Do czego jest Anafranil lekarstwo? Jak działa: Substancje czynne: chlorowodorek klomipraminy.

Czy pomocne?

Lek Anafranil

Lekarstwo ANAFRANIL: Anafranil
Producent leku:
Novartis Pharma
Wiadomości o leku:
Substancje czynne:
chlorowodorek klomipraminy (Clomipramine hydrochloride)
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 75 mg 20 szt.,
--,-- zł
tabl. powl. 10 mg 30 szt.,
--,-- zł
tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 75 mg 20 szt.,
--,-- zł
tabl. powl. 25 mg 30 szt.,
--,-- zł
tabl. powl. 10 mg 30 szt.,
--,-- zł
tabl. powl. 25 mg 30 szt.,
--,-- zł
Depresja (Epizod depresyjny),
Przejdź do dolegliwości 'Depresja (Epizod depresyjny)'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Depresja (Epizod depresyjny)'.
Schizofrenia,
Przejdź do dolegliwości 'Schizofrenia'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Schizofrenia'.
Zaburzenia lękowe,
Przejdź do dolegliwości 'Zaburzenia lękowe'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Zaburzenia lękowe'.
Zaburzenia psychiczne,
Przejdź do dolegliwości 'Zaburzenia psychiczne'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Zaburzenia psychiczne'.
Zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne
Przejdź do dolegliwości 'Zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne'.
Szukaj leków na tę chorobę 'Zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne'.
antydepresant,
Szukaj leków z wyrazem 'antydepresant'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'antydepresant'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'antydepresant'.
antydepresyjny,
Szukaj leków z wyrazem 'antydepresyjny'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'antydepresyjny'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'antydepresyjny'.
ból,
Szukaj leków z wyrazem 'ból'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'ból'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'ból'.
depresja,
Szukaj leków z wyrazem 'depresja'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'depresja'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'depresja'.
depresja endogenna,
Szukaj leków z wyrazem 'depresja endogenna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'depresja endogenna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'depresja endogenna'.
depresja inwolucyjna,
Szukaj leków z wyrazem 'depresja inwolucyjna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'depresja inwolucyjna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'depresja inwolucyjna'.
depresja organiczna,
Szukaj leków z wyrazem 'depresja organiczna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'depresja organiczna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'depresja organiczna'.
depresja starcza,
Szukaj leków z wyrazem 'depresja starcza'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'depresja starcza'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'depresja starcza'.
depresja sytuacyjna,
Szukaj leków z wyrazem 'depresja sytuacyjna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'depresja sytuacyjna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'depresja sytuacyjna'.
Epizod depresyjny,
Szukaj leków z wyrazem 'Epizod depresyjny'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'Epizod depresyjny'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'Epizod depresyjny'.
etap depresyjna,
Szukaj leków z wyrazem 'etap depresyjna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'etap depresyjna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'etap depresyjna'.
fobia,
Szukaj leków z wyrazem 'fobia'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'fobia'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'fobia'.
katapleksja,
Szukaj leków z wyrazem 'katapleksja'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'katapleksja'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'katapleksja'.
lęk,
Szukaj leków z wyrazem 'lęk'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'lęk'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'lęk'.
moczenie,
Szukaj leków z wyrazem 'moczenie'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'moczenie'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'moczenie'.
moczenie nocne,
Szukaj leków z wyrazem 'moczenie nocne'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'moczenie nocne'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'moczenie nocne'.
napad lęku,
Szukaj leków z wyrazem 'napad lęku'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'napad lęku'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'napad lęku'.
napady lęku,
Szukaj leków z wyrazem 'napady lęku'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'napady lęku'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'napady lęku'.
narkolepsja,
Szukaj leków z wyrazem 'narkolepsja'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'narkolepsja'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'narkolepsja'.
nastrój,
Szukaj leków z wyrazem 'nastrój'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nastrój'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nastrój'.
natręctwa,
Szukaj leków z wyrazem 'natręctwa'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'natręctwa'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'natręctwa'.
nerwica,
Szukaj leków z wyrazem 'nerwica'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nerwica'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nerwica'.
nerwica depresyjna,
Szukaj leków z wyrazem 'nerwica depresyjna'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nerwica depresyjna'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nerwica depresyjna'.
nerwica natręctw,
Szukaj leków z wyrazem 'nerwica natręctw'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'nerwica natręctw'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'nerwica natręctw'.
niepokój,
Szukaj leków z wyrazem 'niepokój'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'niepokój'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'niepokój'.
noc,
Szukaj leków z wyrazem 'noc'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'noc'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'noc'.
obniżony nastrój,
Szukaj leków z wyrazem 'obniżony nastrój'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'obniżony nastrój'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'obniżony nastrój'.
przeciwbólowy,
Szukaj leków z wyrazem 'przeciwbólowy'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'przeciwbólowy'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'przeciwbólowy'.
przeciwdepresyjny,
Szukaj leków z wyrazem 'przeciwdepresyjny'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'przeciwdepresyjny'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'przeciwdepresyjny'.
przeciwlękowy,
Szukaj leków z wyrazem 'przeciwlękowy'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'przeciwlękowy'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'przeciwlękowy'.
przewlekły ból,
Szukaj leków z wyrazem 'przewlekły ból'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'przewlekły ból'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'przewlekły ból'.
psychoza,
Szukaj leków z wyrazem 'psychoza'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'psychoza'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'psychoza'.
schizofrenia,
Szukaj leków z wyrazem 'schizofrenia'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'schizofrenia'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'schizofrenia'.
stan depresyjny,
Szukaj leków z wyrazem 'stan depresyjny'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'stan depresyjny'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'stan depresyjny'.
zaburzenia lękowe
Szukaj leków z wyrazem 'zaburzenia lękowe'.
Szukaj schorzeń z wyrazem 'zaburzenia lękowe'.
Szukaj artykułów z wyrazem 'zaburzenia lękowe'.
Podobne leki (wg stopnia podobieństwa):
Anafranil SR
Hydiphen
Opinie specjalistów
Żaden ekspert nie wystawił jeszcze opinii dla tego leku.
Wskazania do stosowania
Zespoły depresyjne o różnej etiologii: depresja endogenna, sytuacyjna, depresja inwolucyjna, depresja w przebiegu schorzeń organicznych, nerwica depresyjna, depresja w przebiegu schizofrenii i innych psychoz, zespoły depresyjne u osób w wieku starczym, natręctwa, fobie, napady lęku, katapleksja towarzysząca narkolepsji. Jako lek wspomagający w leczeniu przewlekłego bólu. Moczenie nocne (u dzieci po 5 r.ż., po wykluczeniu przyczyn organicznych).
Działanie
Trójcykliczny lek przeciwdepresyjny o szerokim spektrum działania. Jego system działania bazuje na hamowaniu zwrotnego wychwytu noradrenaliny i serotoniny. Posiada mocne działanie a-adrenergiczne, przeciwcholinergiczne, przeciwhistaminowe i antyserotoninergiczne (blokuje receptory histaminowe). Po podaniu doustnym łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. W 97,6% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi ok. 21 h. Jest metabolizowany w wątrobie. Jest wydalany w 2/3 z moczem i 1/3 z kałem. Sukces terapeutyczny pojawia się pod koniec pierwszego tygodnia leczenia.
Działania niepożądane
Powiązane z działaniem przeciwcholinergicznym: uczucie suchości w jamie ustnej, potliwość, zaparcia, zaburzenia mikcji, zaburzenia akomodacji. Symptomy psychiczne: regularnie senność, przemijające uczucie zmęczenia, niepokój, wzmożone łaknienie; rzadko zaburzenia świadomości z dezorientacją i halucynacjami (w szczególności u osób starszych i chorych z zespołem parkinsonowskim), stany lękowe, pobudzenie, zaburzenia snu, koszmary nocne, mania, hipomania, zaburzenia pamięci i koncentracji, nadmierne ziewanie; w wyjątkowych sytuacjach nasilenie objawów psychotycznych. Symptomy neurologiczne: regularnie zawroty głowy, drżenie, mioklonie, ból głowy; rzadko zaburzenia świadomości, stany majaczeniowe, parestezje, osłabienie siły mięśniowej, wzmożenie napięcia mięśniowego, drgawki, ataksja, zmiana zapisu EEG, hipertermia. Układ sercowo-naczyniowy: rzadko hipotonia ortostatyczna, tachykardia zatokowa, zmiany odcinka ST-T, zaburzenia rytmu serca, przyrost ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia przewodzenia (poszerzenie zespołów QRS, zmiany odcinka PQ, blok odnogi). Układ oddechowy: w wyjątkowych sytuacjach alergiczne zapalenie płuc. Układ pokarmowy: regularnie nudności, rzadko wymioty, bóle brzucha, zaburzenia smaku, biegunka, brak łaknienia, powiększenie aktywności aminotransferaz; w wyjątkowych sytuacjach zapalenie wątroby, żółtaczka. Skóra: rzadko reakcje alergiczne, nadwrażliwość na światło, świąd, obrzęki. Zaburzenia endokrynologiczne: regularnie wzrost masy ciała, zaburzenia libido i obniżenie potencji; rzadko mlekotok, ginekomastia; wyjatkowo SIADH (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego). Układ krwiotwórczy: w pojedynczych sytuacjach leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia, eozynofilia, plamica.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jednoczesne wykorzystywanie inhibitorów MAO. Szczególnie ostrożnie stosować u chorych z niewydolnością mięśnia sercowego albo innymi schorzeniami układu krążenia, w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego, u chorych z zaburzeniami przewodzenia bodźców w układzie bodźcowo-przewodzącym, o obniżonym progu drgawkowym, z zaburzeniami oddawania moczu przez wzgląd na utrudnieniem jego przepływu (na przykład w przeroście gruczołu krokowego), jaskrze, uzależnieniu alkoholowym, ciężkim uszkodzeniu nerek i wątroby, guzach rdzenia nadnerczy (feochromocytoma, neuroblastoma - może wywołać przełom nadciśnieniowy). W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w razie zdecydowanej konieczności.
Interakcje
Nie stosować łącznie z inhibitorami MAO. Minimalizuje działanie hipotensyjne metyldopy, guanetydyny, rezerpiny i klonidyny, ostrożnie przy jednoczesnym podawaniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie (diuretyki, b-blokery). Nasila działanie katecholamin i środków działających depresyjnie na o.u.n. (alkohol, barbiturany, benzodiazepiny, leki służące w trakcie znieczulenia ogólnego) i leków przeciwcholinergicznych (atropina, biperiden). Nie podawać łącznie z lekami przeciwarytmicznymi z gatunku chinidyny. Powiększa stężenie fenytoiny we krwi. Cymetydyna i neuroleptyki zwiększają stężenie klomipraminy we krwi, z kolei estrogeny hamują jej metabolizm.
Dawkowanie
Doustnie. Dawkowanie powinno być ustalone w pojedynkę, należy dążyć do uzyskania optymalnego efektu po wykorzystaniu możliwie najmniejszych dawek, szczególnie u chorych w podeszłym wieku i młodocianych. Lek należy odstawiać etapowo. Depresja, zespoły natręctw, fobie: początkowo 1 tabl. 25 mg 2-3 razy na dzień albo 1/2 tabl. retard raz na dzień, najlepiej wieczorem; pośrodku pierwszego tygodnia leczenia dawkę dobową należy etapowo zwiększyć do 4-6 tabl. 25 mg albo 2 tabl. retard; po uzyskaniu wyraźnej poprawy należy przejść na dawkowanie podtrzymujące - zwykle 2-4 tabl. 25 mg albo 1/2 tabl. retard na dzień. Katapleksja towarzysząca narkolepsji: 25-75 mg na dobę. Napady lęku, agorafobia: początkowo 10 mg na dobę, ewentualnie w połączeniu z benzodiazepinami, etapowo zwiększając do 25-100 mg na dobę. Przewlekłe stany bólowe: 10-150 mg na dobę. Geriatria: początkowo 10 mg na dobę, następnie dawkę powiększa się etapowo, dochodząc po ok. 10 dniach do dawki optymalnej 30-50 mg na dobę i utrzymując ją poprzez cały czas leczenia. Pediatria: początkowo 10 mg na dobę, dawkę powiększa się etapowo, dochodząc po 10 dniach do dawki 20 mg na dobę u dzieci 5-7 lat, 20-50 mg u dzieci 8-14 lat i 50 mg albo więcej u chorych ponad 14 r.ż.
Ciąża i karmienie piersią
Uwagi
Podobne leki
Anafranil SR
Hydiphen

Działanie: Anafranil

Definicja Aknefug:
Co to jest leku: Cesra Arzneimittel Wiadomości o leku: Substancje czynne: estradiol (Estradiol)heksachlorofen (Hexachlorophene) emulsja do stos. na skórę tuba 25 g, --,-- zł Dolegliwości skóry, Przejdź do anafranil co znaczy.
Definicja Abaktal:
Co to jest leku: Lek Wiadomości o leku: Substancje czynne: pefloksacyna (Pefloxacin) tabl. powl. 400 mg 10 szt., --,-- zł Dolegliwość zwyrodnieniowa stawów (Artroza), Przejdź do dolegliwości 'dolegliwość anafranil krzyżówka.
Definicja Aesculan:
Co to jest leku: Herbapol-Poznań Wiadomości o leku: Substancje czynne: eskulozyd (Esculoside)chlorowodorek lidokainy (Lidocaine hydrochloride) maść doodbytnicza tuba 30 g, --,-- zł Dolegliwości układowe Przejdź anafranil co to jest.
Definicja Alcaine:
Co to jest leku: Alcon Wiadomości o leku: Substancje czynne: chlorowodorek proksymetakainy (Proxymetacaine hydrochloride) krople do oczu, roztwór 5 mg/ml but. 15 ml, --,-- zł Dolegliwości chirurgiczne, Przejdź anafranil słownik.
Definicja Altramet:
Co to jest leku: Lek Wiadomości o leku: Substancje czynne: cymetydyna (Cimetidine) roztwór do wstrz. 200 mg/2 ml 10 amp. 2 ml, --,-- zł Dwunastnica - dolegliwości, Przejdź do dolegliwości 'Dwunastnica anafranil czym jest.

Informacje Anafranil znaczenie w Słownik leków A .

Dodaj opinię o Anafranil, zadaj pytanie lekarzowi:
Pytania o Anafranil, opinie i komentarze 0
  • Zostań pierwszą osobą, która skomentuje ten wpis.
  • Dodano:
  • Autor: