po przyjściu na świat dziecka są najczęściej postrzegane jako następstwo zmęczenia, obciążenia obowiązkami, rozczarowaniem postawą partnera, niedostatecznym jego współudziałem w opiece nad dzieckiem.w czasie gdy nie docenia się faktu pomniejszenia przestrzeni, co ma spore znaczenie w razie małego mieszkania. Okazuje się, iż w niejednym związku przypadek ulega poprawie, kiedy dziecko ma własny pokój.Zbyt spora przestrzeń Bywają sytuacje odwrotne od wyżej przedstawionych. Niektóre osoby mają potrzebę małej przestrzeni wokół własnego Ja. Dobrze się czują w bliskości partnera. Paradoksalnie zatem poprawa warunków mieszkaniowych może pogarszać stosunki pomiędzy partnerami, pojawia się gdyż poczucie nadmiernego dystansu i izolacji, a nawet rosnącego zobojętnienia uczuciowego czy zainteresowania seksem. Niejedna para miała niezłą więź uczuciową i udane życie seksualne, kiedy mieszkała w małym pomieszczeniu, kątem u teściów.wymienia się przestrzeń W niejednym związku istnieje przypadek, kiedy jedno z partnerów chce regularnie przebywać w bliskości drugiej osoby, wspólnie oglądać TV, przytulać się. Z kolei druga osoba ujawnia potrzebę dystansu, odsuwa się .w czasie wspólnego oglądania TV, nie lubi zasypiania w objęciach. Tego typu zachowania bywają interpretowane jako słowo braku uczuć, potrzeby bliskości, dążenia do nadmiernej niezależności. .. .w czasie gdy powód może być bardziej prozaiczna - zwyczajnie partnerzy różnią się zakresem potrzebnej przestrzeni własnego Ja. Zbyt częste wkraczanie w przestrzeń partnera prowokuje reakcje obronne, zwiększanie dystansu.Dystans w życiu intymnym Sceny erotyczne w filmach najczęściej powtarzają ten sam stereotyp: zakochani są spleceni ze sobą, kochają się w pozycjach umożliwiających im obejmowanie się, pełne zjednoczenie, zapewniające bliskość i dotyk całego ciała. To jest tylko jeden z możliwych wariantów. Niektóre osoby nawet w życiu intymnym potrzebują przestrzeni, na przykład wybierają odpowiednie pozycje, nie lubią ścisłego połączenia, chcąc zachować niezakłócony kontakt wzrokowy. Może to być również błędnie interpretowane - jako słowo zbyt małej więzi uczuciowej.Wprawdzie w przypadkach intymnych częściej kobiety pragną ścisłego zespolenia ciał z racji na większą potrzebę bodźców dotykowych, to jednak i wśród nich obserwuje się przypadki potrzeby większego dystansu, na przykład poprzez wybór pozycji jeźdźca, a również innych, z większym dystansem czy bez kontaktu wzrokowego. Zdarza się, iż odmienne potrzeby partnerów w dziedzinie przestrzeni intymnej mogą prowokować pewne napięcie i nieporozumienia.Zmiana przestrzeni stosunkowo trwania związku Może wynikać z różnych przyczyn, na przykład stosunku uczuciowej, zainteresowania seksem, osobą partnera, zmiany ról w stosunkach partnerskich, ewolucji osobowości. Istnieje pewien znany fenomen w bardzo udanych związkach: stosunkowo upływu czasu partnerzy upodabniają się do siebie ( słowo twarzy, mimika), potrzeba dystansu zanika tak dalece, iż najlepiej się czują w bezpośredniej bliskości. Natomiast w związkach z narastającymi konfliktami, żyjącymi z racji na dobro dzieci, pojawia się potrzeba powiększenia dystansu przestrzennego.Obserwując przestrzeń pomiędzy partnerami, można sporo się dowiedzieć o stosunkach partnerskich. W terapii małżeńskiej są służące specjalne testy oceniające dystans przestrzenny pomiędzy partnerami
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.