Do czego jest Allertec WZF lekarstwo? Jak działa: leku: Substancje czynne: dichlorowodorek.

Czy pomocne?

Lek Allertec Wzf

Lekarstwo ALLERTEC WZF: Allertec® WZF
Producent leku:
Polfa-Warszawa
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
dichlorowodorek cetyryzyny (Cetirizine dihydrochloride)
tabl. powl. 10 mg 7 szt.,
--,-- zł
Alergeny,
Przejdź do dolegliwości 'Alergeny'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Alergeny'.
Alergia,
Przejdź do dolegliwości 'Alergia'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Alergia'.
Katar sienny (Alerginczny nieżyt nosa)
Przejdź do dolegliwości 'Katar sienny (Alerginczny nieżyt nosa)'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Katar sienny (Alerginczny nieżyt nosa)'.
alergiczna,
Szukaj leków z wyrazem 'alergiczna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'alergiczna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'alergiczna'.
alergiczne,
Szukaj leków z wyrazem 'alergiczne'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'alergiczne'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'alergiczne'.
alergicznej,
Szukaj leków z wyrazem 'alergicznej'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'alergicznej'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'alergicznej'.
allertec,
Szukaj leków z wyrazem 'allertec'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'allertec'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'allertec'.
antagonista,
Szukaj leków z wyrazem 'antagonista'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'antagonista'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'antagonista'.
błon,
Szukaj leków z wyrazem 'błon'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'błon'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'błon'.
błony,
Szukaj leków z wyrazem 'błony'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'błony'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'błony'.
cetyryzyny,
Szukaj leków z wyrazem 'cetyryzyny'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'cetyryzyny'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'cetyryzyny'.
dichlorowodorek,
Szukaj leków z wyrazem 'dichlorowodorek'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'dichlorowodorek'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'dichlorowodorek'.
fazę,
Szukaj leków z wyrazem 'fazę'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'fazę'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'fazę'.
h1,
Szukaj leków z wyrazem 'h1'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'h1'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'h1'.
hamuje,
Szukaj leków z wyrazem 'hamuje'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'hamuje'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'hamuje'.
histaminowy,
Szukaj leków z wyrazem 'histaminowy'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'histaminowy'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'histaminowy'.
idiopatyczna,
Szukaj leków z wyrazem 'idiopatyczna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'idiopatyczna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'idiopatyczna'.
lek,
Szukaj leków z wyrazem 'lek'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'lek'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'lek'.
nosa,
Szukaj leków z wyrazem 'nosa'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nosa'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nosa'.
pokrzywka,
Szukaj leków z wyrazem 'pokrzywka'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'pokrzywka'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'pokrzywka'.
powlekane,
Szukaj leków z wyrazem 'powlekane'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'powlekane'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'powlekane'.
późną,
Szukaj leków z wyrazem 'późną'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'późną'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'późną'.
przeciwhistaminowy,
Szukaj leków z wyrazem 'przeciwhistaminowy'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'przeciwhistaminowy'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'przeciwhistaminowy'.
przewlekła,
Szukaj leków z wyrazem 'przewlekła'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'przewlekła'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'przewlekła'.
przewlekłe,
Szukaj leków z wyrazem 'przewlekłe'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'przewlekłe'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'przewlekłe'.
reakcja,
Szukaj leków z wyrazem 'reakcja'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'reakcja'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'reakcja'.
reakcji,
Szukaj leków z wyrazem 'reakcji'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'reakcji'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'reakcji'.
receptor,
Szukaj leków z wyrazem 'receptor'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'receptor'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'receptor'.
selektywny,
Szukaj leków z wyrazem 'selektywny'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'selektywny'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'selektywny'.
sezonowe,
Szukaj leków z wyrazem 'sezonowe'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'sezonowe'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'sezonowe'.
spojówek,
Szukaj leków z wyrazem 'spojówek'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'spojówek'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'spojówek'.
śluzowe,
Szukaj leków z wyrazem 'śluzowe'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'śluzowe'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'śluzowe'.
śluzowych,
Szukaj leków z wyrazem 'śluzowych'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'śluzowych'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'śluzowych'.
tabletki,
Szukaj leków z wyrazem 'tabletki'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'tabletki'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'tabletki'.
inicjalną,
Szukaj leków z wyrazem 'inicjalną'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'inicjalną'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'inicjalną'.
wzf,
Szukaj leków z wyrazem 'wzf'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'wzf'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'wzf'.
zapalenie
Szukaj leków z wyrazem 'zapalenie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'zapalenie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'zapalenie'.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Zyrtec® UCB
Zyrtec
Allertec
Acer
Ceratio
Alermed
Alerzina
Zyx
Virlix
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Przewlekłe i sezonowe alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa, alergiczne zapalenie spojówek, przewlekła pokrzywka idiopatyczna.
Działanie
Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista receptora histaminowego H1. Nie wykazuje powinowactwa do receptora cholinergicznego i serotoninowego. Wywiera mocne i długookresowe działanie. Hamuje inicjalną fazę reakcji alergicznej (zależną od histaminy), a również fazę późną, bo minimalizuje migrację komórek reakcji zapalnej (między innymi granulocytów kwasochłonnych) i uwalnianie mediatorów odczynu zapalnego. Cetirizyna dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, osiągając max. stężenie we krwi po 30-60 min. Wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza. T0,5 we krwi wynosi 11 h (u dzieci - 6 h). Jest wydalana raczej z moczem w formie nie zmienionej.
Działania niepożądane
Sporadycznie ból i zawroty głowy, senność, uspokojenie, uczucie zmęczenia, suchość błony śluzowej j. ustnej i gardła, kaszel, reakcje nadwrażliwości. Czasami, jako symptom nadwrażliwości mogą wystąpić: odczyny skórne i obrzęk naczynioruchowy, rzadko zaburzenia testów czynnościowych wątroby (zmiany ustępują samoistnie po odstawieniu leku). U dzieci może wystąpić reakcja paradkosalna w formie nadmiernego pobudzenia.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na cetirizynę albo hydroksyzynę, moment karmienia piersią. W ciąży stosować jedynie w razie zdecydowanej konieczności. Ostrożnie stosować w niewydolności nerek i wątroby i w zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej (w szczególności w hipokaliemii).
Interakcje
Z lekami nasennymi, uspokajającymi, cholinolitycznymi i sporą ilością alkoholu (stężenie we krwi ponad 0,8 promila) może się nasilać działanie depresyjne na o.u.n. W trakcie jednoczesnego podawania teofiliny (400 mg raz na dobę) i cetirizyny stwierdzono niewielkie (16%) pomniejszenie klirensu cetirizyny.
Nie obserwowano oddziaływania (interakcji) cetyryzyny z innymi lekami, takimi jak pseudoefedryna, cymetydyna, ketokonazol, erytromycyna, azytromycyna, diazepam. Równoczesne wykorzystywanie cetyryzyny i rytonawiru (lek służący w zakaŜeniu wirusem HIV) w dawkach wielokrotnych nasila działanie cetyryzyny.
Należy zachować ostrożność w trakcie równoczesnego przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych, blokujących kanał wapniowy, niektórych leków przeciwarytmicznych, a również u chorych z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej ( w szczególności z hipokaliemią).
Wykorzystywanie cetyryzyny równocześnie z lekami o działaniu ototoksycznym na przykład gentamicyną może maskować symptomy ototoksyczności takie jak: szum w uszach, zawroty głowy. Lek należy odstawić na kilka dni przed planowanym wykonaniem testów skórnych. Pokarm minimalizuje prędkość wchłaniania leku, nie minimalizuje zaś stopnia jego wchłaniania.
Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci ponad 12 r.ż. 10 mg raz na dzień. Dzieci 6-12 r.ż. (w zależności od masy ciała): m.c. <30 kg - 5 mg raz na dzień; m.c. >30 kg - 10 mg raz na dzień. W niewydolności nerek i wątroby leczenie zaczyna się od dawki 5 mg raz na dzień.
Ciąża i karmienie piersią
Lek może być służący w ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku w momencie karmienia piersią (cetyryzyna przenika do mleka matki).
Uwagi
Leku Allertec WZF nie należy stosować w razie nadwrażliwości na składniki leku, hydroksyzynę albo pochodne piperazyny i krańcowej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniŜej 10 ml/min). Należy poinformować lekarza, gdy zażywamy leki uspokajające, nasenne, cholinolityczne. Cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne u pacjentów z nadwrażliwością (atopią) poddawanych prowokacji alergenem. Ok. 2/3 dawki jest wydalane w niezmienionej postaci wspólnie z moczem.
Lek należy odstawić na około 3 dni przed wykonaniem alergicznych testów skórnych. Lek zawiera laktozę; jeśli przedtem potwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Z uwagi na obecność laktazy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp albo zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. W czasie leczenia należy unikać alkoholu, z uwagi na sposobność sumowania się działania na ośrodkowy układ nerwowy.
Wskazane jest zachowanie ostrożności w trakcie równoczesnego przyjmowania leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, na przykład leków uspokajających. Należy zachować ostrożność w trakcie równoczesnego przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych, blokujących kanał wapniowy, niektórych leków przeciwarytmicznych, a również u chorych z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej ( w szczególności z hipokaliemią). Wykorzystywanie cetyryzyny równocześnie z lekami o działaniu ototoksycznym na przykład gentamicyną może maskować symptomy ototoksyczności takie jak: szum w uszach, zawroty głowy. Cetyryzyna moŜe nasilać działanie alkoholu i leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. Pokarm minimalizuje prędkość wchłaniania leku, nie minimalizuje zaś stopnia jego wchłaniania.
Dawkę leku określa doktor w pojedynkę dla każdego pacjenta, w zależności od stopnia niewydolności nerek. U chorych z niewydolnością nerek i wątroby zaleca się zaczynać leczenie od 5 mg (1/2 tabletki na dobę), z uwagi na przedłużenie okresu półtrwania leku. Zazwyczaj służące dawki:· łagodna niewydolność nerek - 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.· umiarkowana niewydolność nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) raz na dobę.· cięŜka niewydolność nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) co drugi dzień.
W razie krańcowej niewydolności nerek wykorzystywanie leku jest przeciwwskazane. W razie pacjentów z umiarkowaną albo ciężką niewydolnością nerek niezbędna jest modyfikacja dawkowania. U pacjentów z niewydolnością wątroby bez zaburzeń czynności nerek modyfikacja dawkowania nie jest niezbędna. U chorych z niewydolnością wątroby i niewydolnością nerek doktor dostosuje dawkowanie. U dzieci w wieku poniżej 6 lat zaleca się wykorzystywanie cetyryzyny w formie leku albo syropu. Nie należy stosować preparatu Allertec WZF u dzieci poniżej 2. roku życia.
Ostrożnie stosowac u pacjentów z padaczką albo ryzykiem wystąpienia drgawek. Nie ma danych wskazujących na konieczność pomniejszenia dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest poprawna. Kreska dzieląca ułatwia dawkowanie u dzieci. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalić w pojedynkę opierając się na klirensu kreatyniny, wieku i masy ciała pacjenta. Tabletki powlekane można dzielić na połowy wzdłuż nacięcia.
Przedawkowanie - po przyjęciu dawki cetyryzyny znacząco większej od wskazanej dawki dobowej obserwowano: dezorientację, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszoną czynność serca, drŜenie, zatrzymanie moczu. W przypadku zażycia większej niŜ rekomendowana dawki leku, naleŜy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Doktor moŜe wykorzystać leczenie objawowe albo podtrzymujące. JeŜeli od momentu zaŜycia leku nie upłynęło więcej niŜ godzina, moŜna rozwaŜyć wykonanie płukania Ŝołądka. Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.
Nie obserwowano oddziaływania (interakcji) cetyryzyny z innymi lekami, takimi jak pseudoefedryna, cymetydyna, ketokonazol, erytromycyna, azytromycyna, diazepam. Równoczesne wykorzystywanie cetyryzyny i rytonawiru (lek służący w zakaŜeniu wirusem HIV) w dawkach wielokrotnych nasila działanie cetyryzyny.
Lek może być służący w ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku w momencie karmienia piersią (cetyryzyna przenika do mleka matki).
Leki przeciwhistaminowe mogą u niektórych pacjentów powodować senność. W razie stosowania leku we wskazanych dawkach nie stwierdzono istotnego wpływu na sprawność psychofizyczną. Zaleca się jednak zachować ostroŜność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn i nie stosować dawek większych niŜ rekomendowane.
Podobne leki
Alerzina
Zyrtec® UCB
Zyrtec
Allertec
Acer
Ceratio

Informacje Allertec WZF znaczenie w Słownik leków A .

Dodaj opinię o Allertec WZF, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Allertec WZF, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.