Do czego jest Adalat pro infusione lekarstwo? Jak działa: leku: Substancje czynne: nifedypina.

Czy pomocne?

Lek Adalat Pro Infusione

Lekarstwo ADALAT PRO INFUSIONE: Adalat® pro infusione
Producent leku:
Bayer
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
nifedypina (Nifedipine)
roztwór do wlewu doż. 5 mg/50 ml flakon 50 ml,
--,-- zł
Nie ma powiązanych chorób w bazie.
antagonista,
Szukaj leków z wyrazem 'antagonista'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'antagonista'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'antagonista'.
działanie,
Szukaj leków z wyrazem 'działanie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'działanie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'działanie'.
hamowanie,
Szukaj leków z wyrazem 'hamowanie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'hamowanie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'hamowanie'.
hipotensyjny,
Szukaj leków z wyrazem 'hipotensyjny'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'hipotensyjny'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'hipotensyjny'.
jonów,
Szukaj leków z wyrazem 'jonów'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'jonów'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'jonów'.
komórki,
Szukaj leków z wyrazem 'komórki'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'komórki'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'komórki'.
krwionośne,
Szukaj leków z wyrazem 'krwionośne'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'krwionośne'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'krwionośne'.
kurczliwość,
Szukaj leków z wyrazem 'kurczliwość'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'kurczliwość'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'kurczliwość'.
lek,
Szukaj leków z wyrazem 'lek'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'lek'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'lek'.
mięsień,
Szukaj leków z wyrazem 'mięsień'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'mięsień'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'mięsień'.
naczynia,
Szukaj leków z wyrazem 'naczynia'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'naczynia'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'naczynia'.
nadciśnienie,
Szukaj leków z wyrazem 'nadciśnienie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nadciśnienie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nadciśnienie'.
nadciśnieniowy,
Szukaj leków z wyrazem 'nadciśnieniowy'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nadciśnieniowy'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nadciśnieniowy'.
napływ,
Szukaj leków z wyrazem 'napływ'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'napływ'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'napływ'.
nifedypina,
Szukaj leków z wyrazem 'nifedypina'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nifedypina'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nifedypina'.
obkurczanie,
Szukaj leków z wyrazem 'obkurczanie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'obkurczanie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'obkurczanie'.
obwodowe,
Szukaj leków z wyrazem 'obwodowe'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'obwodowe'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'obwodowe'.
opór,
Szukaj leków z wyrazem 'opór'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'opór'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'opór'.
przeciwarytmiczny,
Szukaj leków z wyrazem 'przeciwarytmiczny'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'przeciwarytmiczny'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'przeciwarytmiczny'.
przełom,
Szukaj leków z wyrazem 'przełom'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'przełom'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'przełom'.
rozszerzanie,
Szukaj leków z wyrazem 'rozszerzanie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'rozszerzanie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'rozszerzanie'.
sercowy,
Szukaj leków z wyrazem 'sercowy'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'sercowy'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'sercowy'.
skórne,
Szukaj leków z wyrazem 'skórne'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'skórne'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'skórne'.
sodopędne,
Szukaj leków z wyrazem 'sodopędne'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'sodopędne'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'sodopędne'.
tlen,
Szukaj leków z wyrazem 'tlen'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'tlen'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'tlen'.
wapń,
Szukaj leków z wyrazem 'wapń'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'wapń'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'wapń'.
wieńcowe,
Szukaj leków z wyrazem 'wieńcowe'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'wieńcowe'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'wieńcowe'.
zużycie
Szukaj leków z wyrazem 'zużycie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'zużycie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'zużycie'.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Nifedipine
Cordafen
Cordipin retard
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Leczenie przełomu nadciśnieniowego.
Działanie
Pochodna 1,4-dihydropirydyny zaliczana do drugiego typu antagonistów wapnia. Wykazuje mocne działanie rozszerzające naczynia krwionośne i działanie przeciwarytmiczne (słabsze od werapamilu). Hamuje napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego, mięśni gładkich naczyń wieńcowych, obwodowych i skórnych. Minimalizuje kurczliwość mięśnia sercowego i naczyniowy opór obwodowy. Skutkiem tego: obniża ciśnienie tętnicze krwi (jest najsilniejszym lekiem hipotensyjnym z gatunku antagonistów wapnia), nie zmniejszając przepływu nerkowego; minimalizuje zużycie tlenu poprzez mięsień sercowy; powiększa przepływ wieńcowy nie powodując "zespołu podkradania"; zapobiega obkurczeniu naczyń wieńcowych; minimalizuje agregację krwinek płytkowych. Korzystnie wpływa na gospodarkę lipidową. Przy krótkotrwałym podawaniu wykazuje działanie sodopędne. Podana dożylnie ulega szybkiej dystrybucji, z okresem połowiczej dystrybucji ok. 5-6 min. Start działania występuje wspólnie z rozpoczęciem wlewu. W 95% wiąże się z białkami osocza. Błyskawicznie metabolizowana w wątrobie do nieczynnych metabolitów; 80% metabolitów wydalane jest z moczem, ok. 5-15% z żółcią; w śladowych ilościach występuje w moczu w formie nie zmienionej.
Działania niepożądane
Słabo nasilone i zwykle przejściowe działania niepożądane występują zwykle najpierw leczenia. Po rozpoczęciu wlewu: nadmierny spadek ciśnienia tętniczego, tachykardia. Mogą wystąpić (u ok. 1% leczonych): ból i zawroty głowy, nudności, zaczerwienienie skóry, uczucie gorąca, kołatanie serca, przejściowy spadek ciśnienia tętniczego (w szczególności u osób starszych); u mniej niż 1% leczonych: zmiany skórne (świąd, pokrzywka, wysypki), bóle mięśniowe, drżenia mięśniowe, ból w klatce piersiowej, ból w miejscu podawania. U chorych dializowanych z nadciśnieniem złośliwym i hipowolemią może wystąpić nagły spadek ciśnienia tętniczego. Przy dłuższym stosowaniu nifedypiny (po przejściu na formę doustną) opisywano także zaburzenia przepływu mózgowego, parestezje, zaburzenia widzenia; do rzadkich objawów ubocznych należą: niepokój, uczucie znużenia, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, odczyny alergiczne, obrzęki w rejonie kostek, przerost dziąseł, upośledzenie czynności wątroby (cholestaza wewnątrzwątrobowa, powiększenie aktywności aminotransferaz, alergiczne zapalenie wątroby), ginekomastia (przy długotrwałej terapii u osób starszych), zmiany obrazu morfologicznego krwi (niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia).
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na nifedypinę, wstrząs kardiogenny, ciąża. Należy zachować szczególną ostrożność u chorych z chorobą węzła zatokowego, blokiem przedsionkowo-komorowym, znacznego stopnia zwężeniem aorty, niewydolnością serca. U chorych zagrożonych kurczem naczyń wieńcowych po zawale mięśnia sercowego zaleca się zaczynać leczenie 3 - 4 tygodnie od ostrego zawału mięśnia sercowego. Zaleca się przerwanie karmienia piersią jeżeli istnieje konieczność wykorzystania leku u matki.
Interakcje
Nasila działanie innych leków obniżających ciśnienie, b-adrenolitycznych; powiększa stężenie digoksyny we krwi. Minimalizuje stężenie chinidyny we krwi (odstawienie antagonistów wapnia skutkuje gwałtowne powiększenie stężenia chinidyny). Cymetydyna, ranitydyna - nasilają działanie hipotensyjne nifedypiny (powiększenie stężenia nifedypiny we krwi). Rifampicyna przyspiesza metabolizm nifedypiny (nie stosować równocześnie); diltiazem powiększa klirens nifedypiny. Spożywanie soku grejpfrutowego hamuje metabolizm nifedypiny powodując większe stężenie leku we krwi i silniejszy sukces hipotensyjny. Ostrożnie łączyć z b-blokerami u chorych z upośledzoną wydolnością krążenia. Służący równocześnie z dożylnym siarczanem magnezowym (na przykładu ciężarnych) nasila blokadę złącza nerwowo-mięśniowego.
Dawkowanie
Dorośli: wlew dożylny w zależności od sytuacji klinicznej, zwykle 50 ml roztworu (5 mg nifedypiny) w 4-8-godzinnym wlewie jest to 6,3-12,5 ml/h. Optymalna prędkość wlewu ok. 10 ml/h; max. do 40 ml/h. Max. dawka dobowa 15-30 mg (jest to 150-300 ml roztworu), służąca nie dłużej niż 3 doby; po czym w przypadku potrzeby można przejść na formę doustną leku. Adalat pro infusione może być podawany jedynie przy zastosowaniu oryginalnej strzykawki i drenu (czarne - zabezpieczenie przed ekspozycją na światło), pompą strzykawkową.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli zaistnieje konieczność podania leku u matki, należy przerwać karmienie piersią. Ciąża stanowi przeciwwskazanie do wykorzystania specyfiku.
Uwagi
Lek należy do ekipy preparatów nazywanych "blokerami kanału wapniowego". Po zażyciu leku nie należy gwałtownie zamieniać pozycji ciała (mogą wystąpić omdlenia i urazy). Powinno się przestrzegać dawek i terminów wskazanych poprzez lekarza. W okresie stosowania adalatu mogą występować zawroty głowy, uczucie pustki w głowie. W tych wypadkach należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi włączonych urządzeń mechanicznych. Picie alkoholu w czasie terapii wykluczone.
Podobne leki
Nifedipine
Cordafen
Cordipin retard

Informacje Adalat pro infusione znaczenie w Słownik leków A .

Dodaj opinię o Adalat pro infusione, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Adalat pro infusione, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.