Objawy PROBIOTYKI W NAPOJACH BIO przyczny. Czym jest stanowiących uzupełniający składnik pożywienia.

Czy pomocne?

Probiotyki w napojach "Bio" leczenie

Definicja PROBIOTYKI W NAPOJACH "BIO": Nazwa probiotyki odnosi się do żywych drobnoustrojów stanowiących uzupełniający składnik pożywienia człowieka i wykazujących korzystny wpływ na stan jego zdrowia.Probiotyki to są specjalnie wyselekcjonowane bakterie kwasu mlekowego i zbliżone do nich bifidobakterie. Specyficzną właściwością bakterii probiotycznych jest ich umiejętność przedostawania się w stanie żywym do jelita grubego, osiedlania się w nim i rozmnażania.Oddziałują one korzystnie na stan zdrowotny przewodu pokarmowego, a z powodu na stan naszego zdrowia.Źródłem bakterii probiotycznych są fermentowane napoje mleczne nowej generacji. "Dzikie" bakterie Bakterie kwasu mlekowego są szeroko rozpowszechnione w środowisku i od niepamiętnych czasów używane były do naturalnego ukwaszania żywności. Można bez przesady powiedzieć, iż bakterie te znajdują się dosłownie wszędzie. Od urodzenia towarzyszą one człowiekowi, zwierzętom i roślinom. Ich wspólną właściwością jest umiejętność fermentacji różnych cukrów, wskutek której powstaje kwas mlekowy i zazwyczaj pewne ilości również innych składników, z których niektóre mają przyjemny orzechowy aromat. W mleku fermentują one laktozę, a więc cukier mlekowy, w materiale roślinnym zaś glukozę albo inne cukry.To właśnie dzięki tym bakteriom możemy ukwasić ogórki i kapustę, a rolnicy otrzymują tak zwany kiszonki do karmienia bydła. Bakterie mlekowe, które przypadkowo dostają się do mleka w czasie dojenia krowy, ukwaszają go w temperaturze pokojowej już po kilkunastu godzinach. "Szlachetne" bakterie W przemysłowej produkcji wyrobów mlecznych, w której wykorzystuje się fermentację mlekową, czyli mlecznych napojów fermentowanych (jogurt, kefir czy zwyczajne mleko fermentowane - "zsiadłe"), twarogów, serów, śmietany i otrzymywanego z niej masła, nie można bazować na przypadkowych ("dzikich") bakteriach kwasu mlekowego znajdujących się w surowym mleku. Przy wyrobie tych wytwórów służące są specjalnie wyselekcjonowane "szlachetne" szczepy tych bakterii. Dodawane są one do uprzednio spasteryzowanego mleka albo śmietanki (pasteryzacja, a więc ogrzewanie mleka albo śmietanki poprzez 15-20 sekund, w temperaturze przynajmniej 72oC ma na celu zniszczenie szkodliwych bakterii). Zakwas stosuje się coraz częściej w formie wysuszonej albo zamrożonej biomasy bakteryjnej.wedle międzynarodowymi i krajowymi ustaleniami zawartymi w odpowiednich normach, każdy z wymienionych przedtem szablonowych fermentowanych napojów mlecznych powinien zawierać charakterystyczne dla niego bakterie kwasu mlekowego, w liczbie przynajmniej 10 mlnów w 1 cm3. Napoje nowej generacji Napoje nowej generacji otrzymuje się zazwyczaj poprzez wprowadzenie do szablonowych napojów fermentowanych bakterii dodatkowych, które wykazują cechy probiotyczne. to są określone szczepy różnych gatunków bakterii z rodzajów Lactobacillusi Bifidobacterium.Zgodnie ze wspomnianymi przedtem ustaleniami liczba bakterii probiotycznych w tak zmodyfikowanych napojach powinna być nie niższa niż 1 mln w 1 cm3. Przy mniejszej liczbie skuteczność ich korzystnego oddziaływania na organizm człowieka jest zwyczajnie słabsza.Dla łatwego odróżnienia napojów szablonowych od napojów zawierających dodatkowe bakterie probiotyczne zaleca się, by te ostatnie miały w nazwie przedrostek "Bio". Tak więc jogurt wytwarzany z dodatkiem bakterii probiotycznych nosi nazwę "Biojogurt", kefir zaś - "Biokefir" (niektórzy producenci stosują samą nazwę "Bio"). Pewnym odstępstwem od tej reguły jest stosowanie nazwy "mleko ukwaszone - acidofilne" w odniesieniu do napoju zawierającego probiotyczny szczep Lactobacillus acidophilus.Skład mikroflory probiotycznej powinien być wyszczególniony na opakowaniach jednostkowych. Pożytki z mikroflory W przewodzie pokarmowym zdrowego człowieka znajduje się wielka liczba bakterii należących do 400-500 różnych gatunków. Kwas solny w żołądku i kwasy żółciowe w jelicie cienkim hamują rozwój bakterii. Nieco lepsze warunki ich rozwoju występują w końcowym odcinku jelita cienkiego, dopiero jednak w jelicie grubym osiągają one wielką liczbę 1 biliona w 1 g treści jelita. Mikroflora jelitowa jest pożyteczna, bierze gdyż udział w trawieniu niektórych składników pokarmowych, a równocześnie wytwarza niektóre witaminy, a szczególnie witaminy K i B12.Doustne podawanie antybiotyków skutkuje zanik albo zaburzenia w składzie mikroflory jelitowej i prowadzić może do niedoboru wspomnianych witamin, dlatego lekarze zalecają pobieranie preparatów witaminowych po dłuższej kuracji antybiotykowej.Inne korzystne efekty powiązane z obecnością mikroflory jelitowej to na przykład udział w metabolizmie kwasów żółciowych i cholesterolu, tworzenie bariery dla bakterii chorobotwórczych, stabilizowanie przepuszczalności śluzówki jelitowej, klasyfikacja proliferacji i różnicowania się komórek nabłonka jelita grubego (kolonocytów), działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze w relacji do bakterii szkodliwych.Warto dodać, iż do czynników prowadzących do zakłócenia równowagi mikroflory jelitowej należą, w okolicy wspomnianej już terapii antybiotykowej, również leczenie radiacyjna, stresy, niewłaściwa dieta i inne. Bakterie LB Główne, z punktu widzenia prozdrowotnego oddziaływania mikroflory jelitowej, są wchodzące w jej skład różne gatunki bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus i z rodzaju Bifidobacterium (można je skrótowo nazwać bakteriami LB). Ich istotną funkcją jest tworzenie prze-ciwwagi dla bakterii szkodliwych albo potencjalnie szkodliwych, stanowiących nieodłączną część mikroflory jelitowej. Należą tu na przykład bakterie ekipy coli albo gnilne.Bakterie LB dostają się do przewodu pokarmowego z otoczenia już w pierwszych dniach życia noworodka. To jest bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności, fermentują one gdyż laktozę zawartą w mleku matki, a wytworzony w ten sposób kwas mlekowy i inne specyficzne składniki hamują rozmnażanie się bakterii szkodliwych. Warto wspomnieć, iż mleko matki zawiera czynniki pobudzające rozwój bifidobakterii znajdujących się w przewodzie pokarmowym niemowlaka.Równie istotne są bakterie LB dla zdrowia osób dorosłych. Wspólnie z innymi bakteriami pokrywają one szczelnie nabłonek jelitowy i dlatego stanowią barierę dla bakterii chorobotwórczych, antygenów pochodzących z diety i innych szkodliwych substancji mogących się znaleźć w jelicie.Przy nasilonym działaniu tych niekorzystnych czynników stabilność wspomnianej bariery zostaje naruszona, w sensie pomniejszenia liczby i aktywności bakterii LB. z powodu naruszona w swoim składzie mikroflora jelitowa może doprowadzić do biegunki, zapalenia śluzówki i zmiany jej przepuszczalności, a również wzrostu poziomu czynników rakotwórczych w treści jelita. Mikroflora a probiotyki Bakterie probiotyczne są praktycznie rzecz biorąc identyczne z bakteriami jelitowymi LB. Spożywanie fermentowanych napojów mlecznych nowej generacji znaczy więc powiększenie w jelicie grubym liczby bakterii typu LB, a tym samym wzmocnienie wspomnianej wyżej ochronnej bariery jelitowej albo przywrócenie jej stabilności między innymi przez: adhezję bakterii probiotycznych, a więc "przylepianie się" do śluzówki i z powodu pomniejszenie szansy adhezji bakterii patogennych, (chorobotwórczych), inaktywację bakterii szkodliwych, w tym również chorobotwórczych, dzięki umiejętności do wytwarzania poprzez bakterie probiotyczne substancji działających hamująco, a nawet zabójczo w relacji do bakterii szkodliwych (kwas mlekowy, nadtlenek wodoru i specyficzne peptydy zwane bakteriocynami). Obniżenie liczby albo aktywności mikroflory szkodliwej znaczy równocześnie pomniejszenie aktywności produkowanych poprzez nią enzymów, z których niektóre, jak się sądzi, wykazują działanie rakotwórcze. Z badań wynika, iż prowadzić to może do pomniejszenia ryzyka wystąpienia raka jelita grubego.Należy zaznaczyć, iż negatywne zmiany w składzie mikroflory jelitowej pogłębiają się wspólnie z wiekiem, co wskazywałoby na celowość spożywania fermentowanych napojów mlecznych nowej generacji szczególnie poprzez osoby starsze.Istnieje tendencja wzbogacania fermentowanych napojów mlecznych pewnymi sacharydami - tak zwany prebiotykami ( na przykład fruktany występujące w cykorii i ich pochodne) stymulującymi rozwój bakterii jelitowych LB. Napoje zawierające zarówno probiotyki, jak i prebiotyki nazwano synbiotykami. Pożytki ze zwykłego jogurtu Bakterie jogurtowe mają ograniczoną umiejętność do przedostawania się w stanie żywym do jelita grubego i z tego względu nie można ich zaliczyć do ekipy sensu strictobakterii probiotycznych. Z drugiej strony przeprowadzono ściśle udokumentowane badania świadczące o probiotycznych, a więc prozdrowotnych właściwościach bakterii jogurtowych, a tym samym zwykłego jogurtu. Bakterie te można aby więc nazwać probiotykopodobnymi.Ich prozdrowotne działanie wiąże się między innymi ze zdolnością do znacznego łagodzenia, a nawet eliminowania objawów nietolerancji cukru mlekowego laktozy.Niektóre osoby mają upośledzenie trawienia laktozy, wynikające z częściowego albo całkowitego zaniku umiejętności nabłonka jelitowego do wytwarzania enzymu laktazy. W skutku wypicie zwykłego mleka poprzez takie osoby prowadzić może do zaburzeń objawiających się wzdęciami albo biegunką. Osoby te mogą jednak spożywać umiarkowane ilości jogurtu bez ryzyka pojawienia się wspomnianych objawów.Przypuszcza się, iż to jest powiązane z obecnością enzymu laktazy już w bakteriach jogurtowych. Sprzyja temu skoagulowana forma jogurtu i spożywanie go ( na przykład z pieczywem, gdyż przebywa wtedy dłużej w przewodzie pokarmowym, wydłużając tym samym czas działania bakteryjnej laktazy. Z innych badań wynika, iż spożywanie jogurtu stymuluje układ odpornościowy organizmu. Niektóre badania wykazały również przeciwrakotwórcze działanie tego produktu. Zalety kefiru Jeśli chodzi o tradycyjny kefir, to również on zawiera mikroflorę, która wg przyjętych przedtem kryteriów nie mieści się w pojęciu mikroflory probiotycznej. Nie można jednak wykluczyć jego właściwości prozdrowotnych, wynikających chociażby z zawartości działającego bakteriostatycznie kwasu mlekowego. Być może również z obecności bakteriocyn i działających stymulująco na organizm wytwórów hydrolizy białka albo innych biologicznie czynnych składników.Należy ponadto dodać, iż wszystkie fermentowane napoje mleczne, niezależnie od użytej do ich wyrobu mikroflory, są doskonałym źródłem wyjątkowo dobrze przyswajalnego wapnia i białka o wysokiej wartości biologicznej, licznych witamin i wielu innych składników.Wprawdzie bakterie kwasu mlekowego wykorzystują niektóre witaminy, to jednak więcej ich syntetyzują i w rezultacie końcowym profil zawartości witamin w mlecznych napojach fermentowanych jest zazwyczaj korzystniejszy niż w mleku.Prowadzone badania dostarczają coraz to nowych informacji o korzystnym działaniu tych wytwórów na organizm człowieka. Stwierdzono ( na przykład , iż wskutek hydrolizy białka powstawać mogą peptydy będące inhibitorami enzymu przekształcającego obecną w organizmie substancję o nazwie angiotensyna, co przyczyniać się może do obniżenia reninozależnego tętniczego nadciśnienia krwi. *** Korzystne właściwości probiotyków utrzymywanie równowagi w składzie tubylczej mikroflory jelitowej, przywracanie tej równowagi w razie wystąpienia czynników zakłócających, pokonywanie infekcji i innych zaburzeń jelitowych
Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.