Objawy REHABILITACJA przyczny. Czym jest największej sprawności.Rehabilitację można zdefiniować.

Czy pomocne?

Rehabilitacja leczenie

Definicja REHABILITACJA: Celem rehabilitacji jest przywrócenie choremu jak największej sprawności.Rehabilitację można zdefiniować jako złożony mechanizm społeczno-medyczny, dzięki któremu możliwy jest powrót niepełnosprawnego człowieka do życia w społeczeństwie. Znaczy to między innymi szansę na pracę we przedtem wykonywanym zawodzie albo, jeżeli nie to jest realne, zdobycie innych kwalifikacji zawodowych, uwzględniających możliwości zdrowotne pacjenta.W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów w rehabilitacji stosuje się kompleksowo środki medyczne, wychowawcze, społeczne i zawodowe. Polska koncepcja Optymalne dobro chorego człowieka było fundamentem powstania tak zwany polskiej koncepcji rehabilitacji, której główne założenia to: prędkość podjęcia terapii - im przedtem rozpocznie się mechanizm rehabilitacji, tym lepszych sukcesów można się spodziewać; powszechność - umożliwienie wszystkim niepełnosprawnym korzystanie z rehabilitacji; kompleksowość - max. zastosowanie wszystkich dostępnych działów rehabilitacji, najnowszych metod terapii i sprzętu rehabilitacyjnego; ciągłość - rehabilitacja powinna odbywać się w sposób konsekwentny, systematyczny, aż do maksymalnego uzyskania sprawności chorego. Polska koncepcja rehabilitacji spotkała się z uznaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już w 1970 r. na posiedzeniu Biura Europejskiego, gdzie nie tylko ją zaaprobowano, lecz również przedstawiono jako idealną.by omawiana koncepcja spełniła oczekiwane zadania, a mechanizm rehabilitacji przebiegał poprawnie, nieodzowna jest ścisła współpraca specjalistów medycznych i fachowców z innych dziedzin. W skład takiego zespołu rehabilitacyjnego powinni wejść: lekarze i fizjoterapeuci, psychologowie, socjologowie, terapeuci zajęciowi (usprawnianie poprzez pracę), pedagodzy (w razie dzieci i młodzieży), asystenci socjalni (kwestie społeczne pacjentów), instruktorzy zawodów (wyuczenie nowego zawodu), pielęgniarki, technicy-protetycy (zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny).Dla złożonego i interdyscyplinarnego procesu rehabilitacji bardzo istotna jest również ścisła współpraca pomiędzy instytucjami ubezpieczeń socjalnych. Jak największa sprawność Rehabilitacja lecznicza ma szerokie wykorzystanie, jest gdyż używana niemal w każdej dziedzinie medycyny. Do niedawna najczęściej służąca była w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach neurologicznych. Aktualnie leczenie usprawniające dotyczy również chorób kardiologicznych, pulmonologicznych (związanych z układem oddechowym), reumatologicznych, psychicznych. Również inne, rzadsze przypadki wymagają wdrożenia rehabilitacji. Wymienić należy tu na przykład usprawnianie osób z zaburzeniami słuchu i wzroku, w schorzeniach ginekologicznych, położnictwie.W zależności od różnych przypadków chorobowych prowadzenie rehabilitacji wymaga stosowania odpowiednich dla danego pacjenta metod tak, ..by mógł on osiągnąć jak największą sprawność. Aktualnie wobec rehabilitantów stawia się coraz wyższe wymogi dotyczące wykorzystywania najnowszych osiągnięć i technik rehabilitacyjnych i używania w tym celu (stosunkowo możliwości) najnowocześniejszego sprzętu, jakim dysponują. mechanizm rehabilitacji przebiega tym sprawniej, im pacjent jest bardziej przekonany do konieczności uczestniczenia w nim. Pełna akceptacja tego faktu poprzez chorego i jego pozytywne nastawienie psychiczne znacząco pogłębiają współpracę na linii pacjent-rehabilitant, co przyspiesza zamierzone efekty.Bardzo istotne jest, ...by chory jak najszybciej dostał odpowiedni sprzęt pomocniczy, rehabilitacyjno-ortopedyczny, konieczny do jego samodzielnego funkcjonowania.Chory powinien również mieć orientację w dziedzinie swojej dalszej pracy zawodowej albo ewentualnej zmiany kwalifikacji.W każdym przypadku istotny jest udział rodziny albo opiekunów pacjenta w procesie rehabilitacji, po wyjściu chorego ze szpitala gdyż to właśnie oni powinni kontynuować jego czynne albo bierne usprawnianie w domu, sprawować bezpośrednią opiekę pielęgnacyjną czy także psychologiczną. Ludzie po powrocie do domu, w rodzinnej atmosferze troski i czułości, znacząco szybciej dochodzą do sprawności, w szczególności gdy czują się potrzebni innym. Oczywiście zarówno chorzy, jak i rodzina muszą być poinstruowani poprzez rehabilitanta o potrzebie dalszej kontynuacji usprawniania w domu, czyli o tym, jakiego rodzaju ćwiczenia wykonywać, jaki sprzęt wykorzystywać i tym podobne ....by przedłużyć . mechanizm rehabilitacji, pacjenci powinni skorzystać z dalszego leczenia w warunkach uzdrowiskowych, gdzie oprócz możliwości wykorzystania kompleksowych zabiegów dochodzą jeszcze walory klimatyczne

Lekarza zaleca: Rehabilitacja

Skomentuj, zadaj pytanie lekarzowi:
Opinie, pytania i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.