Leczenie Neurotyczne maski seksu przyczyny. Co znaczy życia. Nieco odmiennie jest on postrzegany.

Czy pomocne?

100% pozytywne
2 głosy

Neurotyczne maski seksu

Co to znaczy: W udanym związku seks jest jednym z obiektów poczucia szczęścia i zadowolenia z życia. Nieco odmiennie jest on postrzegany, jeżeli u jednego albo obu partnerów dominują cechy neurotyczne.W związkach neurotycznych seks staje się słowem neurotycznej postawy wobec Ja i innych. Zwykle jest również nieuświadomioną maską kryjącą różne potrzeby i motywy. Istnieje kilka charakterystycznych zachowań neurotycznych ujawniających się w tej intymnej dziedzinie naszego życia. Egocentryzm Bazuje na wysokich oczekiwaniach wobec drugiej osoby, poczuciu bycia uprawnionym do specjalnego traktowania. Nastawienie na Ja utrudnia albo wręcz uniemożliwia wczuwanie się w potrzeby partnera. To do niego należy odczytywanie pragnień, nastroju, oczekiwań i zaspokajanie seksualnych potrzeb. Doznania seksualne są przeżywane w granicach własnego Ja. Sprzeczności Dotyczą wielu sfer wiążących się z seksualnością i z postawami wobec stosunku partnerskich. Przykładowe sprzeczne zachowania obejmują: potrzebę bycia perfekcyjnym kochankiem, a równocześnie niezadowolenie z siebie, potrzebę bycia seksualnie zaspokojonym i stałe poczucie nienasycenia, idealizowanie siebie w roli kochanka i ujawnianie kompleksów małej wartości, potrzebę przeżywania radosnego seksu i samoudręczanie się na skutek braku radości, potrzebę bycia niezależnym, wolnym i uzależnienie się wobec partnera, poczucie wyższości i poczucie niższości, dążenie do seksualnego sukcesu i lęk przed sukcesem, świadomość osiągania sukcesu, powodzenia i niezdolności cieszenia się z tego, potrzebę "zatopienia się" w seksie i postawę widza w czasie kontaktów seksualnych, odczuwanie równocześnie miłości i wrogości do osoby partnera. Przy tak wielu sprzecznościach nie dziwią częste pomyłki w wyborze osoby partnera. Jedną z nich jest idealizowanie partnera, postrzeganie go poprzez "różowe okulary", a później ujawnianie rozczarowania i niezadowolenia, kreowanie siebie na "ofiarę", a partnera na "prześladowcę", uzależnienie się od niego, a później usiłowanie uzależnienia go od siebie. Osoby odczuwające lęk wobec seksu wiążą się z partnerami neutralizującymi ten lęk, a później obwiniają je za prowokowanie lęku. Regularnie wysyłają sprzeczne sygnały wobec drugiej płci. Np. kobieta przedstawia siebie jako słabą, wymagającą opieki i skłonną do uległości. Przyciąga zatem do siebie mocnych i dominujących partnerów. w czasie trwania związku z kolei rozpoczyna walczyć z dominacją partnera, oskarża go o tyranię, a związek nazywa toksycznym. Natomiast z pozoru dominująca i silna osoba przyciąga do siebie słabych i uległych psychicznie partnerów, a później rozpoczyna ujawniać rozczarowanie, krytykuje ich i odrzuca. Rezygnacja z seksu Zdarza się, iż seks jest traktowany nieufnie, budzi opory i lęk przed uzależnieniem się od partnera. rozpoczyna pojawiać się potrzeba wolności i niezależności. W takiej sytuacji może dojść do rozpadu związku, ucieczki od partnera, rezygnacji z więzi seksualnej, a nawet zaniechania współżycia seksualnego ( poprzez pewien czas). Neurotyczni kochankowie Wśród osób o cechach neurotycznych częste jest ujawnianie pewnych typowych zachowań: typ narcystyczny - jest zadowolony z siebie, podkreśla sukcesy w tej sferze życia, domaga się hołdów i podziwu; typ ekspansywny - przecenia siebie, szuka idealnego kochanka, mnoży seksualne doświadczenia, eksperymentuje, nie licząc się z przedmiotami swych eksperymentów; typ perfekcjonisty - dąży do bycia idealnym kochankiem i tego samego oczekuje od drugiej osoby. Seks jest zadaniem do wykonania, a nie przyjemnością; typ zahamowany - pełen kompleksów, niezadowolony z siebie, zablokowany w reakcjach seksualnych, niezdolny do radosnego przeżywania seksu, spięty w czasie współżycia, regularnie ujawniający różne zaburzenia seksualne (na przykład pochwicę, dyspareunię, anorgazmię, impotencję, trudności z wytryskiem). Pozaseksualne znaczenie seksu Pomimo wielu sprzeczności seks ma spore znaczenie u neurotycznych partnerów. Najczęściej wiąże się z zachowaniami seksualnymi, których celem jest eliminacja niepokoju i napięcia psychicznego. odmiennie mówiąc, seks jest "lekiem uspokajającym", źródłem relaksu. Może przybrać charakter czynności przymusowej, natrętnej. Inne pozaseksualne znaczenie seksu to zaspokajanie poczucia dumy, zadowolenia z siebie, przekonania o byciu kimś niezastąpionym i wyjątkowym dla partnera.Pozaseksualne znaczenie seksu może również bazować na manipulowaniu osobą partnera ((na przykład w celu uzyskania gratyfikacji, dóbr, zgody na coś. Rzecz w tym, iż mało to wymaga wysiłku i aktorstwa. Granie zainteresowania seksem i satysfakcji z seksu jest dość łatwe do wykonania, szczególnie ( poprzez kobietę. Może ona udać przeżywanie orgazmu, a w razie osobowości histerycznej bywa to nawet nader wiarygodne i barwnie oddane
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.