Leczenie Jak pomóc dziecku z dysleksją przyczyny. Co znaczy równocześnie go do większych starań.

Czy pomocne?

100% pozytywne
2 głosy

Jak pomóc dziecku z dysleksją?

Definicja z ang. How to help your child with dyslexia, z niem. Wie Sie Ihr Kind mit Legasthenie zu helfen.

Co to znaczy: Robota z dzieckiem, które ma dysleksję jest trudna, lecz zmusza ona równocześnie go do większych starań. Jeżeli twoje dziecko stara się walczyć z dysleksją, oto kilka wskazówek jak mu pomóc.
krok 1
Robota z dzieckiem z dysleksją może być ogromnym wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli. Ma ono gdyż nie tylko problemy z czytaniem i pisaniem, lecz także z innymi przedmiotami, gdyż czytanie jest podstawą wszystkiego, co dziecko uczy się w szkole.
krok 2
Dysleksja występuje, gdyż mózg nie przetwarza w normalny sposób formy pisemnej i/albo języka mówionego, co wywołuje zaburzenia i dezorientację. Dysleksja to zaburzenie neurologiczne, które niekoniecznie powiązane jest z niskim IQ i regularnie jest niezrozumiane.
krok 3
Symptomy dysleksji – kilka symbolów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o tym, iż dziecko ma dysleksję:
- Odwrotne pisanie symbolów – dziecko z dysleksją regularnie myli litery „b” i „d”
- Problemy z ortografią
- Problemy z pisaniem, jak również wykonywaniem innych czynności ruchowych
- Trudności z określeniem kierunku z prawej do lewej strony i odwrotnie
- Opóźniony rozwój mowy
- Trudności w wymowie
krok 4
Używaj tablicy ścieranej na sucho. Dziecko z dysleksją regularnie popełnia błędy. Częste poprawki i usunięcie błędów ortograficznych na kartkach z papieru może zniechęcić je do dalszej nauki. Gdy kartka rozpoczyna się przecierać pod wpływem częstych poprawek, dziecko może się poddać i nie podjąć dalszej próby poprawnego napisania wyrazu. Dlatego także nauczyciele regularnie wykorzystują do tego celu tablicę do ścierania na sucho. Używaj do pisania markerów w kilku kolorach, pozwól dziecku wybrać ten, którym chce pisać. Barwy wykorzystaj także do podkreślenia ważniejszych wyrazów.
krok 5


dziecko piszące na piasku

Organizuj pouczające gry i zabawy poza szkołą. Np., jeżeli jesteś z dzieckiem na plaży, poproś go, aby napisało niektóre wyraz na piasku. Ilekroć dziecko zrobi błąd, zmażcie wspólnie napisane wyraz i poproś, aby zaczęło od początku. W ten sam sposób możecie bawić się w piaskownicy. Innymi słowy, wykorzystaj każdą okazję do nauki, staraj się, by była ona zabawą w przeciwieństwie od zajęć w szkole. Dzieci z dysleksją regularnie mają także problem z dłuższym skupieniem uwagi na jednej rzeczy (attention deficit disorder - ADD), staraj się je zaciekawić.
krok 6
jeżeli dziecko zapisze dane wyraz z błędami, podkreśl literki, które są źle napisane. Zamiast zniechęcać dziecko i od razu usuwać źle napisany słowo, wskaż mu, z którymi literkami miał problem i podkreśl je na inny kolor. Teraz powiedz dziecku, by usunął błędy i napisał dane wyraz prawidłowo. Wyjaśnij dziecku jego błędy.
krok 7
Utwórz tablicę z kłopotliwymi słowami. Za każdym razem gdy czytasz dziecku //albo każesz mu czytać dla siebie, zapisuj słowa, z którymi ma problem. Następnie weź kartkę i napisz na niej prawidłowo markerem to wyraz. Powieś je na tablicy ///albo ścianie w pokoju dziecka. Gdy dziecko będzie wpatrywało się w słowa na ścianie, będzie je poznawało i w przyszłości nie będą one stanowiły dla niego problemu.
krok 8
Zasoby słów on-line. Sporo słów możesz znaleźć, zarówno on-line jak i w publikacjach, wykonując proste wyszukiwanie w Google.
krok 9
Zamień niepełnosprawność w zaletę. Zapewnij własne dziecko, iż dysleksja nie ma nic wspólnego z brakiem inteligencji i została ona zdiagnozowana u wielu osób o różnym IQ. Każ dziecku poczytać o sławnych ludziach, którzy zmagali się z dysleksją. Przekonaj go, iż w przyszłości może wyrosnąć na słynnego aktora, wynalazcę, gwiazdę sportu czy nawet prezydenta. Z dysleksją zmagali się gdyż Walt Disney, Tom Cruise, Thomas Edison czy nawet John F. Kennedy.
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.